Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä omassa kot... Lue lisää »

Sähköisten reseptien uusiminen syö ison osan terveyskeskuslääkärin kalliista työajasta. Lue lisää »

Keväällä mukaan tulee myös Kroatia, ja 2021 loppuun mennessä kaikkien 22 EU-maan lääkem... Lue lisää »

Kehitystyöhön tyytymätön ministeriö muuttaa ohjausta ja haluaa kunnat ja sairaanhoitopi... Lue lisää »

Seitsemän prosenttia sähköisistä resepteistä sisältää reseptipoikkeaman, kertoo tuore t... Lue lisää »

Tutkimus kertoo - näin sähköinen resepti on muuttanut työnkuvia apteekeissa

   15.06.2016 08:41  INKERI HALONEN KATJA LÖSÖNEN

Sähköisen reseptin käyttöönotto on tuonut muutoksia apteekkihenkilöstön työnkuviin Suomessa, käy ilmi äskettäin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta.

Apteekkareille suunnatussa kyselytutkimuksessa 74 prosenttia vastaajista koki, että erityisesti apteekkien teknisen henkilöstön työ on muuttunut.

Teknisen henkilöstön reseptien käsittely on vähentynyt huomattavasti, sillä heillä ei ole oikeutta sähköisten reseptitietojen katseluun.

Apteekkareista lähes puolet ilmoitti, että sähköinen resepti on vaikuttanut myös farmaseuttisen henkilöstön työhön.

Farmaseuteilla ja proviisoreilla reseptien käsittely on lisääntynyt. Joka viides apteekkari kuitenkin arvioi, että reseptien käsittely on nopeutunut ja sujuvoitunut sähköisen reseptin käyttöönoton myötä.

E-resepti on vaatinut laite- ja kalustehankintoja

Apteekkareista 61 prosenttia oli tehnyt kalusteisiin ja laitteisiin liittyviä investointeja sähköisen reseptin käyttöönoton vuoksi.

Yleisimmin apteekkarit olivat uusineet ja hankkineet lisää tietokoneita ja atk-laitteita.

Osassa apteekeista oli tehty myös kalustehankintoja, kuten uusittu työtasoja ja reseptin toimituspisteitä.

44 prosenttia apteekkareista arvioi sähköisen reseptin vaikuttaneen myös heidän omaan ajankäyttöönsä.

41 prosenttia kertoi, että sähköinen resepti on nopeuttanut reseptin toimitusta.

Noin joka viides arvioi reseptin käsittelyn lisääntyneen ja lähes yhtä moni piti järjestelmän käyttöönottoa työläänä.

Vaikutus henkilökunnan määrään vähäinen

Vaikka sähköisen reseptin käyttöönotto oli muuttanut työnkuvia apteekissa, valtaosa eli 72 prosenttia apteekkareista arvioi, ettei se ole vaikuttanut apteekin henkilökunnan määrään.

Apteekkareista 28 prosenttia ilmoitti sähköisen reseptin vaikuttaneen henkilökunnan määrään: näissä apteekeissa joka kolmannessa teknistä henkilökuntaa oli vähennetty ja lähes yhtä monessa farmaseuttista henkilökuntaa palkattu lisää.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena syksyllä 2014. Kyselyn sai 191 ja siihen vastasi 155 apteekkaria, joten vastausprosentti oli 81. Kyselyyn osallistetut  poimittiin satunnaisotannalla Suomen Apteekkariliiton jäsenrekisteristä.

Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella meneillään olevaa kolmivuotista tutkimusprojektia, jossa arvioidaan sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen Suomessa. Tutkimusta rahoittaa Kela.


Reseptien uusiminen työllistää lääkäreitä – voisivatko reseptit olla voimassa toistaiseksi?
31.01.2020 08:21 TARU VANHALA

31.01.2020 08:21 TARU VANHALA


Virolainen sähköinen resepti kelpaa Suomessa maaliskuussa
15.11.2019 12:15 ERJA ELO

15.11.2019 12:15 ERJA ELO


STM yrittää vauhdittaa Kanta-palveluiden taaperrusta
25.10.2019 15:09 OLLI-PEKKA TIAINEN

25.10.2019 15:09 OLLI-PEKKA TIAINEN


Virheet ja puutteet resepteissä tavallisia – yleensä ne selviävät apteekissa
28.03.2018 08:22 ERJA ELO

