Ruotsissa ja Norjassa on kova tarve kehittää järjestelmiä saatavuustietojen saamiseksi. Lue lisää »

Covid-19-taudin tukihoitoja on paikoin tulkittu väärin potilaille maksuttomiksi taudin ... Lue lisää »

Joistakin lääke-eristä on löydetty pieniä määriä nitrosamiinia. Metformiinilääkitystä e... Lue lisää »

Jopa 40 000 suomalaista saa vuosittain luunmurtuman osteoporoosin vuoksi. Liian moni jä... Lue lisää »

Apteekkari-lehti kysyi keskeisiltä sidosryhmiltä, mitä mieltä niiden keskuudessa ollaan... Lue lisää »

Voiko tulehduskipulääke pahentaa infektiota – tämä tiedetään nyt

     20.08.2020 08:36  VIRPI EKHOLM KATJA LÖSÖNEN

Tämänhetkisen tiedon valossa tulehduskipulääkkeitä voi käyttää hengitystieinfektioon liittyvän kivun ja kuumeen hoidossa. Lääkkeen sopivuus kullekin potilaalle tulee kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti. Apteekissa tämä tarkoittaa esimerkiksi asiakkaan iän, sairauksien ja muun lääkityksen huomioimista lääkeneuvonnassa.

Covid-19-pandemian yhteydessä on noussut esiin epäilyjä siitä, että tulehduskipulääkkeiden käyttö saattaisi altistaa vakavalle infektiolle. Yksikön päällikkö Jukka Sallinen Fimeasta ja infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen HUS:sta kertovat, mitä aiheesta nyt tiedetään.

Maaliskuun puolivälissä, covid-19-taudin levittyä juuri maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, mediassa nousi kohu siitä, tulisiko tulehduskipulääkkeitä välttää taudin oireiden hoidossa.

Ranskassa oli havaittu, että neljä nuorta potilasta oli joutunut sairaalahoitoon käytettyään tulehduskipulääkkeitä lievien koronaoireidensa hoidossa. Potilailla ei ollut todettu muita taudin riskitekijöitä.

Samoihin aikoihin The Lancet Respiratory Medicine -lehdessä julkaistiin tutkijoiden mielipidekirjoitus, jossa esitetyn hypoteesin mukaan osa verenpainelääkkeistä saattaisi altistaa vakavalle covid-19-infektiolle ACE2-entsyymin aktivaation kautta. Samasta syystä myös ibuprofeeni saattaisi olla haitaksi, tutkijat esittivät.

Ranskan terveysministeri kehotti Twitterissä käyttämään hengitystieinfektion oireisiin mieluummin parasetamolia kuin tulehduskipulääkkeitä, ”jotka saattavat olla infektiota pahentava tekijä”. Myös arvostettu lääketieteen julkaisu British Medical Journal julkaisi uutisen, jonka mukaan useat infektiotautien asiantuntijat suosittelivat tulehduskipulääkkeiden välttämistä varmuuden vuoksi.

Tulisiko näin menetellä, vai onko siihen mitään aihetta?

Haitoilla ei pidä pelotella, kun näyttöä ei ole

Kliinis-farmakologisen yksikön päällikkö Jukka Sallinen Fimeasta toteaa, että tulehduskipulääkkeiden haitoista lievän covid-19-taudin hoidossa ei ole tutkimusnäyttöä. Mediassa esillä olleet epäilyt perustuvat lähinnä tutkijoiden esittämiin teorioihin tai yksittäisiin potilastapauksiin.

– Fimean kanta on, että kun näyttöä ei ole, mahdollisilla haitoilla ei pidä lähteä pelottelemaan. Seuraamme kuitenkin koko ajan tilannetta, Sallinen kiteyttää.

Myös Euroopan lääkevirasto EMA totesi tiedotteessaan, että tällä hetkellä ei ole olemassa tieteellistä näyttöä yhteydestä ibuprofeenin ja covid-19-taudin pahenemisen välillä.

Potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset voivatkin jatkaa tulehduskipulääkkeiden käyttöä hyväksyttyjen tuotetietojen mukaisesti. Suosituksena on, että näitä lääkkeitä käytetään pienimmällä tehokkaalla annoksella ja mahdollisimman lyhyen aikaa.

Lääkkeen sopivuus kullekin potilaalle tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Apteekissa tämä tarkoittaa esimerkiksi asiakkaan iän, sairauksien ja muun lääkityksen huomioimista lääkeneuvonnassa.

– Sekä parasetamolia että tulehduskipulääkkeitä voi käyttää hengitystieinfektioon liittyvän kivun ja kuumeen hoidossa, jos ne muuten sopivat potilaalle. Tulehduskipulääkkeiden käytössä voi toki olla muita haittoja ja rajoituksia, jotka tulee ottaa huomioon, Sallinen toteaa.

