Lämpötilaherkkien lääkkeiden kuljetus on haasteellista erityisesti helle- ja pakkaskaus... Lue lisää »

Ruotsin verkkokauppa, kiristynyt kilpailu ja logistiikka vaivaavat tulosvaroituksen ant... Lue lisää »

Lääkkeiden nopea kotiinkuljetus kiinnostaa muuallakin Euroopassa. Seuraavaksi konseptin... Lue lisää »

Reseptilääkkeistä 98 prosenttia löytyy apteekin varastosta. Tulos on huippuluokkaa, vai... Lue lisää »

Lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää on ministeriön mukaan kehitettävä kokonaisu... Lue lisää »

Fimea: Itsehoitolääkkeiden jakelukanavien laajentaminen saattaa heikentää lääkitysturvallisuutta

   13.06.2018 16:05  ERJA ELO INGIMAGE

Itsehoitolääkkeiden myynti päivittäistavarakaupoista on aiheuttanut eräissä Euroopan maissa ongelmia.

Fimea ja Itä-Suomen yliopisto ovat julkaisseet itsehoitolääkkeiden jakelukanavaa koskevan selvityksen. Selvityksessä tarkasteltiin jakelukanavaan tehtyjen muutosten vaikutuksia Euroopassa.

Selvityksen perusteella jakelukanavien laajentaminen saattaa heikentää lääkitysturvallisuutta. Saatavuuden paranemisella ja joidenkin lääkkeiden aiheuttamien myrkytysten lisääntymisellä on ajallinen yhteys.

Fimean mukaan parantunut lääkkeiden saatavuus voi lisätä myös lääkkeiden tarpeetonta käyttöä. Tutkimustieto itsehoitolääkkeiden käytöstä ja väärinkäytöstä on kuitenkin hajanaista ja perustuu kuluttajien arvioon.

Euroopassa on purettu itsehoitolääkkeiden myyntikanaviin ja hinnoitteluun liittyvää sääntelyä parinkymmenen vuoden aikana.

Muutosten tavoitteena on monessa maassa ollut lääkkeiden hintojen lasku. Katsauksen perusteella ei kuitenkaan voida arvioida, miten sääntelyn purkaminen on vaikuttanut itsehoitolääkkeiden hintoihin tai valikoimaan.

Valvontaan ei riitä resursseja

Jakelukanavan laajentamisen yhteydessä monessa maassa on pyritty varmistamaan lääkitysturvallisuutta lainsäädännön muutoksilla, rajoituksilla ja ohjeilla.

Katsauksen perusteella erilaisten ikä- ja myyntirajoitusten noudattamisessa on kuitenkin merkittäviä puutteita.

Selvityksen perusteella myös päivittäistavarakaupan toimijoiden valvonta on puutteellista. Valvonta on saatettu asettaa esimerkiksi kunnalle, jolla ei ole resursseja tai osaamista. Ongelmana on myös se, että itsehoitolääkkeiden myyntiin liittyviä laiminlyöntejä ei ole sanktioitu.

Edelleen noin puolessa Euroopan maista itsehoitolääkkeitä myydään ainoastaan apteekeissa.

Selvityksessä oli mukana 24 tieteellistä vertaisarvioitua alkuperäistutkimusta ja järjestelmällistä kirjallisuuskatsausta. Itsehoitolääkkeiden jakelukanavia ja hintakehitystä koskevia raportteja on julkaistu myös viranomaisten ja asiantuntijoiden selvityksinä eri maissa, mutta ne eivät ole mukana katsauksessa.


Oriola vähentää väkeä
19.06.2019 12:55 OLLI-PEKKA TIAINEN

19.06.2019 12:55 OLLI-PEKKA TIAINEN


Apteekkien kuljetuskumppani tähyää Keski-Eurooppaan
10.05.2019 12:22 ERJA ELO

10.05.2019 12:22 ERJA ELO


Apteekkien toimitusvarmuus ─ Suomi voittaa Ruotsin
25.04.2019 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

25.04.2019 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN


STM teki tiekartan lääkehoidon kehittämiseen
01.02.2019 09:55 ERJA ELO, ERKKI KOSTIAINEN

01.02.2019 09:55 ERJA ELO, ERKKI KOSTIAINEN


Norjan lääkepula pahenee
11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI

11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI


Lennokas tarina apteekkiketjusta
04.01.2019 13:37 OLLI-PEKKA TIAINEN

04.01.2019 13:37 OLLI-PEKKA TIAINEN


Lääketeollisuus Brexit-käänteistä: ”Varaudumme yhä sopimuksettomaan eroon”
27.11.2018 14:00 ERJA ELO, INKERI MERILUOTO

27.11.2018 14:00 ERJA ELO, INKERI MERILUOTO


Tamro on perustamassa apteekkiketjukonseptia
04.10.2018 14:53 ERJA ELO

04.10.2018 14:53 ERJA ELO


Väitös: Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat Suomessa yleisiä
06.08.2018 12:29 INKERI MERILUOTO

06.08.2018 12:29 INKERI MERILUOTO


Lääkejakelutoimijat: Riskinhallintaa parannettava kustannustehokkaasti
16.02.2018 10:28 INKERI HALONEN

16.02.2018 10:28 INKERI HALONEN


STM valmistelee muutoksia lääkejakelun kriisivalmiuteen
16.02.2018 10:19 INKERI HALONEN

16.02.2018 10:19 INKERI HALONEN


Mitä Oriolan jakelukriisi opetti?
13.12.2017 09:03 ERJA ELO

13.12.2017 09:03 ERJA ELO


Lääkejakelu toimii tehokkaasti – kaupan osuus peruselintarvikkeiden jakelusta selvästi isompi
09.06.2015 11:29 ERKKI KOSTIAINEN

09.06.2015 11:29 ERKKI KOSTIAINEN


Itsehoitolääkkeet vain apteekkimyynnissä useissa Euroopan maissa
29.05.2015 09:07 ERJA ELO

29.05.2015 09:07 ERJA ELO