Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä oman maans... Lue lisää »

Sähköisten reseptien uusiminen syö ison osan terveyskeskuslääkärin kalliista työajasta. Lue lisää »

Keväällä mukaan tulee myös Kroatia, ja 2021 loppuun mennessä kaikkien 22 EU-maan lääkem... Lue lisää »

Kehitystyöhön tyytymätön ministeriö muuttaa ohjausta ja haluaa kunnat ja sairaanhoitopi... Lue lisää »

Seitsemän prosenttia sähköisistä resepteistä sisältää reseptipoikkeaman, kertoo tuore t... Lue lisää »

Kanta-palvelu on yhä kaukana kympistä

   08.09.2016 09:04  ERJA ELO

Sähköinen resepti tökkii liki kuukausittain Nurmijärven terveysasemalla. Kela lupaa uudistaa palvelua syksyllä, mutta riittääkö se? Ensi vuonna kaikki reseptit ovat sähköisiä.

Viidessä vuodessa sähköinen resepti on syrjäyttänyt paperireseptit. Niitä on kaikista Suomessa määrätyistä reseptistä jo yli 90 prosenttia.

Kansalaiset ovat e-reseptiin tyytyväisiä, mutta miten se toimii terveydenhuollon ammattilaisten mielestä?

Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen pyytää keskustelijoita antamaan arvosanan asteikolla 4–10.

Vähiten tyytyväinen on Lääkäriliiton varapuheenjohtaja, terveyskeskuslääkärinä työskentelevä Arto Virtanen. Hänestä e-resepti toimii ainoastaan kohtalaisesti, arvosanaksi hän antaa 6.

– Uusien reseptien kirjoittaminen on ketterää, mutta reseptien uusiminen vie huomattavasti aikaa. Ylimääräinen hitaus reseptien uusimisessa vastaa vuositasolla sadan lääkärin työpanosta. Kun hitaudet saataisiin korjattua, me lääkärit olisimme tyytyväisiä.

Hän huomauttaa, että lääkäreiden mielipide e-reseptistä riippuu paljon sitä, mitä potilastietojärjestelmää he käyttävät.

– Joissakin järjestelmissä e-resepti on toteutettu kohtuullisen hyvin ja toisissa kohtuullisen huonosti. Itse käytän valitettavasti jälkimmäistä.

Apteekkari Klaus Holttinen antaa arvosanaksi 8. Apteekkien kannalta e-resepti toimii normaalitilanteessa hyvin – kunhan Reseptikeskuksessa, teleoperaattoreiden tietoliikenneverkoissa, Kelan korvausjärjestelmässä tai apteekkijärjestelmässä ei satu olemaan ongelmia.

– Normaalisti toimiva sähköinen resepti yhdistettynä henkilö- ja korvaustietojen suoratarkistukseen on selvästi tehostanut reseptien toimittamista apteekeissa, Holttinen perustelee.

Kehittäjä antaa kiitettävän arvosanan

Kiitettävään arvosanaan päätyy Kanta-palvelujen johtaja Marina Lindgren, joka on ollut sähköisen reseptin kehittämisessä mukana alusta asti.

– Kehitystyössä rima asetettiin kunnianhimoisesti erittäin korkealle. Nyt sähköinen resepti ja Kanta-palvelut ovat omaa luokkaansa koko maailmassa, hän sanoo.

Sähköinen resepti on käytössä muuallakin, mutta Suomen mallissa ainutlaatuista on se, että palvelukokonaisuuteen on saatu mukaan koko suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä – jopa pienet yksityiset lääkäriasemat ovat alkaneet kirjoittaa e-reseptejä.

Sähköistä reseptiä kehitettäessä pidettiin tärkeänä kansalaisten laajaa valinnanvapautta.

Tavoite saavutettiin, sillä kaikki reseptitiedot löytyvät keskitetysti valtakunnallisesta Reseptikeskuksesta, jonka ansiosta lääkkeet voi hakea mistä tahansa apteekista.

Arto Virtaselta 6, Marina Lindgreniltä 9 ja Klaus Holttiselta 8 pistettä Kanta-palveluiden ja sähköisen reseptin toimivuudelle.