Vaikeissa infektioissa riskit voivat lisääntyä

Tulehduskipulääkkeiden käyttöä voidaan siis jatkaa lievissä, kotona hoidettavissa hengitystieinfektioissa. Niitä pyritään kuitenkin välttämään vaikeiden, sairaalahoitoa vaativien infektioiden hoidossa.

Infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen HUS:sta kertoo, että vaikeissa, verenmyrkytystasoisissa infektioissa tulehduskipulääkkeet saattavat heikentää potilaan ennustetta. Lisäksi niiden on todettu lisäävän munuaisvaurion riskiä, jos potilas on kuivunut tai hänen verenkiertonsa on heikentynyt vaikean infektion yhteydessä.

– Apteekkien tulisi varmistua, että tulehduskipulääkkeiden käyttäjät nauttivat riittävästi nesteitä. Lisäksi heillä ei saisi olla veren hyytymistä heikentävää lääkitystä, Järvinen sanoo.

Erityisesti vanhemmilla potilailla parasetamoli on tulehduskipulääkkeitä turvallisempi kuume- ja kipulääke.

Jos tulehduskipulääkkeitä halutaan käyttää, asetyylisalisyylihappoa ei suositella kuumeisissa infektioissa lapsille, eikä se ole aikuisillekaan paras vaihtoehto.

– Samat ohjeet pätevät niin covid-19-taudin kuin muidenkin hengitystieinfektioiden hoidossa, Järvinen summaa.

Kun oireet lievittyvät, hoito saattaa viivästyä

Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea PRAC arvioi parhaillaan turvallisuustietoja, jotka koskevat ibuprofeenin ja ketoprofeenin käyttöä vakavissa infektioissa.

Arviointi aloitettiin jo kesällä 2019 Ranskan lääkeviraston tekemän tutkimuksen johdosta – siis paljon ennen covid-19-pandemiaa. Tutkimuksessa löydettiin viitteitä siitä, että vesirokko ja eräät bakteeri-infektiot voisivat esiintyä voimakkaampina ibuprofeeni- ja ketoprofeenihoidon yhteydessä.

– Tässä prosessissa on kyse siitä, että tulehduskipulääkkeet saattavat peittää infektion oireita, jolloin potilas ei hakeudu ajoissa hoitoon ja infektio pääsee pahenemaan, Jukka Sallinen kertoo.

Monien tulehduskipulääkkeiden tuotetiedoissa varoitetaan jo nyt, että niiden kipua ja tulehdusta lievittävät vaikutukset saattavat piilottaa pahenevan infektion oireet. PRAC arvioi, onko asia esitetty valmistetiedoissa riittävässä laajuudessa vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä.

Tilannetta seurataan nyt erityisen tarkasti

Vaikka näyttöä tulehduskipulääkkeiden roolista covid-19-infektion pahenemisessa ei ole, lääkeviranomaiset seuraavat nyt tilannetta erityisen tarkasti.

– Kun tällaisia epäilyjä on esitetty, seuranta on tavallistakin tiukemmin päällä. Katsomme tiheällä kammalla, tuleeko haittavaikutusilmoituksia tai muuta, mihin tulisi reagoida, Jukka Sallinen kuvailee.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi huhtikuun lopulla tutkimuskatsauksen tulehduskipulääkkeiden käytöstä covid-19-potilailla. Sen mukaan tällä hetkellä ei ole tutkimusnäyttöä, että tulehduskipulääkkeet lisäisivät vakavia haittoja, sairaalahoidon tarvetta tai kuolleisuutta covid-19-potilailla.

Tutkimusta aiheesta tarvitaan kuitenkin lisää.

Lähteet:

  • Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? The Lancet Respiratory Medicine, 11.3.2020
  • Covid-19: ibuprofen should not be used for managing symptoms, say doctors and scientists, BMJ 17.3.2020
  • EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19, EMA 18.3.2020
  • Tulehduskipulääkkeiden käyttö COVID-19-infektiossa, Fimea 18.3.2020
  • The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in patients with COVID-19, Scientific Brief, WHO 19.4.2020

Koronaan ei ole potilaalle maksutonta lääkehoitoa
20.10.2020 09:34 HANNA HYVÄRINEN

20.10.2020 09:34 HANNA HYVÄRINEN


EMA vaatii nitrosamiinitestausta metformiinivalmisteille
19.10.2020 09:24 TARU VANHALA

19.10.2020 09:24 TARU VANHALA


Polku ohjaa sekä sairastunutta että ammattilaisia
17.10.2020 23:34 TARU VANHALA

17.10.2020 23:34 TARU VANHALA


Apteekkariliiton ehdotus apteekkitalouden uudistamiseksi sai myönteisen vastaanoton
16.10.2020 10:38 HANNA HYVÄRINEN, ERKKI KOSTIAINEN

