Valtaosa haluaa pitää apteekit kotimaisessa proviisoriomistuksessa. Lue lisää »

Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen toivoo huolellista valmistelua, joka va... Lue lisää »

Uudistuksen pitäisi tulla voimaan jo huhtikuun alussa, mutta vielä kukaan ei tiedä, mit... Lue lisää »

Sääntelyn keveneminen vauhdittaa apteekkien poistumista kaupungin kivijalasta ja kylien... Lue lisää »

Eduskunta varasi lisäbudjettiin 300 000 euroa lääkehuollon tiekarttaa varten. Lue lisää »

Lisää lukemista - apteekkialasta taas uusi selvitys

     13.12.2018 06:30  OLLI-PEKKA TIAINEN EEVA ANUNDI

KKV:n uusi pääjohtaja Kirsi Leivo rakastaa lukemista. Apteekkialan selvityksetkin ovat ansiokkaita. Näen silti, että on tarve puskea vielä syvemmälle, hän perustelee uutta arviointia.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tekee vaikutusarvion apteekkialasta, pelimonopolista ja pikavippiyitysten toiminnasta. Kaikissa tarkastellaan sääntelyn vapauttamista tai kiristämistä kuluttajan näkökulmasta.

Kilpailu- ja kuluttaviraston uusi pääjohtaja Kirsi Leivo on niin innostunut, että työpäivät ovat venyneet yhtä pitkiksi kuin viimeksi asianajotoimistossa vuosituhannen vaihteessa.

Uudessa tehtävässä kuuluu sovittaa yhteen kilpailu- ja kuluttajapolitiikka. Tätä varten on juuri perustettu oma ohjausryhmäkin tukemaan pääjohtajaa.

Yksinkertaisesti sanoen kilpailun pitää toimia kuluttajan hyödyksi.

–Pidän hyvänä että kilpailu- ja kuluttaja- asiat ovat samassa virastossa. Asiat täydentävät toisiaan, ja kokonaisuudesta tulee vahvempi. Näin toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävämpää.

Sääntelyn purkamien ei ole itsetarkoitus


Ohjausryhmä päätti heti ensimmäisessä kokouksessaan, että viraston täytyy tehdä oma vaikuttavuusarvio apteekkialasta, pikavippiyritysten toiminnasta ja Veikkauksen monopolista.

Lääkejakelun arvio valmistuu reilun vuoden päästä, maaliskuussa 2020, muiden arviot jo ensi vuonna.

Kaikki alat kytkeytyvät omalla tavallaan kansanterveyteen. Pikalainauksen tähänastiset sääntelytoimet ovat osoittatuneet riittämättömiksi, ja Veikkauksen osalta tarkastellaan sitä, kuinka yhtiö kantaa yhteiskuntavastuunsa.

– Veikkauksen varat ohjautuvat erittäin hyviin tarkoituksiin. Ongelma on keräystapa. Yhteiskunnalla pitäisi olla joku muu tapa kustantaa hyviä asioita kuin regressiivinen verotus, joka kohdistuu erityisesti pitkäaikaistyöttömiin, eläkeläisiin ja peliongelmaisiin.

Pääasia ei siis ole kilpailun lisääminen, vaan ensin selvitetetään, miten markkinoinnin leikkaaminen ja peliautomaattien sijoittelu voisivat vähentää haittoja – ja miten tämä vaikuttaisi suomalaisten intoon siirtyä ulkomaisten nettikasinojen verkkoihin.

Leivo haluaa puskea syvemmälle

Apteekkialalla liikkuvia elementtejä on vähintään yhtä paljon. Toisaalta selvityksiäkin on tehty. KKV itse teki yhden kuusi vuotta sitten, ja tänä vuonna julkaistiin raportit Fimealta sekä Apteekkariliiton ja PTY:n toimeksiannosta.

– Kaikki selvitykset ovat oikein ansiokkaita. Niissä on paljon hyviä näkökulmia ja hyvää faktaa. Näen silti, että on tarve puskea vielä vähän syvemmälle.

