Lääkityksen tarkistus vähensi huimausta ja kannusti elämäntapojen korjaamiseen. Lue lisää »

Viisi lääkettä poistettiin listalta ja kolmen annostelua muutettiin. Merkittävin parann... Lue lisää »

Hemoglobiinin nousu toi energiaa, happosalpaajien annostus puolitettiin ja eturauhaslää... Lue lisää »

Edes vuosi ei riittänyt unilääkityksen lopettamiseen. Tietokatkoskin sotki uniongelmien... Lue lisää »

Yksin asuvan miehen hoidosta poistettiin kolme lääkettä ja kevennettiin kahden annostus... Lue lisää »

Arviointi karsi vanhan miehen lääkkeitä rajusti

   24.05.2017 10:00  PILVI MOBERG ISTOCKPHOTO

Kuvituskuva. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.

PÄIVITETTY 26.5. Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtii 82-vuotiaalle miehelle, joka sairasti sydämen vajaatoimintaa, eteisvärinää, verenpainetautia ja masennusta. Paino oli noussut neljässä kuukaudessa seitsemän kiloa. 

Tapasin herran sairaalan kirurgisella osastolla, jonne hän oli päätynyt kaatumisen ja siitä seuranneen lonkkamurtuman vuoksi.

Hän kertoi huimauksen ja kaatuilun vaivanneen jo pidempään. Kipuja oli ollut jo ennen kaatumista.

Osastojakson aikana hänellä esiintyi toisinaan sekavuutta, johon oli aloitettu haloperidolilääkitys.

Hengästymiseen oli aloitettu kolme eri lääkettä. 


Ratkaisu

Lääkityslistalta löytyi useita kliinisesti merkittäviä, D-luokan yhteisvaikutuksia.

Silmiinpistävin yhteisvaikutus liittyi kipulääke ketoprofeeniin ja verenohennuslääke varfariiniin, jotka yhdessä nostavat verenvuotoriskiä.

Lisäksi masennuslääke sitalopraamin ja haloperidolin yhteiskäyttö voi vaikuttaa sydämen sähköiseen toimintaan ja haloperidoli heikentää yhdistelmäkipulääkkeen sisältämän kodeiinin tehoa.

C-luokan yhteisvaikutukset liittyivät nesteenpoistolääke spirinolaktoniin, joka yhdessä verenpainelääke ramipriilin kanssa saattaa altistaa veren korkealle kaliumpitoisuudelle.

Spirinolaktoni saattaa toisaalta nostaa sydänlääke digoksiinin pitoisuutta ja altistaa sen haitoille.

Lääkityslistalta löytyi myös hälyttävä määrä lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa muita haittariskejä: verenvuotoja, antikolinergisesti vaikuttavien lääkkeiden kuormaa, ortostatsimia eli ylösnousemiseen liittyvää äkillistä verenpaineen
laskua, ummetusta ja vaikutusta sydämen sähköiseen toimintaan.

Lääkemuutoksille oli siis selkeä tarve.

Lääkkeistä päädyttiin lopettamaan ketoprofeeni.

Kipulääkkeeksi ehdotin buprenorfiinilaastaria, mikäli parasetamoli ei ole riittävä.

Myös haloperidoli lopetettiin. Mainittujen haittojen lisäksi se aiheuttaa tahdosta riippumattomia oireita (esim. vapina, lihasjäykkyys ja liikkeiden hidastuminen), joita olikin ilmennyt osastojakson aikana.

Potilaan hengästyminen johtui todennäköisesti sydämen vajaatoiminnan pahentumisesta. Tähän viittasi lyhyessä ajassa 7 kiloa lisääntynyt paino.

Hengästymiseen ja limaisuuteen oli osastolla aloitettu useita lääkkeitä. Sovittiin, että nämä lääkkeet lopetetaan ennen kotiuttamista, etteivät ne jää vahingossa käyttöön.

Nesteenpoistolääke furosemidin annosta oli nostettu, ja tämä katsottiin tarpeelliseksi.

Matalan verenpaineen sekä huimauksen ja kaatuilun takia verenpainelääkitystä oli syytä pienentää. Bisoprololin annosta laskettiin ja ramipriili poistettiin lääkityslistalta. Myös digoksiinin annosta vähennettiin.

Geriatri päätti myöhemmin lopettaa digoksiinin ja sitalopraamin sekä nostaa mianseriinin annosta.


Seuranta

Kuntouttaminen oli onnistunut, ja herra asusteli edelleen kotona.

Kipulääkitystä oli myöhemmin tehostettu fentanyylilaastarilla, ja nyt kipuja ei esiintynyt.

Lääkkeiden yhteisvaikutuksia ei enää ollut.

Verenpaine oli noussut hyvälle tasolle (145/90).

Koska huimausta esiintyi edelleen, jätettiin omalääkärille arvioitavaksi masennuslääkkeen tarpeellisuus tai mahdollisuus
vaihtaa se vortioksetiiniin.LÄÄKITYSLISTA

