Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen toivoo huolellista valmistelua, joka va... Lue lisää »

Uudistuksen pitäisi tulla voimaan jo huhtikuun alussa, mutta vielä kukaan ei tiedä, mit... Lue lisää »

Sääntelyn keveneminen vauhdittaa apteekkien poistumista kaupungin kivijalasta ja kylien... Lue lisää »

Eduskunta varasi lisäbudjettiin 300 000 euroa lääkehuollon tiekarttaa varten. Lue lisää »

Suomeen on perustettu parissa vuodessa 25 uutta apteekkia. Mäntsälässä kilpailee nyt ka... Lue lisää »

Professori: Apteekkien välistä kilpailua kannattaa lisätä tehostamalla nykyjärjestelmää

   26.04.2018 14:30  ERKKI KOSTIAINEN MAURI RATILAINEN

Professori Petri Kuoppamäki arvioi Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta sitä, mitä mahdollisuuksia Suomella on  kehittää apteekkien sääntelyä kilpailun toimivuuden näkökulmasta ottaen samalla huomioon apteekkitoiminnalle asetetut vaatimukset.

Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori, OTT Petri Kuoppamäki lisäisi apteekkialan kilpailua kasvattamalla merkittävästi apteekkilupien määrää ja sallimalla hintakilpailun ainakin osassa reseptivapaita lääkkeitä.

Professori Kuoppamäen arvio syntyi hänen tehdessään Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta riippumatonta ja laajaa selvitystä siitä, mitä mahdollisuuksia Suomella on kehittää apteekkien sääntelyä kilpailun toimivuuden näkökulmasta ottaen samalla huomioon apteekkitoiminnalle asetetut vaatimukset.

Kuoppamäen mielestä kilpailun lisääminen nykymallin sisällä voi toimia tehokkaana kirittäjänä lääkehuollon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarveharkintaa voisi muokata tarkkarajaisemmaksi

Kuoppamäki ei luopuisi apteekkilupien tarveharkinnasta, vaan muuttaisi sitä nykyistä tarkkarajaisemmaksi.

– Uusi apteekkilupa voitaisiin julistaa haettavaksi esimerkiksi silloin, kun alueella jo toimivan apteekin reseptimäärä kasvaa yli kaksinkertaiseksi maan keskiarvoon verrattuna. Tällä tavalla apteekkilupien myöntämisestä tulisi nykyistä ennustettavampaa, ja niitä saataisiin lisättyä siellä, missä kysyntä on suurta, hän kuvailee.

Mikäli tarveharkinnasta luovuttaisiin kokonaan, menetettäisiin samalla mahdollisuus alueelliseen sijainnin ohjaukseen ja nykyinen toimiva urakiertojärjestelmä, jolla apteekkitoimintaa saadaan ylläpidettyä myös harvaanasutuilla seuduilla, Kuoppamäki toteaa.

Kuoppamäki säilyttäisi myös apteekkien lääkemyynnin katteita leikkaavan apteekkiveron ja kiristäisi sen progressiota liikevaihdoltaan suurimmissa apteekeissa.

Apteekkien proviisoriomistus kannattaa säilyttää

Kuoppamäki katsoo, että apteekkien proviisoriomistus kannattaa säilyttää, sillä se varmistaa apteekkien riippumattomuuden muista lääkealan toimijoista ja apteekkitoiminnan perustumisen terveydenhuollollisille seikoille.

– On tärkeää, että asiakkaan lääkkeenkäyttöä ohjaava taho on riippumaton muista lääkealan toimijoista.

Kuoppamäen mukaan Suomen apteekkijärjestelmä toimii kokonaisuutena arvioiden hyvin ja vastaa sille asetettuihin terveyspoliittisiin tavoitteisiin.

– Harkittaessa apteekkisääntelyn muuttamista, on syytä muistaa, että lääkkeen kaltaisen hyödykkeen jakelussa kilpailu ei ole itseisarvo. Sitä kannattaa käyttää ohjausmekanismina siltä osin, kun siitä saadaan tehokas kirittäjä lääkehuollon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lääkeala erittäin säänneltyä kaikissa länsimaissa

Kuoppamäki muistuttaa, että lääkkeet poikkeavat monella tavalla muista hyödykkeistä ja että lääkeala on erittäin säänneltyä kaikissa länsimaissa.

Kilpailu ei ole täydellistä millään alalla, ja lääkemarkkinoilla se on erityisen epätäydellistä johtuen lääkkeen erityisluonteesta hyödykkeenä.

– Lääke on terapiahyödyke. Se on potilaalle turvallinen vain, kun sitä käytetään oikein ja oikea määrä. Tieto on epäsymmetristä, ja kuluttajat tarvitsevat neuvontaa. Lääke on potilaalle välttämättömyyshyödyke, ja useinkaan sitä ei voida jättää ostamatta hinnan noustessa.

Oikea lääkkeiden käyttö vähentää yhteiskunnan kustannuksia erikoissairaanhoidossa. Julkinen valta maksaa suuren osan reseptilääkkeiden kustannuksista, ja reseptilääkkeiden mainonta kuluttajille on kielletty EU-direktiivillä.

– Lääkkeen ominaisuuksista johtuen "näkymätön käsi" eli sääntelemättömät markkinat eivät allokoi resursseja tehokkaasti, ne eivät mahdollista tasa-arvoista lääkehuoltoa eivätkä riitä turvaamaan lääkehuollolle asetettujen terveydellisten tavoitteiden toteutumista, Kuoppamäki katsoo.

Apteekkariliitto tilasi Kuoppamäeltä riippumattoman, laajan kirjallisuuskatsauksen sisältävän arvioinnin taustamateriaaliksi apteekkien sääntelyä koskevaan keskusteluun.