Kirsi Leivo on valmis harkitsemaan markkinaosuusrajoja Suomeenkin.

Leivo uskoo, että KKV:n kokonaisvaltainen arviointi helpottaa päätöksiä. Sen pitäisi kertoa, miten eri sääntelyvaihtoehdot vaikuttavat. Kun faktat ovat pöydällä, voidaan hakea kompromissia.

– Kun kaikki tietävät, että nämä ovat faktat ja syy–seuraus-ketjut, niin on helpompi puhua ratkaisuista. Poliitikkojen työ on sitten tehdä arvovalintoja. Toivottavasti sekin on helpompaa, kun tuotamme faktatietoa vaihtoehdoista.

 Leivon mielestä kaikilla osapuolilla on kuitenkin sama tavoite.

–Lääketurvallisuus säilyy, kuluttajat hyötyvät ja kustannukset laskevat kansantalouden tasolla.

Oppia muiden kokemuksista

Leivo lupaa, että uusi selvitys tehdään perusteellisesti. Mahdollista muutosta käsitellään kokonaisuutena, eikä siitä poimita vain yhtä palikkaa tavoitteeksi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Naapureiden onnistumisista ja virheistä voidaan ottaa oppia.

– Meillä on hyvä tilanne, koska olemme vähän jälkijunassa avaamassa näitä markkinoita. Voimme välttää karikkoja ja katsoa mitä muissa maissa on syntynyt eri vaihtoehdoista. Eikä se edes haittaa, että on tehty keskenään erilaisia ratkaisuja erilaisista lähtökohdista.

Markkinoiden avaaminen pitää suunnitella aina huolellisesti.

Erityisen huolellinen pitää olla, jos siihen päädytään lääkealalla. Voimakas keskittyminen veisi hyödyt suuryrityksille eikä kuluttajille. Tätäkin KKV joutuu miettimään.

– Joissakin maissa on ollut markkinaosuusrajoja. Sitä kannattaa vakavasti harkita yhdeksi vaihtoehdoksi Suomessakin.

Paljonko säästetään ja mistä

Leivo arvostaa suomalaisten apteekkien lääketurvallisuutta ja palvelutasoa.

– Moni asia toimii hyvin. Kun sääntelykehikkoa muutetaan, on tärkeää säilyttää hyvät asiat. Samaan aikaan kustannuksia täytyisi kuitenkin saada alas.Pyöräilevä pääjohtaja. Kirsi Leivo liikkuu matkat tapaamisiin Helsingin keskustassa mieluiten fillarilla.

Leivolla ei ole tarkkaa lukua, jota tavoitellaan. Muutama vuosi sitten Cap Gemini laski Päivittäistavarakaupan toimeksiannosta, että Ruotsin, Norjan ja Suomen apteekkien kate-erojen perusteella säästö
voisi olla sata miljoonaa euroa.

Naapurinmaiden katteista puuttuivat kuitenkin tukkualennukset, mikä vääristi vertailua. Vain Suomessa lääkkeiden hinnanmuodostus on täysin läpinäkyvää.

– Täytyy katsoa kaikki aikaisemmat raportit ja arvioida yksityiskohtia huolellisemmin. Toisaalta tässä
täytyy katsoa kokonaisuutta. Suomessakin on mietittävä useaa asiaa, kun muutetaan kokonaisuutta

Sijainnin ohjaus yksinkertaisemmaksi

Leivo ei ole vakuuttunut proviisoriomistuksen välttämättömyydestä, mutta analyysi voi muuttaa näkemyksen. Hän tietää hyvin, että Viro päätti palauttaa apteekit proviisoreille.

– Sekin on mielenkiintoista selvittää, miksi näin kävi.

Sijainnin sääntelystä Leivo olisi valmis luopumaan ainakin nykymuodossaan. Apteekkivero on hänen mielestä turhan monimutkainen järjestelmä palveluiden kattavuuden varmistamiseen.

Läpinäkyvämpää olisi maksaa syrjäseuduilla suoraa tukea, kuten esimerkiksi Norjassa tehdään.

