Erityisesti haitallisimpien lääkeaineiden esiintyminen tulisi ottaa huomioon puhdistusm... Lue lisää »

Lääkeyritysten tulee kehittää valmistusprosessejaan nitrosamiinien välttämiseksi. Lue lisää »

Apteekkien varastointivelvoitetta lääkkeissä täsmennetään. Lue lisää »

Luottamus taksinkuljettajaan on heikentynyt jyrkästi Lue lisää »

Etätarkastus ei vaikuta apteekkitarkastuksen hintaan. Lue lisää »

Väitös: Apteekeissa on valtavasti hyödyntämätöntä osaamista

Apteekki palvelee   27.02.2020 09:15  ERJA ELO KATJA LÖSÖNEN

KATJA LÖSÖNEN, KATJA LÖSÖNEN

Apteekkien osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän lääkehoitojen jatkuvuudessa, lääkeneuvonnassa ja lääkitysturvallisuudessa.

Apteekkien osaamista pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän lääkehoitojen toteutuksessa. Apteekit ovat kehittäneet terveyspalveluja, joita harva asiakas löytää.

Suomalaisilla apteekeilla on vahva tahto toimia osana terveydenhuoltoa ja kehittää lääkehoidon onnistumista tukevia palveluita.

– Apteekeissa on valtavasti osaamista, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän lääkehoitojen jatkuvuudessa, lääkeneuvonnassa ja lääkitysturvallisuudessa, sanoo apteekkari, FaL Lenita Jokinen, jonka väitöstutkimus tarkastetaan ensi viikolla.

Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että apteekkarit ovat valmiita hyödyntämään apteekkihenkilöstön farmaseuttista osaamista nykyistä enemmän. Vaikka terveyspalvelujen tarjoaminen kiinnostaa, todellisuudessa hyvin harva apteekki tarjoaa useampaa kuin yhtä tai kahta palvelua.

Palvelutarjonta on keskittynyt helposti ja pienin investoinnein toteuttaviin palveluihin, kuten lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun, jota tarjoaa noin kolme neljästä apteekista. Lääkehoidon kokonaisarviointeja tekee joka viides apteekki.

Apteekkien osaaminen tehokäyttöön

Lenita Jokisen mukaan viime aikoina tehdyt terveys- ja lääkepoliittiset linjaukset mahdollistavat sen, että apteekit voisivat laajentaa palvelujaan ja tehtäviään terveydenhuollossa.

Rajoitteena palveluiden kehittämiselle on epävarmuus rahoituksesta. Apteekin nykyisiä palveluita ei ole onnistuttu tähän mennessä tuotteistamaan kiinteäksi osaksi terveydenhuoltoa, joten niistä ei olla valmiita maksamaan.

– Harva asiakas löytää apteekin palveluiden piiriin, koska niitä ei ole julkisesti tunnustettu. Toisaalta harvalla apteekilla on resursseja lanseerata palveluita yksin, koska se vaatii investointeja ja henkilöstön pitkäjänteistä kouluttamista, Jokinen sanoo.

Asian korjaaminen vaatisi poliittista päätöksentekoa. Kansainvälisten tutkimusten pohjalta tiedetään, että palvelut ovat lähteneet hyvin käyntiin, kun yhteiskunta tukee niitä. Esimerkiksi Norjassa pitkäaikaista lääkehoitoa aloittavat potilaat saavat valtion kustannuksella ylimääräistä neuvontaa ja seurantaa apteekeista.

– Tulevaisuudessa tarvittaisiin lääkepoliittisia päätöksiä, jotka tukisivat apteekkien suuntautumista terveydenhuoltoon. Apteekkien aseman vahvistaminen osana terveydenhuoltoa täyttää yhden Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan keskeisistä tavoitteista, Jokinen toteaa.

Vaikka suomalaisilla apteekeilla on kova into kehittyä osana terveydenhuoltoa, apteekkitalouden muutokset työntävät niitä kauemmas tavoitteesta. Apteekkien taloutta heikentäneiden leikkausten vuoksi apteekit ovat toiminnan tehostamisen lisäksi joutuneet lisäämään aktiivista tuotemyyntiä.

Jokisen kyselyyn vastanneista apteekkareista yli 90 prosenttia pitää välttämättömänä, että apteekit laajentavat tuotevalikoimaansa vapaan kaupan tuotteisiin turvatakseen taloutensa. Tuotemyyntiin suuntautuvat erityisesti suuret, kauppakeskuksissa sijaitsevat sekä markkinointiketjuihin kuuluvat apteekit.

Kyselyn perusteella suurin osa apteekkareista ilmoittaa panostavansa aktiiviseen tuotemyyntiin, mutta vain harva näkee apteekkinsa ensisijaisesti kaupallisena yrityksenä.

FaL, apteekkari Lenita Jokinen väittelee perjantaina 6.3. klo 12 aiheesta "Terveyspalveluita vai myyntityötä: Apteekkien toiminnan strateginen kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä". Vastaväittäjänä toimii dosentti Kirsi Pietilä Helsingin yliopistosta. Väitöstilaisuus on Helsingin yliopistossa (Porthania, sali PIII).

Arkisto


COVID-19 -tautiin ei toistaiseksi tehokasta lääkettä – useita tutkimushankkeita meneillään
01.04.2020 14:17 TARU VANHALA

01.04.2020 14:17 TARU VANHALA


Vaalan ja Paltamon apteekit lahjoittavat kuntiensa kotihoitoon kasvosuojukset
31.03.2020 16:40 ERJA ELO

31.03.2020 16:40 ERJA ELO


Kysely: Apteekeissa toistaiseksi vältytty koronatartunnoilta
31.03.2020 07:41 ERKKI KOSTIAINEN, HANNA HYVÄRINEN

31.03.2020 07:41 ERKKI KOSTIAINEN, HANNA HYVÄRINEN


Kansallisesta lääketietovarannosta käynnistyy selvitystyö
30.03.2020 14:47

30.03.2020 14:47


Pitkäaikaista lääkitystä ei pidä lopettaa koronan pelossa
30.03.2020 10:42 HANNA HYVÄRINEN

30.03.2020 10:42 HANNA HYVÄRINEN


Pleksit tuovat turvaväliä
26.03.2020 13:27 HANNA HYVÄRINEN

26.03.2020 13:27 HANNA HYVÄRINEN


EU:n lääkevirasto varoittaa huijareista – myyvät koronavirukseen valelääkkeitä
25.03.2020 08:30 ERJA ELO

25.03.2020 08:30 ERJA ELO


Chatti neuvoo koronakysymyksissä
25.03.2020 08:02 TARU VANHALA, HANNA HYVÄRINEN

25.03.2020 08:02 TARU VANHALA, HANNA HYVÄRINEN


Fimea seuraa aktiivisesti koronavirusinfektion lääkehoitojen kehitystä
24.03.2020 13:55 ERJA ELO

24.03.2020 13:55 ERJA ELO


Apteekit organisoivat toimintaansa uudelleen, jotta ikäihmiset voivat pysyä kotona
24.03.2020 13:01 ERKKI KOSTIAINEN

24.03.2020 13:01 ERKKI KOSTIAINEN