Professori Kuoppamäen arviointi ei vastaa kaikilta osin Apteekkariliiton näkemyksiä.

Tutustu professori Petri Kuoppamäen arviointiin >


Viron apteekkiuudistus kääntyi tappeluksi
19.02.2020 08:20 ALMA ONALI

19.02.2020 08:20 ALMA ONALI


Kauppakeskukset imevät apteekkeja – apteekkarit kertovat miksi
19.12.2019 11:50 TARU TAIPALE

19.12.2019 11:50 TARU TAIPALE


Lääkealan uudistaminen alkaa
13.12.2019 13:25 OLLI-PEKKA TIAINEN

13.12.2019 13:25 OLLI-PEKKA TIAINEN


Uusien apteekkien perustaminen etenee
11.12.2019 14:05 INKERI MERILUOTO

11.12.2019 14:05 INKERI MERILUOTO


Apteekit valitsevat paikkansa yhä vapaammin
05.12.2019 15:23 OLLI-PEKKA TIAINEN

05.12.2019 15:23 OLLI-PEKKA TIAINEN


Ei tuote, vaan hoito
14.11.2019 16:51 MERJA HIRVONEN

14.11.2019 16:51 MERJA HIRVONEN


Väitöskirja antaa karun kuvan Ruotsin apteekkiuudistuksesta
01.08.2019 15:39 EMMI PUUMALAINEN

01.08.2019 15:39 EMMI PUUMALAINEN


Painoa terveydelle!
27.06.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN

27.06.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN


Rinteen hallitus jatkaa apteekkialan uudistamista
06.06.2019 08:09 ERJA ELO

06.06.2019 08:09 ERJA ELO


Valmiina löylyyn – puheenjohtajan sauna lämpiää arkena ja pyhänä
18.04.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN

18.04.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN


Sääntelyllä ohjataan lääkealan kokonaistaloutta
27.03.2019 16:05 ILKKA HARJULA

27.03.2019 16:05 ILKKA HARJULA


Taksin hinta ja apteekit
06.03.2019 16:03 ERKKI KOSTIAINEN

06.03.2019 16:03 ERKKI KOSTIAINEN


Fimean apteekeilta perimät maksut säilymässä ennallaan
25.02.2019 11:57 ERJA ELO

25.02.2019 11:57 ERJA ELO


Liberalisointi on vähentänyt apteekkien työntekijöitä
15.02.2019 14:55 OLLI-PEKKA TIAINEN

15.02.2019 14:55 OLLI-PEKKA TIAINEN


Lisää lukemista - apteekkialasta taas uusi selvitys
13.12.2018 06:30 OLLI-PEKKA TIAINEN

13.12.2018 06:30 OLLI-PEKKA TIAINEN


Apteekkari uskoo yhä Rediin
21.11.2018 10:11 OLLI-PEKKA TIAINEN

21.11.2018 10:11 OLLI-PEKKA TIAINEN


Farmasian järjestöt kaipaavat yli vaalien ulottuvia visioita
14.11.2018 15:00 ERJA ELO

14.11.2018 15:00 ERJA ELO


Hallitus: hintakilpailu kaikkiin itsehoitolääkkeisiin
02.11.2018 13:11 OLLI-PEKKA TIAINEN

02.11.2018 13:11 OLLI-PEKKA TIAINEN


Rokotukset apteekkiin, omistus proviisoreilla
31.10.2018 13:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

31.10.2018 13:00 OLLI-PEKKA TIAINEN


Apteekkien välinen kilpailu kiristyy tuntuvasti
26.10.2018 11:24 ERKKI KOSTIAINEN

26.10.2018 11:24 ERKKI KOSTIAINEN


Omistajat ohjaavat apteekkien kehitystä
04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN

04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN


Oikeusprofessori lyhentäisi apteekkivalituksia
03.10.2018 16:20 INKERI MERILUOTO

03.10.2018 16:20 INKERI MERILUOTO


Lakiesitys: hintakilpailu itsehoitolääkkeisiin, apteekkiveroa kiristetään
28.09.2018 16:30 OLLI-PEKKA TIAINEN

28.09.2018 16:30 OLLI-PEKKA TIAINEN


Millaisen APTEEKIN sinä haluat? Apteekit kartoittavat suomalaisten toiveita
13.08.2018 09:00 INKERI MERILUOTO

13.08.2018 09:00 INKERI MERILUOTO


Fimea on perustanut parin vuoden sisällä yli 20 uutta apteekkia, ja uusia on tulossa lisää
18.06.2018 15:40 INKERI MERILUOTO

18.06.2018 15:40 INKERI MERILUOTO


Enemmistö EU-maista asettaa ehtoja apteekkien sijainnille
12.06.2018 11:15

12.06.2018 11:15


Boots, Apotek 1, Ditt Apotek... Vertikaalinen integraatio yleistyy Euroopassa, kolmella lääketukulla tuhansia apteekkeja
12.06.2018 09:05 ERJA ELO

12.06.2018 09:05 ERJA ELO


Kohti etelän keskuksia - Näin apteekkisääntelyn purkaminen vaikuttaisi farmasian ammattilaisten yrittäjäintoon
11.06.2018 09:30 ERJA ELO

11.06.2018 09:30 ERJA ELO


Selvitys itsehoitolääkkeiden myyntikanavista valmistui – Fimea jyrähtää lääkkeiden ja apteekkipalveluiden markkina-ajattelulle
08.06.2018 11:11 INKERI MERILUOTO

08.06.2018 11:11 INKERI MERILUOTO


Kokoomuksen puoluehallitus lieventäisi apteekkisääntelyä, proviisoriomistus säilyisi
25.05.2018 14:59 ERJA ELO

25.05.2018 14:59 ERJA ELO