Katkokset häiritsevät e-reseptiä

Reseptikeskuksen heikkous on se, että siihen iskevä vika lamauttaa kerralla e-reseptien toimittamisen koko Suomessa.

Tänä vuonna niin on käynyt tammikuussa ja maaliskuussa. Lyhyempiä ja paikallisia häiriöitä on ollut viime syksyn jälkeen toistaiseksi 17.

Lääkärin vastaanotoilla häiriöt näkyvät välittömästi, koska sähköisiä reseptejä ei voi kirjoittaa. Lääkärit kuitenkin voivat vaihtaa perinteiseen paperireseptiin.

Apteekit noudattavat häiriötilanteissa valtakunnallista toimintaohjetta. Potilaan hoidon kannalta välttämättömät reseptilääkkeet saadaan toimitettua poikkeusratkaisuilla, esimerkiksi hankkimalla lääkäriltä puhelinresepti.

Puhelinreseptin hankkiminen on kuitenkin työlästä ja usein mahdotonta.

– Apteekki ei tavoita sairaalalääkäriä tai yksityislääkäriä, joka päivystää lääkäriasemalla muutaman tunnin viikossa. Tämä on ongelma keskisuurten ja suurten kaupunkien apteekeissa, joissa yli puolet resepteistä saattaa tulla oman yksityisiltä lääkäriasemilta, työterveyshuollosta tai sairaaloista, apteekkari Holttinen kertoo.

Maaseudulla tätä ongelmaa ei ole, koska reseptit tulevat enimmäkseen omasta terveyskeskuksesta ja yhteydenpito sinne toimii joustavasti.

Suomessa apteekit toimittavat arkipäivisin lähes 200 000 reseptiä. Tästä voi helposti arvioida, miten muutaman tunnin katkos vaikuttaa reseptitoimitukseen. Apteekkareille e-reseptin häiriötilanne tulee sitä kalliimmaksi mitä kauemmin se jatkuu.

Apteekkarit eivät voi hakea korvauksia katkoksen aiheuttamista kuluista. E-reseptiä pyöritetään apteekkien ja terveydenhuollon maksamin käyttömaksuin, joten korvausmenettelyä varten pitäisi ensin kerätä käyttömaksuilla vararahasto häiriötilanteiden varalle.

Syksyllä suuri tekninen uudistus

Kela kehittää Kanta-palveluja jatkuvasti, jotta palvelut toimisivat sujuvammin ja varmemmin. Tänä syksynä Kanta-palveluiden käyttöympäristöihin tehdään suuri tekninen uudistus.

– Kelassa otetaan käyttöön pilviteknologiaa. Järeämpi tekninen alusta mahdollistaa paremmin palvelujen häiriöttömän toiminnan, sanoo Marina Lindgren.

Häiriötilanteiden välttämiseksi Kela tekee myös tiivistä yhteistyötä teleoperaattoreiden sekä apteekki- ja potilasjärjestelmätoimittajien kanssa. Valvontaa on automatisoitu, ja häiriöiden varalle on organisoitu ympäri vuorokauden päivystävä asiantuntijarinki.

– Jokainen uusi häiriötilanne käydään huolella läpi ja siitä otetaan oppia, Lindgren sanoo.

Virtanen ja Holttinen ovat enimmäkseen tyytyväisiä Kelan antamaan informaatioon katkostilanteissa.

– Vielä kun saisimme edes alustavan ennusteen katkoksen kestosta. Että meneekö korjaamiseen arviolta tunti, 1–3 tuntia vai onko häiriö niin vakava, ettei sitä voida ennustaa laisinkaan, Holttinen toivoo.

Toiveena lääkityksen hallintatyökalu

Kela kuuntelee tarkalla korvalla loppukäyttäjien palautetta ja kehittää Kanta-palveluja.

Apteekkien toiveiden perusteella se muokkaa apteekkijärjestelmätoimittajien kanssa sujuvammaksi tilanteita, joissa apteekit hakevat tietoja Reseptikeskuksesta.

– Tulevaisuudessa apteekki voi tehdä täsmähakuja ja löytää asiakkaan tiedoista esimerkiksi ne reseptit, joista hän saa jo lääkekorvausta, Lindgren kertoo.

