Biosimilaarien nykyistä ahkerampi määrääminen toisi merkittäviä säästöjä lääkekustannuk... Lue lisää »

Kesällä käynnistyvä selvitys tarkastelee lääkkeiden hintakilpailun aktivointia ja lääkk... Lue lisää »

Pieni markkina ja alas painetut lääkkeiden hinnat tekevät Suomesta haavoittuvan häiriöt... Lue lisää »

Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen toivoo huolellista valmistelua, joka va... Lue lisää »

Lääkkeiden myynti lääketukuista apteekeille lisääntyi viime vuonna 4 prosenttia. Lue lisää »

Kelan tutkijat: Säästöt osuvat korvatuimpiin lääkkeisiin

   21.12.2016 11:43  TERHI KURKO, HANNA KOSKINEN

Vain keuhkoastman hoitoon käytettävä salmeterolin ja flutikasonin yhdistelmävalmiste jää säästöjen ulkopuolelle, Kelan tutkijat toteavat.

Ensi vuonna lääkekorvausmenoista toteutetaan 134 miljoonan euron lisäsäästöt. Säästötavoite vastaa noin 10 prosenttia lääkekorvausmenoista.

Korvausmenoista neljännes (339,2 miljoonaa euroa) muodostuu kahdestatoista lääkeaineesta (taulukko jutun lopussa)

Tässä jutussa tarkastellaan, miten esitetyt säästötoimenpiteet kohdistuvat näistä lääkeaineista maksettaviin korvauksiin.

Eniten lääkekorvausmenoja vuonna 2015 aiheuttaneet lääkeaineryhmät olivat syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat sekä ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet.

Korvausmenojen kasvu on ollut näissä ryhmissä nopeaa, sillä vuosien 2010 ja 2015 välillä ne kasvoivat 44 ja 37 prosenttia, kuten alla olevasta kuviosta voi huomata. 

Kuvio 1.


Lääkkeiden hintoihin vaikuttavat keinot

Tarkastelluista lääkeaineista kahdeksan on biologisia lääkevalmisteita (talukossa merkintä b).

Biologiset lääkevalmisteet ovat lähes poikkeuksetta erittäin kalliita, ja ne selittävät merkittävän osan korkeista lääkekorvausmenoista.

Niistä syntyviä kustannuksia pyritään hillitsemään edistämällä biosimilaarien käyttöä.

Toistaiseksi biosimilaarien käyttö on ollut avohoidossa vähäistä. Hallituksen säästötoimenpiteissä sanotaan, että ensimmäisen markkinoille tulevan biosimilaarin hinnan tulee olla vähintään 30 prosenttia alempi kuin korvausjärjestelmässä olevan alkuperäisvalmisteen.

Myös alkuperäisvalmisteen tukkuhinnan kohtuullisuus tulee muuttuneessa tilanteessa uudelleen arvioitavaksi.

Tarkastelluista kahdestatoista lääkeaineesta yhdellä, glargininsuliinilla, on jo markkinoilla biosimilaari. Lisäksi arvioidaan, että adalimumabin, detemirinsuliinin ja pegfilgrastiimin biosimilaarit tulevat markkinoille
muutaman vuoden sisään.

Hintoihin vaikutetaan myös laajentamalla viitehintajärjestelmää epilepsialääkkeisiin silloin kuin lääkkeitä käytetään muissa käyttöaiheissa kuin epilepsiassa.

Muutos koskee kahdeksanneksi suurimmat lääkekorvausmenot aiheuttanutta pregabaliinia. Pregabaliinin korvausmenot olivat vuonna 2015 yhteensä 19 miljoonaa euroa. Pregabaliinin korvauskustannuksista 4,4 prosenttia aiheutui epilepsian hoidosta.Lääkkeiden turhan kulutuksen ja lääkejätteen vähentäminen

Hallitus pyrkii vaikuttamaan lääkekorvausmenoihin myös lääkejätettä vähentämällä.

Kalliita korvattavia lääkkeitä korvataan jatkossa kerralla korkeintaan kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.

Kalliilla lääkkeillä tarkoitetaan valmisteita, joissa yhden pakkauksen hinta on yli 1 000 euroa. Suurin osa tarkastelluista kahdestatoista lääkeaineesta on hinnaltaan hyvin kalliita (taulukossa merkintä X).

Näin ollen säästötoimenpiteillä pitäisi olla vaikutusta seitsemään tarkastelluista lääkeaineista. Tosin osasta kyseisiä lääkeaineita on myös markkinoilla pakkauksia, joiden hinta jää alle tuhannen euron.

Lääkejätteen syntymistä pyritään vähentämään myös sillä, että lääkäreitä kannustetaan entistä voimakkaammin aloittamaan lääkehoito pieniä pakkauksia käyttäen.

Lisäksi erityiskorvattuja ja lisäkorvattuja lääkeostoja koskenut sääntö edellisen lääke-erän käyttämisestä lähes loppuun ennen uutta lääketoimitusta laajennetaan koskemaan myös peruskorvattavia lääkkeitä.

Diabeteksen lääkekustannuksia enemmän potilaalle

Tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden, lukuun ottamatta insuliinia, korvaustasoa muutetaan ylemmästä erityiskorvausluokasta alempaan erityiskorvausluokkaan.

Ehdotus siirtää hoitokustannuksia potilaalle, mikä tuo säästöjä lääkekorvausmenoihin.

Ehdotusta on perusteltu lääkkeiden erityiskorvattavuuden ajantasaistamisella. Kakkostyypin diabeteksen lääkehoito (insuliineja lukuunottamatta) siirtyy samaan korvausluokkaan kuin esimerkiksi verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin lääkehoidot.