16.10.2020 10:38 HANNA HYVÄRINEN, ERKKI KOSTIAINEN


Biologisten lääkkeiden hinnoissa on yhä ilmaa
15.10.2020 09:58 ERJA ELO

15.10.2020 09:58 ERJA ELO


Tavoitteena hallittu muutos
14.10.2020 09:03 HANNA HYVÄRINEN

14.10.2020 09:03 HANNA HYVÄRINEN


Terveydeksi!-lehti jatkaa kärkipaikalla
13.10.2020 08:00 TARU VANHALA

13.10.2020 08:00 TARU VANHALA


Apteekkariliitto suosittelee maskin käyttöä apteekissa
12.10.2020 08:36 ERKKI KOSTIAINEN

12.10.2020 08:36 ERKKI KOSTIAINEN


Koronapandemia toi riskit esiin – maailman lääketuotanto riippuvainen Kiinasta
09.10.2020 09:15 ERJA ELO

09.10.2020 09:15 ERJA ELO


FIP: Apteekkien oltava mukana rokottamassa koronavirusta vastaan
08.10.2020 12:54 ERJA ELO

08.10.2020 12:54 ERJA ELO


Suomen apteekit valmiita koronarokotuksiin
08.10.2020 11:44 HANNA HYVÄRINEN

08.10.2020 11:44 HANNA HYVÄRINEN


Toinen koronavirusrokote eteni EMAn arviointiin
07.10.2020 09:10 ERJA ELO

07.10.2020 09:10 ERJA ELO


Klexane-valmisteen korvattavuus päättyy
06.10.2020 11:22 ERJA ELO

06.10.2020 11:22 ERJA ELO


Lääkehoidon arviointi tulisi liittää koneelliseen annosjakelupalveluun
05.10.2020 09:42 ERJA ELO

05.10.2020 09:42 ERJA ELO


Hyvinkään Kirjavantolpan apteekista Vuoden opetusapteekki
02.10.2020 17:15 ERJA ELO

02.10.2020 17:15 ERJA ELO


Helsingin yliopistoon ehkä maailman ensimmäinen farmasian kestävän kehityksen professuuri
02.10.2020 12:03 HANNA HYVÄRINEN

02.10.2020 12:03 HANNA HYVÄRINEN


Apteekkariliitto: Maskien käyttöä harkittava asiakaspalvelussa
02.10.2020 11:39 HANNA HYVÄRINEN

02.10.2020 11:39 HANNA HYVÄRINEN


Epidemia jakaa apteekkeja
02.10.2020 10:41 HANNA HYVÄRINEN

02.10.2020 10:41 HANNA HYVÄRINEN


EMA käynnisti ensimmäisen arvioinnin koronavirusrokotteesta
02.10.2020 09:58 TARU VANHALA

02.10.2020 09:58 TARU VANHALA


Virtuaalisilla Farmasian Päivillä yli tuhat osallistujaa
02.10.2020 09:36 ERJA ELO

02.10.2020 09:36 ERJA ELO


Maalaiskylässä ei lasketa lapsia
01.10.2020 08:54 ERJA ELO

01.10.2020 08:54 ERJA ELO


Uusi podcast lupaa pyyhkiä pölyt apteekin hyllyltä
30.09.2020 14:25 ERJA ELO

30.09.2020 14:25 ERJA ELO


APTEEKKARI 2020 -tapahtuma järjestetään virtuaalisena
29.09.2020 16:23 ERJA ELO

29.09.2020 16:23 ERJA ELO


Touko Aalto: Vain palava sydän voi muuttaa maailmaa
29.09.2020 11:40 ERJA ELO

29.09.2020 11:40 ERJA ELO


Ei tullut täydellistä – Ruotsin apteekkijärjestelmä uudistettiin 10 vuotta sitten
24.09.2020 11:47 KYÖSTI HAGERT

24.09.2020 11:47 KYÖSTI HAGERT


Apteekkijärjestelmän osuutta lääkekustannuksista halutaan pienentää
23.09.2020 12:07 HANNA HYVÄRINEN

23.09.2020 12:07 HANNA HYVÄRINEN


Apteekkariliitolta apuraha lääkehoidon seurannan tutkimukselle
22.09.2020 14:24 HANNA HYVÄRINEN

22.09.2020 14:24 HANNA HYVÄRINEN


Farmasiaviikolla kurkistetaan apteekin reseptitiskin taakse
22.09.2020 08:58 TARU VANHALA

22.09.2020 08:58 TARU VANHALA


EMA puoltaa deksametasonin käyttöä vaikeissa covid-19-tapauksissa
21.09.2020 11:13 ERJA ELO

21.09.2020 11:13 ERJA ELO


Tutkimus: Apteekit voivat auttaa parantamaan lääkitysturvallisuutta
18.09.2020 08:38 HANNA HYVÄRINEN

18.09.2020 08:38 HANNA HYVÄRINEN