Nuorille annettaisiin Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta, sillä se on tällä hetkellä ainoa koronarokote, jolla on Euroopan komission myöntämä ehdollinen myyntilupa 12–15-vuotiaiden rokottamiseen. Kuva: Ingimage
Uutinen

THL ehdottaa koronarokotusten laajentamista kaikkiin 12–15-vuotiaisiin

24.06.2021 | 10:50

Teksti : Hanna Hyvärinen

Päätöksen asiasta tekevät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kaikkien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa.

– Rokottamalla voidaan suojata nuoria ja samalla heidän lähipiiriään koronavirustaudilta. Koska rokotukset osaltaan estävät tartuntoja, ne vähentäisivät myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitustoimien tarvetta, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek THL:n tiedotteessa.

Rokotus auttaa rajoitusten purkamisessa

Suomessa todetuista koronavirustartunnoista noin viisi prosenttia oli kesäkuun alkuun mennessä todettu 12–15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Keskimäärin kaksi tuhannesta 10–19-vuotiailla todetusta tartuntatapauksesta on vaatinut erikoissairaanhoitoa, ja tehohoitojaksoja on tilastoitu yhteensä viisi. Kuolemia ei ole tähän mennessä todettu.

Pandemian aiheuttamat rajoitukset muun muassa harrastuksille ja koulunkäynnille ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten elämään voimakkaasti. THL:n mukaan koronarokotukset voivat osaltaan auttaa lieventämään erityisesti lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia ja jopa luopumaan niistä. Tällä olisi merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Rokotteen teko nuorilla hyvä

Nuorille annettaisiin Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta, sillä se on tällä hetkellä ainoa koronarokote, jolla on Euroopan komission myöntämä ehdollinen myyntilupa 12–15-vuotiaiden rokottamiseen.

Rokotteen teho tällä ikäryhmällä on todettu myyntilupaa edeltävässä tutkimuksissa erinomaiseksi. Tutkimuksen mukaan Comirnaty sai aikaan 12–15-vuotiailla yhtä hyvän puolustusvasteen kuin 16–25-vuotiailla. Myös todetut haittavaikutukset olivat samanlaisia kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Tutkituilla nuorilla havaittiin lieviä ja ohimeneviä haittoja, kuten pistoskohdan kipua ja punoitusta, päänsärkyä ja kuumetta.

Comirnaty on tällä hetkellä laajassa käytössä 12 vuotta täyttäneillä Yhdysvalloissa, missä rokotteiden turvallisuusseurannassa ei ole noussut esiin erityisesti tätä ikäryhmää koskevia turvallisuushuolia. Turvallisuus- ja tehoseurantaa jatketaan rokotusten käynnistymisen jälkeen sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Päätöksen asiasta tekevät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto.

THL on jo aiemmin suositellut koronarokotuksia riskiryhmiin kuuluville 12–15-vuotiaille.