Biologiset lääkkeet ovat parantaneet monien vakavien sairauksien hoitoa, mutta ongelmana ovat niiden korkeat kustannukset. Siksi muun muassa Fimea on ehdottanut biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa. Apteekit voisivat huolehtia myös hoidon ohjauksesta. Valmisteilla olevan koulutushankkeen yksi tehtävä on varmistaa, että kaikista apteekeista löytyy ohjaukseen tarvittava esimerkkilaitteisto. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Uusi koulutushanke perehdyttää apteekkien ammattilaisia biologisten lääkkeiden hoidon ohjaukseen

04.03.2022 | 08:57

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkariliitto, HUS Apteekki ja Helsingin yliopisto valmistelevat koulutusta muun muassa annostelulaitteista sekä potilaan pistosohjeistuksesta.

Suomen Apteekkariliitto, HUS Apteekki ja Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta ovat käynnistäneet yhteishankkeen lisätäkseen apteekeissa työskentelevien farmasian ammattilaisten osaamista biologisista lääkkeistä.

Hanke tarjoaa koulutusta muun muassa biosimilaareista ja annostelulaitteista sekä potilaan pistosohjeistuksesta. Samalla hankkeen tavoitteena on varmistaa, että neuvontaan ja hoidon ohjaukseen tarvittava esimerkkivälineistö löytyy jokaisesta apteekista.

– Biologisissa lääkkeissä apteekin asiantuntijarooli potilasohjauksessa ja terveydenhuollon tukemisessa on välttämätön, kirjoittaa Apteekkariliiton asiantuntijaproviisorin Henna Kyllönen Apteekkien maailmanjärjestön (FIP) artikkelikoosteessa.

Kyllösen mukaan apteekissa ollaan valmiita kehittämään osaamista.

– Geneeristen lääkkeiden vaihtaminen apteekeissa on Suomessa jo rutiinia. Samanlaiseksi rutiiniksi voisi muodostua biologisten lääkkeiden vaihto, Kyllönen toteaa FIP:n artikkelissaan.

Biosimilaarien käyttöä halutaan lisätä

Apteekkariliitto on esittänyt, että apteekkien lääkevaihto ulotettaisiin biologisiin lääkkeisiin.  Myös Fimea on ehdottanut apteekkivaihtoa biosimilaarien käytön vauhdittamiseksi.

Biologiset lääkkeet ovat viime vuosina parantaneet dramaattisesti monien vakavien sairauksien hoitoa. Ne ovat kuitenkin kalliita ja niiden alati lisääntyvä käyttö haastaa terveydenhuollon budjettia.

Biosimilaarit ovat hyvin samanlaisia kuin vastaavat biologiset lääkkeet. Ne ovat turvallisia, tehokkaita, laadukkaita ja usein kustannuksia huomattavasti säästävä vaihtoehto.

Apteekki voisi hoitaa opastuksen

Lääkärit ovat asetuksen nojalla velvollisia valitsemaan potilaalle edullisimman biologisen lääkkeen. Velvoitteesta huolimatta harvat lääkärit ovat aktiivisesti määränneet biosimilaareja. Taustalla on muun muassa tietämättömyyttä lääkkeiden hinnoista sekä krooninen ajanpuute, jolloin potilasta ei ennätetä opastaa uuden laitteen käyttöön.

– Apteekki voisi huolehtia laitteen käytön opastuksesta sekä varmistaa potilaan pistososaamisen, Kyllönen kirjoittaa FIP:n artikkelissaan.

– Biosimilaarien käytön edistäminen voisi hintakilpailun kautta laskea valmisteiden hintoja. Tämä voisi myös auttaa uusia potilaita saamaan biologisen lääkehoidon nykyistä aikaisemmin, mikä puolestaan saattaisi edistää ihmisiä pysymään toimintakykyisempinä pidempään.