28.03.2018 08:22 ERJA ELO


Apteekin asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin
26.02.2018 09:03 INKERI HALONEN

26.02.2018 09:03 INKERI HALONEN


Apteekit tekivät viime vuonna yli 61 miljoonaa reseptilääketoimitusta
19.01.2018 09:15 ERJA ELO

19.01.2018 09:15 ERJA ELO


Kanta-palveluiden ensi vuoden käyttömaksut on vahvistettu
01.11.2017 14:22 INKERI HALONEN

01.11.2017 14:22 INKERI HALONEN


Kelain apteekissa helpottaa lääkärin työtä
11.08.2017 10:30 INKERI HALONEN

11.08.2017 10:30 INKERI HALONEN


Lähes kaikki reseptit ovat sähköisiä – loputkin 1,3 prosenttia sähköistetään apteekeissa
07.06.2017 08:40 ERJA ELO

07.06.2017 08:40 ERJA ELO


Sähköinen resepti sujuvoittaa lääkkeen määräämistä
08.05.2017 10:52 ERJA ELO

08.05.2017 10:52 ERJA ELO


Apteekit sähköistivät tammikuussa noin 46 300 reseptiä
22.02.2017 10:11 ERKKI KOSTIAINEN

22.02.2017 10:11 ERKKI KOSTIAINEN


Sähköinen resepti lisäsi lääkitysturvallisuutta
24.01.2017 08:53 ERJA ELO

24.01.2017 08:53 ERJA ELO


Tuore tutkimus: Käyttäjät tyytyväisiä sähköiseen reseptiin
19.12.2016 09:12

19.12.2016 09:12


H-hetki siirtyy – Reseptikeskus uuteen ympäristöön joulukuussa
21.11.2016 09:14 INKERI HALONEN

21.11.2016 09:14 INKERI HALONEN


Sähköinen resepti kannustaa potilasta lunastamaan lääkkeensä
07.11.2016 09:05 UUTISPALVELU DUODECIM

07.11.2016 09:05 UUTISPALVELU DUODECIM


Kelan Kanta-palveluiden häiriö on päättynyt
18.10.2016 09:38 ERKKI KOSTIAINEN

18.10.2016 09:38 ERKKI KOSTIAINEN


Kelan Kanta-palveluita häiritty toistuvasti
15.10.2016 18:05 ERKKI KOSTIAINEN

15.10.2016 18:05 ERKKI KOSTIAINEN


Kelain-sovellus siirtää paperiset reseptit historiaan
29.09.2016 08:51 ERJA ELO

29.09.2016 08:51 ERJA ELO


Kanta-palvelu on yhä kaukana kympistä
08.09.2016 09:04 ERJA ELO

08.09.2016 09:04 ERJA ELO


Reseptikeskuksen tietoja siirretään – voi pidentää vasteaikoja
05.08.2016 10:00 INKERI HALONEN

05.08.2016 10:00 INKERI HALONEN


Sähköinen resepti toimii taas
16.03.2016 09:03 TIINA KUOSA

16.03.2016 09:03 TIINA KUOSA


Kelan Reseptikeskuksessa häiriö
15.03.2016 14:14 ERJA ELO

15.03.2016 14:14 ERJA ELO


Sähköisessä reseptissä on vielä kehitettävää
22.01.2016 15:02 ERJA ELO

22.01.2016 15:02 ERJA ELO


Kelan laitevika haittaa edelleen apteekkeja
08.01.2016 12:17 ERJA ELO, INKERI HALONEN

08.01.2016 12:17 ERJA ELO, INKERI HALONEN


Lääkereseptin voi pian kirjoittaa myös mobiilisti
11.12.2015 12:06 VIRPI EKHOLM

11.12.2015 12:06 VIRPI EKHOLM


Reseptikeskuksen häiriöt uhkasivat pahasti annosjakelua
16.09.2015 11:04 INKERI HALONEN

16.09.2015 11:04 INKERI HALONEN


Tämä pysäytti sähköiset reseptit
30.07.2015 15:55 ERJA ELO

30.07.2015 15:55 ERJA ELO


Valtakunnallinen vika häiritsi reseptien toimittamista
29.07.2015 17:19 ERJA ELO

29.07.2015 17:19 ERJA ELO