Lämpötilaherkkien lääkkeiden kuljetus on haasteellista erityisesti helle- ja pakkaskaus... Lue lisää »

Ruotsin verkkokauppa, kiristynyt kilpailu ja logistiikka vaivaavat tulosvaroituksen ant... Lue lisää »

Lääkkeiden nopea kotiinkuljetus kiinnostaa muuallakin Euroopassa. Seuraavaksi konseptin... Lue lisää »

Reseptilääkkeistä 98 prosenttia löytyy apteekin varastosta. Tulos on huippuluokkaa, vai... Lue lisää »

Lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää on ministeriön mukaan kehitettävä kokonaisu... Lue lisää »

Lääkejakelutoimijat: Riskinhallintaa parannettava kustannustehokkaasti

   16.02.2018 10:28  INKERI HALONEN

HUS-Apteekki ja Apteekkariliitto eivät usko apteekkien varastointivelvoitteen kasvattamisen tuovan toivottuja hyötyjä.

Fimean ehdotukset lääkejakelun toimintavarmuuden parantamiseksi ovat herättäneet lääkejakeluketjun toimijoissa varauksellista kannatusta. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että toiminnan varmuutta tulee kehittää hyvässä yhteistyössä, mutta keinoista ollaan eri mieltä.

Fimean ehdottamia keinoja pidetään järeinä.

– Ehdotukset ovat laaja-alaisia ja voimakkaita, mutta syksyllä käytyjen keskustelujen pohjalta odotettuja, Oriolan vt. toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.

Myös Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti luonnehtii ehdotuksia vahvoiksi.

– Uskon, että jos ne toteutettaisiin, mahdollisten lääkejakeluun kohdistuvien poikkeustilanteiden vaikutukset jäisivät huomattavasti vähäisemmiksi, hän toteaa.

Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen toteaa, että toisaalta osa ehdotuksista on sellaisia, jotka ovat Tamrossa jo käytössä, kuten kriittisten tietojärjestelmien kahdennus ja kriisiviestintäkyvykkyys.

Myös Apteekkariliitto kannattaa kattavan varautumis- ja viestintäsuunnitelman laatimista, mutta painottaa, että yksittäisten ehdotusten kustannusvaikutukset on arvioitava huolellisesti ennen päätöksentekoa.

Lääketukut eivät innostu varastoinnin hajauttamisesta ja monikanavajakelusta

Lääketukut suhtautuvat varauksellisesti etenkin Fimean ehdotuksiin lääketukkujen varastoinnin hajauttamisesta, rajatusta monikanavajakelusta ja tuotetietojen ylläpitämisestä kaikkien jakelijoiden järjestelmissä.

– Suhtaudumme varauksella ehdotuksiin, jotka toteutuessaan nostavat painetta lääkkeiden hintoihin, Kimmo Virtanen toteaa.

Myöskään Tamrossa ei ilahduta ajatuksesta lääketukkujen varastoinnin hajauttamisesta.

– Mikäli asiakastoimituksia tekevän jakeluvaraston toiminta pitäisi hajauttaa, pitäisi käytännössä olla kaksi puoliteholla ja tuplavarastomäärällä toimivaa jakeluvarastoa, jotta ne pystyisivät poikkeustilanteessa aidosti toisensa korvaamaan. Tällä puolestaan on kestämätön kustannusvaikutus, joka nostaisi suoraan lääkkeiden hintoja hyvin merkittävästi, Kaasalainen sanoo.

Kaasalainen pitää myös ehdotusta kriittisten tuotteiden siirtämisestä rajatusti monikanavajakeluun toteuttamiskelvottomana.

– Mikäli toimintaympäristö ei vastaavasti muutu, toimijoilla ei ole mahdollisuutta kilpailla monikanavassa ja tällöin ehdotuksen toteutuskelpoisuus ja myös hyöty jää meille epäselväksi.

Kaasalainen pitää kuitenkin tärkeänä, että kriittisten valmisteiden määrittely aloitettaisiin viipymättä. 

– Kun tämä on tehty, pystytään riskinhallintatoimet eri toimijoilla nykyistä paremmin kohdentamaan oikeisiin valmisteisiin ja toimintaprosesseihin.

Myös lääkkeiden tuotetietojen hallintaa ja kulkemista pitäisi kehittää. Kaasalaisen mukaan toimintavarmuuden kannalta paras vaihtoehto olisi keskittää lääkkeiden tuotetiedot Lääketietokeskukseen.

– Heillä nämä tiedot toki jo ovatkin, mutta samalla tulisi varmistaa, että tiedot ovat jatkuvasti päivätasoisesti ajan tasalla. 

