Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto saattaa käynnistyä vuonna 2024. kuva: Roni Rekomaa
Uutinen

Väitös: Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto edellyttää ennakoivaa riskienhallintaa

14.02.2023 | 14:10

Teksti : Erja Elo

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoon liittyy sekä etuja että mahdollisia riskejä, selviää Helsingin yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa.

Proviisori Hanna Tolonen tutki väitöskirjassaan mahdollisuuksia siirtyä apteekeissa tapahtuvaan biologisten lääkkeiden vaihtoon. Aihe on ajankohtainen, sillä apteekkivaihto saattaa käynnistyä vuonna 2024.

Tolonen kartoitti apteekkivaihdon mahdollisia turvallisuusriskejä laajassa sidosryhmätutkimuksessa.

Mahdollisiksi riskeiksi nousivat lääkityksen keskeytyminen, kahden vastaavan tuotteen samanaikainen käyttö, puutteellinen tai ristiriitainen neuvonta tai jos potilas ei pääse ongelmien ilmetessä terveydenhoitoon.

Uusia tehtäviä apteekeille

Riskejä voidaan Tolosen mukaan hallita apteekissa annettavalla lääke- ja laiteneuvonnalla, riittävän pitkällä lääkkeiden vaihtovälillä sekä lisäämällä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista biologisista lääkkeistä.

– Biologisten lääkkeiden vaihtaminen apteekeissa edellyttää tiedonkulun parantamista kaikkien lääkehoitoon osallistuvien välillä. Toteutuessaan se tuo uusia tehtäviä erityisesti avohuollon apteekkien farmaseuteille ja proviisoreille, jotka käytännössä toteuttavat lääkevaihdon ja potilaiden neuvonnan, hän sanoo. 

Tolonen tunnisti tutkimuksessaan myös useita apteekkivaihdon etuja.

Apteekkivaihdon uskotaan tuovan lääkesäästöjä, sillä biologiset alkuperäislääkkeet ovat usein huomattavasti kalliimpia kuin edullisemmat biosimilaarit. Muut edut koskivat hoidon jatkuvuutta ja mahdollisuutta hoitaa suurempia potilasmääriä.

Lainsäädäntö ei tue aitoa hintakilpailua

Tolonen tutki väitöstyössään myös avohoidossa käytettävien alkuperäislääkkeiden ja niiden biosimilaarien markkinaosuuksien ja hintojen kehitystä Suomessa.

Tähän mennessä tehdyt toimenpiteet eivät hänen mukaansa ole saaneet aikaan riittävää hintakilpailua biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien välillä Suomessa. Biosimilaarien on odotettu hillitsevän lääkekustannuksia lisäämällä valmisteiden välistä hintakilpailua. 

Tolonen kartoitti tutkimuksessaan myös muista maista saatuja kokemuksia biologisten lääkkeiden vaihdosta. Kansainvälisiä tutkimuksia apteekkivaihdon kokemuksista ei ole julkaistu, joten niitä ei voida hyödyntää Suomessa.

Biologisia lääkkeitä vaikeiden sairauksien hoitoon

Biologiset lääkkeet ovat mullistaneet monien kroonisten ja vakavien sairauksien hoidon. Niillä voidaan hoitaa muun muassa diabetesta, reumaa, tulehduksellisia suolistosairauksia ja syöpiä.

Biologisia lääkkeitä ei voi ottaa suun kautta, vaan ne edellyttävät lääkkeen pistämistä ihon alle tai verenkiertoon.
Kalliiden biologisten lääkkeiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina, joten sillä on ollut suuri vaikutus lääkekustannusten kasvuun.

Lääkäreitä on kannustettu määräämään potilailleen edullisempia biosimilaareja alkuperäislääkkeiden sijasta. Apteekkivaihdon toivotaan tehostavan lääkesäästöjä.

Proviisori Hanna Tolonen väittelee 17.2.2023 kello 13 Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa aiheesta "Potential of Automatic Substitution of Biologics to Enhance Rational Use of Medicines in Finland". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum, Sali 2, Haartmaninkatu 8, Helsinki.