Monien lääkkeiden tiedetään nostavan veren kolesterolia. Kuva: iStock
Uutinen

Tutkijat paljastivat uuden kolesterolia nostavan mekanismin

29.10.2021 | 09:01

Teksti : Virpi Ekholm

Jaa artikkeli:

PXR-reseptorin aktivaatio voi selittää, miksi tietyt lääkkeet ja kemikaalit nostavat LDL-kolesterolia. 

Monien lääkkeiden ja ympäristön kemikaalien tiedetään aiheuttavan haitallisen LDL-kolesterolin nousua. Useimpien kohdalla ei kuitenkaan ole tiedetty, miksi näin käy.  

Oulun yliopiston tutkimusryhmä on nyt löytänyt soluista uuden mekanismin, joka voi osaltaan selittää ilmiötä. He osoittivat, että PXR-tumareseptorin aktivaatio nostaa kolesteroliarvoja sekä hiirillä että terveillä vapaaehtoisilla. 

– Tumareseptori PXR on aiemmin tunnettu lääkeaineiden yhteisvaikutusten puolelta. Osoitimme, että sama reseptori on mukana myös haitallisessa vaikutuksessa veren kolesteroliin, kertoo farmakologian professori Jukka Hakkola, joka johti tutkimusta sisätautiopin professori Janne Hukkasen kanssa.

Terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa käytettiin malliaineena rifampisiini-antibioottia, jonka tiedetään aktivoivan solujen PXR-reseptoria.

Rifampisiini on laajakirjoinen antibiootti, jota käytetään erityisesti tuberkuloosin hoidossa. Se aiheuttaa kuitenkin herkästi yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ja myös haitallisen LDL-kolesterolin nousua. 

Hyödyllistä hoitoa ei pidä keskeyttää 

Monien muidenkin lääkkeiden tiedetään nostavan veren kolesterolia. Sellaisia ovat esimerkiksi tietyt HIV-lääkkeet, anaboliset steroidit ja psykoosilääkkeet. 

– Osalla lääkkeistä vaikutus on vähäinen ja ohimenevä, mutta esimerkiksi HIV-lääkkeiden kohdalla vaikutus voi olla kohtuullisen merkittävä, koska näitä lääkkeitä käytetään tyypillisesti pitkään, Jukka Hakkola sanoo. 

Hakkolan mukaan lääkärien ja apteekin henkilökunnan on hyvä tiedostaa, että myös lääkehoito voi toisinaan olla kolesterolin nousun taustalla. Hyödyllistä lääkehoitoa ei kuitenkaan pidä tästä syystä keskeyttää, sillä yleensä lääkkeen hyödyt ylittävät mahdolliset haitat. 

Myös kemiallisella altistumisella voi olla osuutensa kolesterolitason nousussa. PXR-reseptoria aktivoivia kemikaaleja löytyy monista torjunta-aineista, palonestoaineista, muovin lisäaineista ja ympäristön saasteista. 

– Perimä ja elintavat ovat toki tärkeimpiä syitä kolesterolin nousulle. Kemikaalit voivat kuitenkin olla yksi lisätekijä kokonaisuudessa. 

Seuraavaksi tutkimusryhmä aikoo selvittää, kuinka yleinen PXR-reseptorin aktivaatio on lääkeaineiden ja ympäristökemikaalien kolesterolia nostavana mekanismina. 

– Taustalla voi olla muitakin mekanismeja ja niin varmasti onkin, Hakkola kiteyttää.