Uudistuksen pitäisi tulla voimaan jo huhtikuun alussa, mutta vielä kukaan ei tiedä, mit... Lue lisää »

Sääntelyn keveneminen vauhdittaa apteekkien poistumista kaupungin kivijalasta ja kylien... Lue lisää »

Eduskunta varasi lisäbudjettiin 300 000 euroa lääkehuollon tiekarttaa varten. Lue lisää »

Suomeen on perustettu parissa vuodessa 25 uutta apteekkia. Mäntsälässä kilpailee nyt ka... Lue lisää »

Sijaintialueiden määrä vähentynee Helsingissäkin. Espoossa ja Vantaalla rajana ovat enä... Lue lisää »

Apteekkien välinen kilpailu kiristyy tuntuvasti

   26.10.2018 11:24  ERKKI KOSTIAINEN

Henkilökunnalla varustetut palvelupisteet lisäisivät toimipisteiden määrää ja apteekkien keskinäistä kilpailua huomattavasti. Suomessa on tällä hetkellä yli sata miehittämätöntä palvelupistettä.

STM on valmistellut lääkelakiin muutoksia, joilla toteutetaan lisää hallituksen toissa kevään apteekkilinjauksia ja lisätään tuntuvasti apteekkien välistä kilpailua.

Muutoksilla parannetaan itsehoitolääkkeiden saatavuutta ja sallitaan hintakilpailu rajoitetusti. Hallitus esittää myös apteekkiveron progression kiristämistä.

Hallitus linjasi toissa keväänä, että tiettyjen itsehoitolääkkeiden myyntikanavaa laajennetaan päivittäistavarakauppaan maltillisesti lääketurvallisuutta painottaen ja muotoillen ”esim. lääkerasvat, mutta ei särkylääkkeet”.

Ministeriö on valmistellut myös vaihtoehtoisen mallin, jossa itsehoitolääkkeiden saatavuutta parannettaisiin uudentyyppisillä apteekkien miehitetyillä palvelupisteillä. Näissä olisi paikalla aina farmaseutti tai proviisori.

Ministeriön mukaan palvelupistemalli olisi rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman mukainen ja toteuttaisi muutokselle asetetut tavoitteet, eli parantaisi itsehoitolääkkeiden saatavuutta ja lisäisi kilpailua. Joidenkin itsehoitolääkkeiden kauppamyynnin salliva malli vaatisi viranomaisprosesseihin ja -resursseihin sekä säädösvalmisteluun liittyviä panostuksia, jotka vaikuttavat kohtuuttomilta suhteessa potentiaaleihin hyötyihin, ministeriö arvioi.

Suomessa oli viime vuoden lopussa 107 apteekin palvelupistettä. Ne sijaitsevat pääosin harvaanasutuilla alueilla, mutta niitä on myös esimerkiksi lentokentillä. Nykyiset palvelupisteet ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta miehittämättömiä ja lääkeneuvonta hoidetaan puhelimitse.

Palvelupisteitä myös vilkkaille liikepaikoille

Apteekkari voisi perustaa palvelupisteen jatkossa vapaammin ilmoitusmenettelyllä apteekin sijaintialueen kunnan tai siihen rajoittuvan kunnan alueelle. Enää ei edellytettäisi, että palvelupiste sijaitsisi haja-asutusalueella, vaan se voisi sijaita vaikka kauppakeskuksessa tai hypermarketin sisällä.

Kun samaan aikaan apteekkien määrää ollaan lisäämässä ja itsehoitolääkkeiden hintakilpailu sallimassa, apteekkien välinen kilpailu kiristyy tuntuvasti.

Apteekkariliitto kannattaa etenemistä palvelupistemallin mukaisesti mutta kuitenkin eräin rajoituksin, jotta apteekkien varastonhallinta ja lääkkeiden saatavuuden jatkuvuus voidaan varmistaa myös tilanteessa, jossa kilpailu lisääntyy hyvinkin nopealla aikataululla erityisesti kaupunkimaisilla alueilla.

Liitto esittää, että palvelupisteiden perustamista rajattaisiin aluksi siten, että apteekkarilla olisi mahdollisuus perustaa vain kolme miehitettyä palvelupistettä omalle sijaintialueelle tai sijaintialueeseen rajoittuvalle alueelle. Miehitetyn palvelupisteen etäisyys toisesta apteekkitoimipisteestä tulisi liiton mielestä olla vähintään 300 metriä.