Vertikaalinen integraatio saattaa ylipäänsä haitata kilpailua, ja erityistä huolta se aiheuttaa yksikanavajakelussa.

Terveyspisteitä on jo parikymmentä, ja monet apteekit tekevät tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Lääkehoitojen rationalisoinneissa, hoitoon motivoinnissa ja turvallisuuden parantamisessa on suuri säästöpotentiaali.

Näihin Leivo ei osaa vielä ottaa kantaa. Leivo korostaa, että hänen näkemyksensä ovat muutenkin alustavia, eivätkä ne ohjaa varsinaista selvitystyötä.

– Vaikutusarviointi lähtee siitä, että etsitään parhainta vaihtoehtoa Suomelle. Ei voi sanoa, että kanta olisi etukäteen lyöty lukkoon minkään asian osalta.

Vertikaalinen integraatio huolestuttaa

Yhdessä asiassa näkemys kuulostaa kuitenkin vahvalta. Kilpailuvirasto suhtautuu hyvin epäluuloisesti vertikaaliseen eli pystysuoraan integraatioon, jossa omistus keskittyy tuotantoketjun sisällä, esimerkiksi niin, että
tukkukauppa omistaa myös vähittäiskauppaketjun.

– Alustava ajatukseni on, että vertikaalinen integraatio saattaa ylipäänsä olla haitaksi kilpailun toimivuudelle, ja erityistä huolta se aiheuttaa silloin, kun on yksikanavajakelu. Tämä on yksi keskeisimpiä asioita, joihin meidän on otettava kantaa. Yhtälö voi olla haasteellinen.


Kirjojen kautta voi elää monta elämää, sanoo Kirsi Leivo. Taide saa pohtimaan myös kuolemaa, mikä kannustaa elämään merkityksellisen elämän.

Oriola toi alkuvuodesta hyvinvointituotteisiin keskittyneen Hehku-ketjun Keskon kanssa, mutta hautasi sen syksyllä. KilpailijaTamro yrittää yhä värvätä yksityisiä apteekkeja omaan franchising-ketjuunsa.

Kilpailuviranomainen kuitenkin näkee, että lääketukkureiden ketjut voivat aiheuttaa ongelmia niiden ulkopuolelle jääville apteekeille.

Vaalien lähestyessä Leivo esittää toiveen, jollaisia on kuultu viime vuosina muiltakin asiantuntijoilta. Hänen mielestään Suomessa olisi hyvä tehdä yleisestikin nykyistä enemmän vaikutusarviointia erityisesti lainvalmistelussa.

– Olisi hyvä että hallituskausien yli olisi tutkimukseen ja tietoon perustuvaa faktaa.

Korjattu 09.27 apteekkialan vaikutusarvion valmistumisaikataulu: maaliskuu 2020.


Kehysriihi: Lääkehuollon tiekarttaan 12 miljoonaa euroa
09.04.2020 14:08 HANNA HYVÄRINEN

09.04.2020 14:08 HANNA HYVÄRINEN


Viron apteekkiuudistus kääntyi tappeluksi
19.02.2020 08:20 ALMA ONALI

19.02.2020 08:20 ALMA ONALI


Kauppakeskukset imevät apteekkeja – apteekkarit kertovat miksi
19.12.2019 11:50 TARU TAIPALE

19.12.2019 11:50 TARU TAIPALE


Lääkealan uudistaminen alkaa
13.12.2019 13:25 OLLI-PEKKA TIAINEN

13.12.2019 13:25 OLLI-PEKKA TIAINEN


Uusien apteekkien perustaminen etenee
11.12.2019 14:05 INKERI MERILUOTO

11.12.2019 14:05 INKERI MERILUOTO


Apteekit valitsevat paikkansa yhä vapaammin
05.12.2019 15:23 OLLI-PEKKA TIAINEN

05.12.2019 15:23 OLLI-PEKKA TIAINEN


Ei tuote, vaan hoito
14.11.2019 16:51 MERJA HIRVONEN

14.11.2019 16:51 MERJA HIRVONEN


Väitöskirja antaa karun kuvan Ruotsin apteekkiuudistuksesta
01.08.2019 15:39 EMMI PUUMALAINEN