Tämä on hyvä uutinen Holttiselle. Hänen apteekissaan asioi päivittäin kymmeniä asiakkaita, jotka pyytävät ”kaikkia niitä lääkkeitä, joita minulla on käytössä” tai ”niitä lääkkeitä, joita Kela korvaa jo”.

– Tällaiset pyynnöt työllistävät apteekkia todella paljon, koska joudumme katsomaan jokaisen reseptin yksitellen läpi. Monilääkityillä voi näkyä Reseptikeskuksessa useita lääkkeitä, jotka eivät ole enää käytössä.

Lääkitystietojen saneeraaminen ajan tasalle hyödyttäisi myös lääkäreitä, jotka voisivat tarkistaa potilaan kokonaislääkityksen ja ehkäistä siten lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä.

– Toivon että Kanta-palvelut kehittyisivät tulevaisuudessa lääkityksenhallintatyökaluksi. Nyt Reseptikeskuksen näkymä on lääkepakkausten hallinnointijärjestelmä. Se ei ole sama asia kuin lääkityksen hallinta, koska ihmiset eivät käytä lääkepakkauksia, Arto Virtanen sanoo.

Kanta-palveluja ollaan kehittämässä Virtasen toivomaan suuntaan. Kela avaa syksyllä 2017 Omakanta-palvelun yhteyteen omatietovarannon.

Asiakas voi tallentaa omassa käytössään olevaan tietovarastoon mittaustuloksia tai ajantasaisia lääkitystietoja, jolloin hoitava lääkäri saa paremman käsityksen kokonaistilanteesta.

Paperireseptiin ei ole paluuta

Ensimmäiset sähköiset resepti lähetettiin Suomessa vuonna 2010. Palvelu yleistyi merkittävästi vuosina 2014–2015, ja tänä vuonna viimeisetkin pienet yksityiset terveydenhuollon toimijat ovat liittyneet mukaan.

Ensi vuoden alusta paperiset reseptit poistuvat käytöstä, eikä niitä saa käyttää kuin poikkeustilanteissa. Keskustelijoiden mielestä on hyvä, jos perinteinen paperiresepti säilyisi e-reseptin rinnalla varajärjestelmänä.

– Paperireseptejä on tarvittu, koska meillä Nurmijärvellä on ollut sähköisten reseptien toimittamisessa kuukausittainen katkospäivä jo pitkän aikaa. Paperireseptille on käyttöä myös silloin, kun lääkärit määräävät reseptejä muualla kuin vastaanottopisteissään, Arto Virtanen sanoo.

Klaus Holttinen kannattaa paperireseptin jatkoa vain siinä tapauksessa, että sille saadaan selkeät rajat. Paperiresepti voisi säilyä käytössä tarkoin määrätyissä poikkeustilanteissa, eikä sillä saisi määrätä PKV-lääkkeitä tai huumausaineita.

Muuten reseptiväärennöksille aukeaa uudelleen kanava, jonka e-resepti jo tukki.

Marina Lindgren kertoo, että paperiresepti tulee säilymään lainsäädännössä varajärjestelmänä. Virtaselle hän kommentoi, että Kela on saa tämän vuoden aikana valmiiksi Kelain-palvelun, jolla lääkärit voivat kirjoittaa e-reseptejä esimerkiksi vapaa-ajallaan.

Erkki Kostiainen kysyy, haluaisivatko keskustelijat palata kokonaan takaisin paperireseptiin. Keskustelijat pudistelevat päätään: Ei todellakaan.


Reseptien uusiminen työllistää lääkäreitä – voisivatko reseptit olla voimassa toistaiseksi?
31.01.2020 08:21 TARU VANHALA

31.01.2020 08:21 TARU VANHALA


Virolainen sähköinen resepti kelpaa Suomessa maaliskuussa
15.11.2019 12:15 ERJA ELO

15.11.2019 12:15 ERJA ELO


STM yrittää vauhdittaa Kanta-palveluiden taaperrusta
25.10.2019 15:09 OLLI-PEKKA TIAINEN

25.10.2019 15:09 OLLI-PEKKA TIAINEN


Virheet ja puutteet resepteissä tavallisia – yleensä ne selviävät apteekissa
28.03.2018 08:22 ERJA ELO

28.03.2018 08:22 ERJA ELO


Apteekin asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin
26.02.2018 09:03 INKERI HALONEN

