Lääkityksen tarkistus vähensi huimausta ja kannusti elämäntapojen korjaamiseen. Lue lisää »

Viisi lääkettä poistettiin listalta ja kolmen annostelua muutettiin. Merkittävin parann... Lue lisää »

Hemoglobiinin nousu toi energiaa, happosalpaajien annostus puolitettiin ja eturauhaslää... Lue lisää »

Edes vuosi ei riittänyt unilääkityksen lopettamiseen. Tietokatkoskin sotki uniongelmien... Lue lisää »

Yksin asuvan miehen hoidosta poistettiin kolme lääkettä ja kevennettiin kahden annostus... Lue lisää »

Lääkitysarvionti paljasti - osa lääkkeistä jäi ottamatta yhden lääkkeen takia

   28.09.2016 15:00  NIINA LAINE, JONNA HAUTALA INGIMAGE

67-vuotiaalla, pyörätuolissa olevalla miehellä oli käytössään 20 lääkettä. Hän sairasti reumaa, masennusta ja diabetesta ja hänen verenpaineensa oli koholla. Hän ilahtui kovin, että hänen lääkeasioihinsa perehdytään. 

Kotisairaanhoidosta pyydettiin arviota miehen lääkehoidosta, sillä hänellä oli käytössään 20 lääkettä.

Tarkoitus oli kartoittaa miehen vointia, mahdollisia lääkehaittoja, hoitoon sitoutumista ja lääkehoidon toteutumista käytännössä.

Mies oli pirteä ja ilahtunut siitä, että hänen lääkeasioihinsa perehdytään. Kyseessä ei ollut varsinainen Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA), vaan hieman kevyempi lääkehoidon arviointi (LHA).


Ratkaisu

Olimme miehen luona lähes tunnin, ja huomasimme, että kotikäynti kertoo hyvin paljon lääkehoidon toteutumisesta.

Kahdeksi viikoksi jaetuista doseteista näki, että iltalääkkeet olivat jääneet ottamatta useina päivinä.

Unohduksen syynä oli voimakas iltaväsymys.

Mietimme siihen yhdessä syytä. Päiväsaikaan mies oli aktiivinen ja heräsi aamulla aikaisin. Päiväunia hän nukkui satunnaisesti.

Mies arveli huumaavan, buprenorfiinia sisältävän kipulääkelaastarin pahentavan väsymystä. Lääkkeestä huolimatta jalan haamusärky vaivasi joskus.

Mies toivoi meidän kertovan hoitajille, ettei enää tahdo käyttää laastaria. Se aiheutti hyvin kuivalla iholla myös voimakasta kutinaa.

Ensisijainen lääkehoitoon liittyvä muutosehdotus olikin vieroitus kipulääkelaastarista.

Väsyttävän vaikutuksensa vuoksi se aiheutti ongelmia muun lääkehoidon toteutumisessa eikä se täysin estänyt kipuja.

Havaitsimme lisäksi muita lääkehoitoon liittyviä yhteisvaikutuksia ja haittariskejä. Verenpainelääke enalapriili ja nesteenpoistolääke spironolaktoni lisäsivät yhdessä hyperkalemian (liian korkea kaliumpitoisuus) riskiä, ummetusta aiheuttavia lääkkeitä oli viisi ja verenvuodon haittariskejä lisääviä lääkkeitä oli kolme.

Riskien ehkäisemiseksi ehdotimme jalan kipuun käytetyn epilepsialääke pregabaliinin mahdollista lopettamista.

Lisäksi olisi syytä pohtia, tarvitaanko kahta nesteenpoistolääkettä samanaikaisesti ja voisiko masennuslääke sitalopraamin lopettaa, jos käyttö on jatkunut jo pitkään.

Jos buprenorfiinilaastarin käyttöä ei lopeteta, olisi ummetuslääkkeen lisääminen tarpeen, koska käytössä oli muutenkin useita ummetusta aiheuttavia lääkkeitä.

Ehdotimme myös rasvapitoisen perusvoiteen säännöllistä käyttöä ihon voimakkaan kuivuuden takia.

Seuranta

Mies oli todella aktiivinen ja kiinnostunut lääkehoitonsa toteuttamisesta, mikä todennäköisesti edesauttoi muutosten tekemistä.

Tämän tapaus havainnollisti sen, miten tärkeää arvioinnin yhteydessä on keskustella lääkkeiden käyttäjän kanssa.

Pelkkä lääkelistan läpikäynti ei kerro tarpeeksi lääkehoidon todellisesta tilasta ja sen toteutumisesta. Tämä tulisikin huomioida rationaalista lääkehoitoa ja moniammatillista yhteistyötä suunniteltaessa.LÄÄKITYSKORTTI

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN ARVIOTA ANNOS ARVIOINNIN JÄLKEEN 
Norspan 10 µg/t, kipuun 1/vk Ehdotettiin lopettamista
Spirix 25 mg, nesteenpoistoon 1 x 1 Ehdotettiin lopetuksen kokeilua
Lyrica 75 mg, jalan kipuun 1 x 2 Ehdotettiin lopetuksen kokeilua
Citalopram 20 mg, mielialaan 1 x 1 Ehdotettiin tarpeellisuuden arviointia
Rasvapitoinen perusvoide Käytön aloitus
Lipcut 40mg, kolesteroliin 1 x 1 Ei muutosta
Emgesan 250, magnesium 1 x 2  "
Janumet 50/859, diabetekseen 1 x 2 "
Bisoprolol 2,5 mg, sykettä hidastamaan 1 x 1  "
Spartofer 100 mg, rauta 1 x 1-2  "
Salazopyrin 500 mg, reumaan 2 x 2  "
Furesis 20 mg, nesteenpoistoon 1 x 2  "
Alfuzosin, eturauhaslääke 1 x 1  "
Calcichew D3 forte 500 mg, kalkki ja D-vitamiini 2 x 1  "
Omeprazol 40 mg, vatsansuojalääke 1 x 1  "
Medrol 4 mg, reuman hoitoon 2 x 1  "
Linatilsan 10 mg, verenpaineen hoitoon 1 x 1  "
Marevan 3 mg, verenohennus 1 x 1  "
Trexan 15 mg, reumaan 1 x vk  "
Foolihappo 5 mg, metotreksaatin haittojen ehkäisyyn 1 x vk  "
TARVITTAESSA  
Panadol 1g, kipuun  " 