SÄÄNNÖLLISESTI ENNEN ARVIOTA MUUTOS
Somac 40 mg, pantopratsoli 1 x 1 Lopetettiin
Ramipril 10 mg, ramipriili 1 x 1 Lopetettiin
Prednisolon 20 mg, prednisoloni 1 x 1 Lopetettiin
Orudis 100 mg, ketoprofeeni ½ x 2 Lopetettiin
Alendronat 70 mg, alendronaatti 1 x vko (ei käytä) Lopetettiin
Serenase 1 mg, haloperidoli 1 + 1 + 2 Lopetettiin
Sepram 20 mg, sitalopraami 1 x 1 Lopetettiin
Ipramol 0,5/2,5, ibratropium,salbutamoli 1 x 3 Lopetettiin
Erdopect 300 mg, erdosteiini 1 x 2 Lopetettiin
Pegorion, makrogoli 1 x 3 Lopetettiin
Digoxin semi, digoksiini 1 x 1 Lopetettiin annosta vähentäen
Bisoprolol 5 mg, bisoprololi 2 + 1 Vähennettiin 1 + 1
Atorvastatin 20 mg, atorvastatiini 2 x 1 Vähennettiin 1 x 1
Tolvon 10 mg, mianseriini 1 x 1 Lisättiin 30 mg x 1
Matrifen 25 μg, fentanyyli Uusi lääke
Calcichew D3 Extra, kalsium, D-vitamiini 1 x 2, (ei käytä) 1 x 2
Panadol Forte 1 g, parasetamoli 1 x 3 Tarvittaessa otettavaksi
Levolac, laktuloosi Tarvittaessa Säännölliseen käyttöön
Marevan forte 5 mg, varfariini Erillinen ohje Ei muutosta
Furesis 40 mg, furosemidi 1 x 2 Ei muutosta
Spirix 25 mg, spirinolaktoni ½ x 1 Ei muutosta

TARVITTAESSA

ENNEN ARVIOTA

MUUTOS
Panacod, parasetamoli ja kodeiini 2 x 3 Lopetettiin
Panadol forte, parasetamoli 1 x 3 Aiemmin säännöllisessä käytössä
Furesis 40 mg, furosemidi 1 x 1 Ei muutosta


PÄIVITETTY 26.5. Nesteenpoistolääke spirinolaktoni yhdessä verenpainelääke ramipriilin kanssa saattaa altistaa veren korkealle, ei alhaiselle, kaliumpitoisuudelle. 


Ikämiehen vatsavaivat katosivat
17.12.2019 12:35 PILVI MOBERG

17.12.2019 12:35 PILVI MOBERG


Lääkemuutokset piristivät vanhusta
23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA

23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA


Uniongelmien hoito vaatii kärsivällisyyttä
23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA

23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA


Lääkkeiden karsinta palautti elämänilon
31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI

31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI


Lääkevaihto piristi muistisairaan
20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ

20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ


Lääkitysremontti kaatui kiireeseen
23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN

23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat
14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI


Murskaus loppui, vointi parani
10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet
18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN


LHKA pian leikkauksen jälkeen - kivut ja lääkkeet vähenivät
26.09.2018 15:20 PAULA TIMONEN

26.09.2018 15:20 PAULA TIMONEN


Lääkehoidon kokonaisarviointi palautti miehen liikkumaan
08.05.2018 09:30 PILVI MOBERG

08.05.2018 09:30 PILVI MOBERG


Lääkehoidon kokonaisarviointi paljasti miehen henkeä uhanneen annosteluvirheen
04.01.2018 14:00 NIINA LAINE

04.01.2018 14:00 NIINA LAINE


Farmaseuttinen arviointi kevensi pitkäaikaista lääkekuormaa
09.11.2017 11:14 EVELIINA HAGELBERG-HÄKKINEN

09.11.2017 11:14 EVELIINA HAGELBERG-HÄKKINEN


Yhteistyö osoitti voimansa – vanhus virkosi jumppaamaan
21.06.2017 09:40 NINA RANTTILA

21.06.2017 09:40 NINA RANTTILA


Olemattoman vaivan lääkitseminen heikensi rouvan vointia
03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS

03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS


Lääkityksen arviointi paljasti – väärä annosteluajankohta lisäsi lääkitystä
25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen

25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen


Lääkelistan puolittaminen auttoi - rouvan vointi koheni
29.11.2016 11:42 Nina Ranttila

29.11.2016 11:42 Nina Ranttila


Lääkitysarvionti paljasti - osa lääkkeistä jäi ottamatta yhden lääkkeen takia
28.09.2016 15:00 NIINA LAINE, JONNA HAUTALA

28.09.2016 15:00 NIINA LAINE, JONNA HAUTALA


Iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttö lisää terveyspalvelujen tarvetta
12.08.2016 10:21 INKERI HALONEN

12.08.2016 10:21 INKERI HALONEN


Lääkityksen karsiminen vähensi miehen kipuja
27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG

27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG


Lohduton vanhus psyykenlääkkeiden vankina
26.05.2016 11:28 NIINA LAINE

26.05.2016 11:28 NIINA LAINE


Lääkityksen arviointi tuli liian myöhään
18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN

18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN


Iän karttuminen edellyttää muutoksia itsehoitoon
29.02.2016 08:30 TIINA KUOSA

29.02.2016 08:30 TIINA KUOSA


Lääkehoitojen järkeistämisestä avain lääkesäästöihin?
15.02.2016 09:18 ERJA ELO

15.02.2016 09:18 ERJA ELO


Toistuvat antibioottikuurit aiheuttivat hengenvaaran
09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG

09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG


Geriatri: Ali- ja liikalääkitys yleistä vanhuspotilailla
04.02.2016 12:23 INKERI HALONEN

04.02.2016 12:23 INKERI HALONEN


Rationaalisen lääkehoidon ohjelma käynnistyy
28.01.2016 09:59 INKERI HALONEN

28.01.2016 09:59 INKERI HALONEN


Tutkimus: Kotihoidon lääkitystiedot pielessä valtaosalla
07.01.2016 13:37 INKERI HALONEN

07.01.2016 13:37 INKERI HALONEN


Lääkitys aiheutti virtsatievaivoja
15.12.2015 12:25 EVELIINA HAGELBERG

15.12.2015 12:25 EVELIINA HAGELBERG