01.08.2019 15:39 EMMI PUUMALAINEN


Painoa terveydelle!
27.06.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN

27.06.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN


Rinteen hallitus jatkaa apteekkialan uudistamista
06.06.2019 08:09 ERJA ELO

06.06.2019 08:09 ERJA ELO


Valmiina löylyyn – puheenjohtajan sauna lämpiää arkena ja pyhänä
18.04.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN

18.04.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN


Sääntelyllä ohjataan lääkealan kokonaistaloutta
27.03.2019 16:05 ILKKA HARJULA

27.03.2019 16:05 ILKKA HARJULA


Taksin hinta ja apteekit
06.03.2019 16:03 ERKKI KOSTIAINEN

06.03.2019 16:03 ERKKI KOSTIAINEN


Fimean apteekeilta perimät maksut säilymässä ennallaan
25.02.2019 11:57 ERJA ELO

25.02.2019 11:57 ERJA ELO


Liberalisointi on vähentänyt apteekkien työntekijöitä
15.02.2019 14:55 OLLI-PEKKA TIAINEN

15.02.2019 14:55 OLLI-PEKKA TIAINEN


Apteekkari uskoo yhä Rediin
21.11.2018 10:11 OLLI-PEKKA TIAINEN

21.11.2018 10:11 OLLI-PEKKA TIAINEN


Farmasian järjestöt kaipaavat yli vaalien ulottuvia visioita
14.11.2018 15:00 ERJA ELO

14.11.2018 15:00 ERJA ELO


Hallitus: hintakilpailu kaikkiin itsehoitolääkkeisiin
02.11.2018 13:11 OLLI-PEKKA TIAINEN

02.11.2018 13:11 OLLI-PEKKA TIAINEN


Rokotukset apteekkiin, omistus proviisoreilla
31.10.2018 13:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

31.10.2018 13:00 OLLI-PEKKA TIAINEN


Apteekkien välinen kilpailu kiristyy tuntuvasti
26.10.2018 11:24 ERKKI KOSTIAINEN

26.10.2018 11:24 ERKKI KOSTIAINEN


Omistajat ohjaavat apteekkien kehitystä
04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN

04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN


Oikeusprofessori lyhentäisi apteekkivalituksia
03.10.2018 16:20 INKERI MERILUOTO

03.10.2018 16:20 INKERI MERILUOTO


Lakiesitys: hintakilpailu itsehoitolääkkeisiin, apteekkiveroa kiristetään
28.09.2018 16:30 OLLI-PEKKA TIAINEN

28.09.2018 16:30 OLLI-PEKKA TIAINEN


Millaisen APTEEKIN sinä haluat? Apteekit kartoittavat suomalaisten toiveita
13.08.2018 09:00 INKERI MERILUOTO

13.08.2018 09:00 INKERI MERILUOTO


Fimea on perustanut parin vuoden sisällä yli 20 uutta apteekkia, ja uusia on tulossa lisää
18.06.2018 15:40 INKERI MERILUOTO

18.06.2018 15:40 INKERI MERILUOTO


Enemmistö EU-maista asettaa ehtoja apteekkien sijainnille
12.06.2018 11:15

12.06.2018 11:15


Boots, Apotek 1, Ditt Apotek... Vertikaalinen integraatio yleistyy Euroopassa, kolmella lääketukulla tuhansia apteekkeja
12.06.2018 09:05 ERJA ELO

12.06.2018 09:05 ERJA ELO


Kohti etelän keskuksia - Näin apteekkisääntelyn purkaminen vaikuttaisi farmasian ammattilaisten yrittäjäintoon
11.06.2018 09:30 ERJA ELO

11.06.2018 09:30 ERJA ELO


Selvitys itsehoitolääkkeiden myyntikanavista valmistui – Fimea jyrähtää lääkkeiden ja apteekkipalveluiden markkina-ajattelulle
08.06.2018 11:11 INKERI MERILUOTO

08.06.2018 11:11 INKERI MERILUOTO