Apteekit: Varastointivelvoitteen kasvattaminen ei ratkaise ongelmaa

Apteekkien varastointivelvoitteen kasvattaminen jakaa toimijoiden mielipiteitä. Fimean ehdotuksessa apteekkien varastovelvoitetta ehdotetaan määriteltäväksi kuukauden mittaiseksi.

HUS-Apteekki ja Apteekkariliitto eivät usko apteekkien varastointivelvoitteen kasvattamisen tuovan toivottuja hyötyjä.

– Fimean esittämä varastointivelvoite ei ratkaise akuuttia lääkehuoltokriisiä tilanteessa, jossa lääkkeiden tukkujakelu keskeytyy, koska sillä ei ole vaikutusta potilaskohtaisesti tilattavien lääkkeiden saatavuuteen. Apteekin varastointivelvoitteen kasvattaminen johtaisi lääkkeiden vanhenemiseen varastoihin ja lääkehävikkiin, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler sanoo.

Apteekkariliitto pitääkin ehdotusta kohtuuttomana ja käytännössä apteekeille mahdottomana.

– Ehdotuksen laajuudesta riippuen velvoite nostaisi apteekin varaston arvoa johtaen käytännön ongelmiin sekä rahoituksessa että apteekkikaupoissa. Erityisesti kylmäsäilytettävien lääkkeiden osalta varastotilan mittava kasvattaminen ei tilakysymysten vuoksi ole edes mahdollista, Sandler jatkaa.

Myös HUS-Apteekin apteekkari Kerstin Carlsson uskoo, että velvoitevarastoinnin lisääminen sekä monikanavajakelu nostavat merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia.

Eläinlääkäriliiton Päivi Lahti toteaa olevansa ehdotuksesta huolissaan.

– Olen hieman huolissani yksittäisten apteekkien varastointivelvoitteesta, mutta en osaa arvioida, onko kuukauden varasto apteekin kannattavuuden näkökulmasta liian suuri. Pienet apteekit syrjäseuduilla ovat meille tärkeitä niin potilaidemme kannalta kuin asiakkaankin ominaisuudessa.


Oriola vähentää väkeä
19.06.2019 12:55 OLLI-PEKKA TIAINEN

19.06.2019 12:55 OLLI-PEKKA TIAINEN


Apteekkien kuljetuskumppani tähyää Keski-Eurooppaan
10.05.2019 12:22 ERJA ELO

10.05.2019 12:22 ERJA ELO


Apteekkien toimitusvarmuus ─ Suomi voittaa Ruotsin
25.04.2019 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

25.04.2019 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN


STM teki tiekartan lääkehoidon kehittämiseen
01.02.2019 09:55 ERJA ELO, ERKKI KOSTIAINEN

01.02.2019 09:55 ERJA ELO, ERKKI KOSTIAINEN


Norjan lääkepula pahenee
11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI

11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI


Lennokas tarina apteekkiketjusta
04.01.2019 13:37 OLLI-PEKKA TIAINEN

04.01.2019 13:37 OLLI-PEKKA TIAINEN


Lääketeollisuus Brexit-käänteistä: ”Varaudumme yhä sopimuksettomaan eroon”
27.11.2018 14:00 ERJA ELO, INKERI MERILUOTO

27.11.2018 14:00 ERJA ELO, INKERI MERILUOTO


Tamro on perustamassa apteekkiketjukonseptia
04.10.2018 14:53 ERJA ELO

04.10.2018 14:53 ERJA ELO


Väitös: Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat Suomessa yleisiä
06.08.2018 12:29 INKERI MERILUOTO

06.08.2018 12:29 INKERI MERILUOTO


Fimea: Itsehoitolääkkeiden jakelukanavien laajentaminen saattaa heikentää lääkitysturvallisuutta
13.06.2018 16:05 ERJA ELO

13.06.2018 16:05 ERJA ELO


STM valmistelee muutoksia lääkejakelun kriisivalmiuteen
16.02.2018 10:19 INKERI HALONEN

16.02.2018 10:19 INKERI HALONEN


Mitä Oriolan jakelukriisi opetti?
13.12.2017 09:03 ERJA ELO

13.12.2017 09:03 ERJA ELO


Lääkejakelu toimii tehokkaasti – kaupan osuus peruselintarvikkeiden jakelusta selvästi isompi
09.06.2015 11:29 ERKKI KOSTIAINEN

09.06.2015 11:29 ERKKI KOSTIAINEN


Itsehoitolääkkeet vain apteekkimyynnissä useissa Euroopan maissa
29.05.2015 09:07 ERJA ELO

29.05.2015 09:07 ERJA ELO