Arvion teki kliinisen farmasian maisteri, LHKA-erityispätevyyden suorittanut Niina Laine, joka toimii muun muassa yrittäjänä Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy:ssa, sekä farmaseutti, proviisoriopiskelija Jonna Hautala.


LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIO

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on lääkärin työn tueksi suunniteltu palvelu. Siinä ratkotaan lääkärin lähetteellä erilaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja varmistetaan, että potilaan lääkitys on tarkoituksenmukainen.

Aloitteen arviointiin voi tehdä potilas itse tai omainen, hoitaja, farmaseutti tai proviisori.

Arvioinnin tekee erityispätevyyskoulutuksen suorittanut farmasian ammattilainen.

Palveluun kuuluu asiakkaan haastattelu. Lääkäri saa arvioinnista raportin mahdollisia lääkitysmuutoksia varten.

Palvelu on tarjolla noin 100 apteekissa. Lähin palvelua tarjoava apteekki löytyy täältä >


Ikämiehen vatsavaivat katosivat
17.12.2019 12:35 PILVI MOBERG

17.12.2019 12:35 PILVI MOBERG


Lääkemuutokset piristivät vanhusta
23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA

23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA


Uniongelmien hoito vaatii kärsivällisyyttä
23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA

23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA


Lääkkeiden karsinta palautti elämänilon
31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI

31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI


Lääkevaihto piristi muistisairaan
20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ

20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ


Lääkitysremontti kaatui kiireeseen
23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN

23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat
14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI


Murskaus loppui, vointi parani
10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet
18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN


LHKA pian leikkauksen jälkeen - kivut ja lääkkeet vähenivät
26.09.2018 15:20 PAULA TIMONEN

26.09.2018 15:20 PAULA TIMONEN


Lääkehoidon kokonaisarviointi palautti miehen liikkumaan
08.05.2018 09:30 PILVI MOBERG

08.05.2018 09:30 PILVI MOBERG


Lääkehoidon kokonaisarviointi paljasti miehen henkeä uhanneen annosteluvirheen
04.01.2018 14:00 NIINA LAINE

04.01.2018 14:00 NIINA LAINE


Farmaseuttinen arviointi kevensi pitkäaikaista lääkekuormaa
09.11.2017 11:14 EVELIINA HAGELBERG-HÄKKINEN

09.11.2017 11:14 EVELIINA HAGELBERG-HÄKKINEN


Yhteistyö osoitti voimansa – vanhus virkosi jumppaamaan
21.06.2017 09:40 NINA RANTTILA

21.06.2017 09:40 NINA RANTTILA


Arviointi karsi vanhan miehen lääkkeitä rajusti
24.05.2017 10:00 PILVI MOBERG

24.05.2017 10:00 PILVI MOBERG


Olemattoman vaivan lääkitseminen heikensi rouvan vointia
03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS

03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS


Lääkityksen arviointi paljasti – väärä annosteluajankohta lisäsi lääkitystä
25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen

25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen


Lääkelistan puolittaminen auttoi - rouvan vointi koheni
29.11.2016 11:42 Nina Ranttila

29.11.2016 11:42 Nina Ranttila


Iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttö lisää terveyspalvelujen tarvetta
12.08.2016 10:21 INKERI HALONEN

12.08.2016 10:21 INKERI HALONEN


Lääkityksen karsiminen vähensi miehen kipuja
27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG

27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG


Lohduton vanhus psyykenlääkkeiden vankina
26.05.2016 11:28 NIINA LAINE

26.05.2016 11:28 NIINA LAINE


Lääkityksen arviointi tuli liian myöhään
18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN

18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN


Iän karttuminen edellyttää muutoksia itsehoitoon
29.02.2016 08:30 TIINA KUOSA

29.02.2016 08:30 TIINA KUOSA


Lääkehoitojen järkeistämisestä avain lääkesäästöihin?
15.02.2016 09:18 ERJA ELO

15.02.2016 09:18 ERJA ELO


Toistuvat antibioottikuurit aiheuttivat hengenvaaran
09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG

09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG


Geriatri: Ali- ja liikalääkitys yleistä vanhuspotilailla
04.02.2016 12:23 INKERI HALONEN

04.02.2016 12:23 INKERI HALONEN


Rationaalisen lääkehoidon ohjelma käynnistyy
28.01.2016 09:59 INKERI HALONEN

28.01.2016 09:59 INKERI HALONEN


Tutkimus: Kotihoidon lääkitystiedot pielessä valtaosalla
07.01.2016 13:37 INKERI HALONEN

07.01.2016 13:37 INKERI HALONEN


Lääkitys aiheutti virtsatievaivoja
15.12.2015 12:25 EVELIINA HAGELBERG

15.12.2015 12:25 EVELIINA HAGELBERG