Tarkastelluista kahdestatoista lääkeaineesta tämä säästökeino vaikuttaa sitagliptiiniin, josta maksettiin viime vuonna neljänneksi eniten lääkekorvauksia.

Yksi lääkeaine jää säästöjen ulkopuolelle

Tarkastelluista kahdestatoista lääkeaineesta keuhkoastman hoitoon käytettävä salmeterolin ja flutikasonin yhdistelmävalmiste on ainoa, jonka korvausmenoihin säästötoimenpiteillä ei ole suoraa vaikutusta.

Nähtäväksi jää, kuinka hyvin säästöt tulevat toimimaan. Apteekeilla on merkittävä rooli säästötoimien toteuttamisessa ja niiden onnistumisessa. Pitämällä varastossaan halvimpia valmisteita ja toimittamalla näitä asiakkaille, apteekit voivat edistää oleellisella tavalla viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkkeiden hintakilpailua.

Apteekeilla tulee olemaan myös tärkeä tehtävä potilaiden ohjaamisessa ja uusista korvattavuuskäytännöistä informoimisessa.

Taulukko 1. 

Kaksitoista lääkeainetta tuottavat neljänneksen korvausmenoista 

Lääkeaineet, joista maksettiin eniten lääkekorvauksia vuonna 2015.

Lääkeaine

Korvaukset
(milj. eur)

Osuus (%)
korvauksista

Adalimumabi (b, X) 54,0 4,0
Glargininsuliini (b) 44,1 3,2
Etanersepti (b, X) 37,4 2,7
Sitagliptiini 34,8 2,5
Detemirinsuliini (b) 30,1 2,3
Hyytymistekijä VIII (b, X) 28,0 2,1
Salmeteroli ja flutikasoni 20,6 1,5
Pregabaliini 19,0 1,4
Golimumabi (b, X) 18,4 1,4
Lenalidomidi (X) 17,9 1,3
Pegfilgrastiimi (b, X) 17,8 1,3
Interferonibeeta-1a (b, X) 17,1 1,3
YHTEENSÄ 339,2 milj. eur 24,9 %

b= biologinen lääke, X= erittäin kallis lääke

Päivitetty 2.1.2017: Vuoden 2015 lääkekorvauksia kuvastavan grafiikan otsikko poistettu virheellisenä.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Konsortio selvittää, mitä asiakkaat odottavat apteekkipalveluilta
25.06.2020 11:23 HANNA HYVÄRINEN

25.06.2020 11:23 HANNA HYVÄRINEN


Jääkö Suomi saatavuushäiriössä jonon hännille?
19.05.2020 09:27 HANNA HYVÄRINEN

19.05.2020 09:27 HANNA HYVÄRINEN


Kehysriihi: Lääkehuollon tiekarttaan 12 miljoonaa euroa
09.04.2020 14:08 HANNA HYVÄRINEN

09.04.2020 14:08 HANNA HYVÄRINEN


Lääkkeiden tukkumyynti kasvoi
21.02.2020 08:08 ERKKI KOSTIAINEN

21.02.2020 08:08 ERKKI KOSTIAINEN


Reseptilääkkeet halpenivat, taksimatkat kallistuivat
20.02.2019 19:30 ERKKI KOSTIAINEN

20.02.2019 19:30 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekkien kannattavuuserot ovat kasvaneet
14.02.2019 16:05 OLLI-PEKKA TIAINEN

14.02.2019 16:05 OLLI-PEKKA TIAINEN


Lääke-euron uusjako
11.01.2019 08:44 ERKKI KOSTIAINEN

11.01.2019 08:44 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekkien toteuttamat lääkevaihdot säästäneet jo yli miljardi euroa
02.03.2018 10:55 ERKKI KOSTIAINEN

02.03.2018 10:55 ERKKI KOSTIAINEN


Fimean selvitys apteekkien talouden kehittymisestä valmistui
02.02.2018 12:26 INKERI HALONEN

02.02.2018 12:26 INKERI HALONEN


Lääkesäästöt purevat – avohoidon lääkemyynti kääntyi laskuun
09.01.2018 09:02 ERKKI KOSTIAINEN

09.01.2018 09:02 ERKKI KOSTIAINEN


Hallituksen lääkesäästöt purevat - alkuvuoden lääkemyynti pakkasella
07.07.2017 11:05 ERKKI KOSTIAINEN

07.07.2017 11:05 ERKKI KOSTIAINEN


Kelan tutkijat: Näiden lääkeaineiden korvausmaksut muuttuivat eniten
29.05.2017 12:39 HANNA KOSKINEN, TERHI KURKO

29.05.2017 12:39 HANNA KOSKINEN, TERHI KURKO


Yhä useampi potilas saa syöpälääkkeensä korvattuna apteekista
28.02.2017 10:00 TERHI KURKO, HANNA KOSKINEN

28.02.2017 10:00 TERHI KURKO, HANNA KOSKINEN


Suomen lääkehinnat halventuneet muihin euromaihin verrattuna
16.12.2015 17:20 ERKKI KOSTIAINEN

16.12.2015 17:20 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekkien lääkevaihdot tuottavat hurjat säästöt
31.08.2015 09:45 ERKKI KOSTIAINEN

31.08.2015 09:45 ERKKI KOSTIAINEN


Lääkejakelu toimii tehokkaasti – kaupan osuus peruselintarvikkeiden jakelusta selvästi isompi
09.06.2015 11:29 ERKKI KOSTIAINEN

09.06.2015 11:29 ERKKI KOSTIAINEN


Lääkekulut on saatu hallintaan
04.07.2013 08:38

04.07.2013 08:38