– Kilpailun lisäämiseen palvelupistemalli on itsehoitolääkkeiden jakelukanavan muuttamista parempi toimintamalli, sillä se varmistaa lääkehoitojen kokonaisuuden hallinnan apteekin ammattilaisten avustuksella. Palvelupistemalli muuttaisi apteekkimarkkinoiden dynamiikkaa merkittävästi. Tanskassa tehtiin joitain vuosia sitten saman tyyppinen uudistus, ja toimipisteiden määrä on siellä merkittävässä kasvussa, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kertoo.

Kipulääkkeet hintakilpailun ulkopuolelle

Itsehoitolääkkeiden hintakilpailu toteutettaisiin siten, että nykyinen lääketaksan mukainen hinta olisi jatkossa enimmäishinta. Apteekki voisi siis antaa alennusta omasta katteestaan tinkimällä, ja tukkuhintasääntely säilyisi ennallaan.

Hintakilpailusta ehdotetaan rajattavaksi pois lääkkeitä haittavaikutusten tai muiden kansanterveydellisten syiden vuoksi, tai kun käyttö edellyttää erityistä lääkeneuvontaa.

Hintakilpailun ulkopuolelle jäisivät ainakin alkuvaiheessa lisäneuvontaa vaativat itsehoitolääkkeet (LVI), kuten jälkiehkäisyvalmisteet, systeemiset kipulääkkeet, yskänlääkkeet, vilustumislääkkeet (R05), eräät ummetuslääkkeet ja loperamidia sisältävät ripulilääkkeet.

Apteekkariliitto kannattaa itsehoitolääkkeiden hintakilpailun sallimista, mutta arvioi vaikutusten jäävän pieniksi, ellei alennuksia sallita samalla myös sisäänosto- eli tukkuhinnoissa.

Apteekkiveroa kiristetään

Hallitus haluaa edelleen tasata apteekkien tuloja ja turvata lääkejakelun alueellista kattavuutta apteekkiverolla. Se linjasi toissa keväänä, että apteekkien tulonmuodostusta seurataan ja luodaan tarvittaessa uusi ylin maksuporras apteekkiveroon.

Ministeriö lähetti lausuntokierrokselle kuitenkin myös kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa korotettaisiin nykyisen apteekkiverotaulukon neljän ylimmän portaan progressiota ja toisessa lisäksi lisättäisiin uusi maksuporras 7,5 miljoonan euron liikevaihdon kohdalle. Eri vaihtoehtojen vaikutus apteekkiverokertymään vaihtelisi ministeriön laskelmien mukaan 1,24-5,15 miljoonaan euroon.

– Apteekkiveron progression kiristämiselle tai ainakaan sen ulottamiselle alempiin maksuluokkiin ei ole esitetty yhteiskunnallisia perusteita, eikä se vastaa hallituksen linjausta. Apteekkiveroa ja lääketaksaa tulisi edelleen tarkastella kokonaisuutena, eli apteekkiveromuutokseen tulee liittää lääketaksan uudistaminen ja se pitäisi käynnistää välittömästi, Hirvonen sanoo.

Apteekkivero ehdotetaan poistettavaksi apteekin tuottamista farmaseuttisista palveluista.

Noutolokeron sijoitus vapaammaksi

Lääkelain muutoksella halutaan myös huomioida teknologian mahdollistamat uudet tavat toimittaa ja välittää lääkkeitä. Esimerkiksi verkkoapteekkitoiminnassa hyödynnettävä apteekin noutolokero voitaisiin sijoittaa apteekin sijaintialueelle, kun sijainnin tulee nyt olla apteekin välittömässä läheisyydessä. Noutolokeroita on tällä haavaa jo 50-100 apteekilla.

Apteekkariliitto kannattaa ehdotusta, jonka mukaan uusien apteekkien perustamiseen liittyviä muutoksenhaluprosesseja nopeutettaisiin poistamalla oikaisuvaatimusmenettely eräiden Fimean apteekkipäätösten osalta. Valitus olisi edelleen mahdollinen, mutta se tehtäisiin suoraan hallinto-oikeuteen.

Apteekkariliiton lausunnon kokonaisuudessaan voi lukea täältä.


Puolueiden näkemykset apteekkitoiminnan kehittämisestä täsmentyvät pian
17.11.2016 12:00 INKERI HALONEN

17.11.2016 12:00 INKERI HALONEN


Apteekkariliitto: Apteekkeja lisää, itsehoitolääkkeisiin kilpailua, osaaminen paremmin käyttöön
27.10.2016 14:12 INKERI HALONEN

27.10.2016 14:12 INKERI HALONEN


Suomeen tulossa lisää apteekkeja
28.09.2016 11:00 INKERI HALONEN

28.09.2016 11:00 INKERI HALONEN


Tutkimus: Apteekkien kotimainen omistus tärkeää suomalaisille
22.09.2016 09:53

22.09.2016 09:53


Tuore tutkimus: Ei menny niinku Strömsössä – Ruotsin apteekkiuudistus on osalle pettymys
24.08.2016 14:00 INKERI HALONEN