26.02.2018 09:03 INKERI HALONEN


Apteekit tekivät viime vuonna yli 61 miljoonaa reseptilääketoimitusta
19.01.2018 09:15 ERJA ELO

19.01.2018 09:15 ERJA ELO


Kanta-palveluiden ensi vuoden käyttömaksut on vahvistettu
01.11.2017 14:22 INKERI HALONEN

01.11.2017 14:22 INKERI HALONEN


Kelain apteekissa helpottaa lääkärin työtä
11.08.2017 10:30 INKERI HALONEN

11.08.2017 10:30 INKERI HALONEN


Lähes kaikki reseptit ovat sähköisiä – loputkin 1,3 prosenttia sähköistetään apteekeissa
07.06.2017 08:40 ERJA ELO

07.06.2017 08:40 ERJA ELO


Sähköinen resepti sujuvoittaa lääkkeen määräämistä
08.05.2017 10:52 ERJA ELO

08.05.2017 10:52 ERJA ELO


Apteekit sähköistivät tammikuussa noin 46 300 reseptiä
22.02.2017 10:11 ERKKI KOSTIAINEN

22.02.2017 10:11 ERKKI KOSTIAINEN


Sähköinen resepti lisäsi lääkitysturvallisuutta
24.01.2017 08:53 ERJA ELO

24.01.2017 08:53 ERJA ELO


Tuore tutkimus: Käyttäjät tyytyväisiä sähköiseen reseptiin
19.12.2016 09:12

19.12.2016 09:12


H-hetki siirtyy – Reseptikeskus uuteen ympäristöön joulukuussa
21.11.2016 09:14 INKERI HALONEN

21.11.2016 09:14 INKERI HALONEN


Sähköinen resepti kannustaa potilasta lunastamaan lääkkeensä
07.11.2016 09:05 UUTISPALVELU DUODECIM

07.11.2016 09:05 UUTISPALVELU DUODECIM


Kelan Kanta-palveluiden häiriö on päättynyt
18.10.2016 09:38 ERKKI KOSTIAINEN

18.10.2016 09:38 ERKKI KOSTIAINEN


Kelan Kanta-palveluita häiritty toistuvasti
15.10.2016 18:05 ERKKI KOSTIAINEN

15.10.2016 18:05 ERKKI KOSTIAINEN


Kelain-sovellus siirtää paperiset reseptit historiaan
29.09.2016 08:51 ERJA ELO

29.09.2016 08:51 ERJA ELO


Reseptikeskuksen tietoja siirretään – voi pidentää vasteaikoja
05.08.2016 10:00 INKERI HALONEN

05.08.2016 10:00 INKERI HALONEN


Tutkimus kertoo - näin sähköinen resepti on muuttanut työnkuvia apteekeissa
15.06.2016 08:41 INKERI HALONEN

15.06.2016 08:41 INKERI HALONEN


Sähköinen resepti toimii taas
16.03.2016 09:03 TIINA KUOSA

16.03.2016 09:03 TIINA KUOSA


Kelan Reseptikeskuksessa häiriö
15.03.2016 14:14 ERJA ELO

15.03.2016 14:14 ERJA ELO


Sähköisessä reseptissä on vielä kehitettävää
22.01.2016 15:02 ERJA ELO

22.01.2016 15:02 ERJA ELO


Kelan laitevika haittaa edelleen apteekkeja
08.01.2016 12:17 ERJA ELO, INKERI HALONEN

08.01.2016 12:17 ERJA ELO, INKERI HALONEN


Lääkereseptin voi pian kirjoittaa myös mobiilisti
11.12.2015 12:06 VIRPI EKHOLM

11.12.2015 12:06 VIRPI EKHOLM


Reseptikeskuksen häiriöt uhkasivat pahasti annosjakelua
16.09.2015 11:04 INKERI HALONEN

16.09.2015 11:04 INKERI HALONEN


Tämä pysäytti sähköiset reseptit
30.07.2015 15:55 ERJA ELO

30.07.2015 15:55 ERJA ELO


Valtakunnallinen vika häiritsi reseptien toimittamista
29.07.2015 17:19 ERJA ELO

29.07.2015 17:19 ERJA ELO