Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Kaliumin ja nesteenpoistolääke amiloridin yhteiskäyttö saattaa nostaa kaliumarvoja ja a... Lue lisää »

Lääkityksen tarkistus vähensi huimausta ja kannusti elämäntapojen korjaamiseen. Lue lisää »

Viisi lääkettä poistettiin listalta ja kolmen annostelua muutettiin. Merkittävin parann... Lue lisää »

Hemoglobiinin nousu toi energiaa, happosalpaajien annostus puolitettiin ja eturauhaslää... Lue lisää »

Iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttö lisää terveyspalvelujen tarvetta

   12.08.2016 10:21  INKERI HALONEN INGIMAGE

Vältettävien lääkkeiden käyttäminen lisää erityisesti sairaalapalveluiden käyttöä.

Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on yhteydessä lisääntyneeseen terveyspalveluiden käyttöön ja sitä kautta kustannuksiin, osoittaa hiljattain julkaistu katsaustutkimus.

Iäkkäillä vältettäviksi määritellään lääkkeet, joiden käyttöön liittyvät riskit ylittävät lääkehoidosta saatavan hyödyn. Laaja kirjallisuuskatsaus julkaistiin Medical Care -lehdessä.

Systemaattiseen katsaukseen sisältyi 39 vuosina 1997–2015 julkaistua tutkimusartikkelia. Mukaan otettiin 65 vuotta täyttäneisiin kohdistuneet tutkimukset, joissa vältettävät lääkkeet oli luokiteltu kansainvälisten kriteerien mukaisesti.

Suurin osa tutkimuksista raportoi terveyspalveluiden käytön lisääntyneen vältettäviä lääkkeitä käyttävillä iäkkäillä.

Katsauksen perusteella vältettävien lääkkeiden käyttö on yhteydessä erityisesti sairaalaan joutumisiin. Vältettävien lääkkeiden vaikutukset sairaalassa vietetyn ajan pituuteen eivät olleet yksiselitteisiä.

Vältettävien lääkkeiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia oli selvitetty vain seitsemässä artikkelissa. Julkaistut tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että terveydenhuollon kustannukset ovat vältettävien lääkkeiden käyttäjillä suurentuneet terveyspalvelujen lisääntyneen käytön vuoksi.

Katsaukseen sisältyi monenlaisia tutkimusasetelmia, joten tulosten vertailu on paikoin ongelmallista. Terveyspalveluiden käyttö näytti kuitenkin tulosten perusteella lisääntyneen. Vältettävien lääkkeiden käytön ja lisääntyneistä terveyspalveluista aiheutuneiden kustannusten yhteyttä on syytä tutkia lisää.

Katsaus laadittiin Itä-Suomen yliopiston ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yhteistyönä.

A Systematic Review of the Impact of Potentially Inappropriate Medication on Health Care Utilization and Costs Among Older Adults, Virva Hyttinen, Johanna Jyrkkä & Hannu Valtonen. Medical Care 2016 Jun 30. Epub ahead of print. DOI:10.1097/MLR.0000000000000587


Rutiinitarkastuksessa karsiutui kaksi lääkettä
27.04.2020 14:08 MAIJA PIRTTIJÄRVI

27.04.2020 14:08 MAIJA PIRTTIJÄRVI


Ei kipulääkettä kipeään vatsaan
03.03.2020 14:02 NIINA LAINE

03.03.2020 14:02 NIINA LAINE


Ikämiehen vatsavaivat katosivat
17.12.2019 12:35 PILVI MOBERG

17.12.2019 12:35 PILVI MOBERG


Lääkemuutokset piristivät vanhusta
23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA

23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA


Uniongelmien hoito vaatii kärsivällisyyttä
23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA

23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA


Lääkkeiden karsinta palautti elämänilon
31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI

31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI


Lääkevaihto piristi muistisairaan
20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ

20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ


Lääkitysremontti kaatui kiireeseen
23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN

23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat
14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI


Murskaus loppui, vointi parani
10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet
18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN


LHKA pian leikkauksen jälkeen - kivut ja lääkkeet vähenivät
26.09.2018 15:20 PAULA TIMONEN

26.09.2018 15:20 PAULA TIMONEN


Lääkehoidon kokonaisarviointi palautti miehen liikkumaan
08.05.2018 09:30 PILVI MOBERG

08.05.2018 09:30 PILVI MOBERG


Lääkehoidon kokonaisarviointi paljasti miehen henkeä uhanneen annosteluvirheen
04.01.2018 14:00 NIINA LAINE

04.01.2018 14:00 NIINA LAINE


Farmaseuttinen arviointi kevensi pitkäaikaista lääkekuormaa
09.11.2017 11:14 EVELIINA HAGELBERG-HÄKKINEN

09.11.2017 11:14 EVELIINA HAGELBERG-HÄKKINEN


Yhteistyö osoitti voimansa – vanhus virkosi jumppaamaan
21.06.2017 09:40 NINA RANTTILA

21.06.2017 09:40 NINA RANTTILA


Arviointi karsi vanhan miehen lääkkeitä rajusti
24.05.2017 10:00 PILVI MOBERG

24.05.2017 10:00 PILVI MOBERG


Olemattoman vaivan lääkitseminen heikensi rouvan vointia
03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS

03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS


Lääkityksen arviointi paljasti – väärä annosteluajankohta lisäsi lääkitystä
25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen

25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen


Lääkelistan puolittaminen auttoi - rouvan vointi koheni
29.11.2016 11:42 Nina Ranttila

29.11.2016 11:42 Nina Ranttila


Lääkitysarvionti paljasti - osa lääkkeistä jäi ottamatta yhden lääkkeen takia
28.09.2016 15:00 NIINA LAINE, JONNA HAUTALA

28.09.2016 15:00 NIINA LAINE, JONNA HAUTALA


Lääkityksen karsiminen vähensi miehen kipuja
27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG

27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG


Lohduton vanhus psyykenlääkkeiden vankina
26.05.2016 11:28 NIINA LAINE

26.05.2016 11:28 NIINA LAINE


Lääkityksen arviointi tuli liian myöhään
18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN

18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN


Iän karttuminen edellyttää muutoksia itsehoitoon
29.02.2016 08:30 TIINA KUOSA

29.02.2016 08:30 TIINA KUOSA


Lääkehoitojen järkeistämisestä avain lääkesäästöihin?
15.02.2016 09:18 ERJA ELO

15.02.2016 09:18 ERJA ELO


Toistuvat antibioottikuurit aiheuttivat hengenvaaran
09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG

09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG


Geriatri: Ali- ja liikalääkitys yleistä vanhuspotilailla
04.02.2016 12:23 INKERI HALONEN

04.02.2016 12:23 INKERI HALONEN


Rationaalisen lääkehoidon ohjelma käynnistyy
28.01.2016 09:59 INKERI HALONEN

28.01.2016 09:59 INKERI HALONEN