24.08.2016 14:00 INKERI HALONEN


Aftonbladet: ”Diktatuuriapteekki toimi paremmin”
24.08.2016 14:00 INKERI HALONEN

24.08.2016 14:00 INKERI HALONEN


Talousprofessori Haaparanta: Kilpailun lisäys ei aina ole hyvästä
19.08.2016 12:46 INKERI HALONEN

19.08.2016 12:46 INKERI HALONEN


Apteekkariliitto ja Fimea vastaavat THL:n tutkijoille – näistä syistä lääkemenot kasvavat
17.05.2016 12:31 INKERI HALONEN

17.05.2016 12:31 INKERI HALONEN


THL:n pääjohtaja: Ehdotus apteekkimarkkinoiden vapauttamisesta on yksittäisten tutkijoiden mielipide
11.05.2016 15:13 INKERI HALONEN

11.05.2016 15:13 INKERI HALONEN


Kokoomuksen sote-kolmikko: Apteekeille kehittämisloikka osana sote-uudistusta
28.04.2016 08:59 INKERI HALONEN

28.04.2016 08:59 INKERI HALONEN


Keskustaedustajat irtisanoutuvat Hyssälän ehdotuksista
22.04.2016 08:15 INKERI HALONEN

22.04.2016 08:15 INKERI HALONEN


Kokoomusedustajat: Vihreät käyvät apteekkien kimppuun väärin faktoin
21.04.2016 15:36 INKERI HALONEN

21.04.2016 15:36 INKERI HALONEN


Hyssälän kannanotto yllätti Kelan valtuutettujen puheenjohtajan
21.04.2016 15:15 INKERI HALONEN

21.04.2016 15:15 INKERI HALONEN


Ministeri Mäntylä: En ole valmis purkamaan apteekkijärjestelmää
21.04.2016 13:21 ERJA ELO

21.04.2016 13:21 ERJA ELO


Suomalaiset kannattavat apteekkipalveluiden sääntelyä
21.04.2016 12:00 INKERI HALONEN

21.04.2016 12:00 INKERI HALONEN


Ministeri Mäntylä: Apteekkiala tarvitsee sääntelyä
07.04.2016 08:30 ERJA ELO

07.04.2016 08:30 ERJA ELO


Uusi maksuasetus voimaan - Fimea laski hintoja
01.04.2016 11:44 ERJA ELO

01.04.2016 11:44 ERJA ELO


Apteekkimaksu muuttuu apteekkiveroksi
18.03.2016 11:48 INKERI HALONEN

18.03.2016 11:48 INKERI HALONEN


Fimea selvittää apteekkipalveluiden lisäämistarpeita
26.02.2016 14:25 TIINA KUOSA

26.02.2016 14:25 TIINA KUOSA


Fimea laskee hintoja – apteekin palvelupisteen perustaminen halpenee?
25.02.2016 11:31 ERJA ELO

25.02.2016 11:31 ERJA ELO


Apteekkilupia myönnettiin viime vuonna lähes 80
16.02.2016 09:00 INKERI HALONEN

16.02.2016 09:00 INKERI HALONEN


Apteekkijärjestelmän perusteet
23.01.2016 21:26 ERKKI KOSTIAINEN

23.01.2016 21:26 ERKKI KOSTIAINEN


Sääntely palautti Unkarin apteekkipalvelut järjestykseen
18.12.2015 09:55 INKERI HALONEN, EMILII DOVE

18.12.2015 09:55 INKERI HALONEN, EMILII DOVE


Apteekkilupaa voi hakea myös sähköisesti
16.12.2015 12:00 INKERI HALONEN

16.12.2015 12:00 INKERI HALONEN


Helsingin Joutsen apteekki joutuu lopettamaan
04.11.2015 13:24 ERJA ELO

04.11.2015 13:24 ERJA ELO


Viro hylkää liberaalit apteekkimarkkinat
30.10.2015 11:00 INKERI HALONEN

30.10.2015 11:00 INKERI HALONEN


Yliopiston Apteekki haluaa sivuapteekin Espoon Isoon Omenaan
07.10.2015 13:05 INKERI HALONEN

07.10.2015 13:05 INKERI HALONEN


Apteekkimaksua ollaan muuttamassa apteekkiveroksi
13.08.2015 09:15 INKERI HALONEN

13.08.2015 09:15 INKERI HALONEN


Poliitikoilta kehuja apteekkijärjestelmälle
27.03.2015 21:49 ERJA ELO

27.03.2015 21:49 ERJA ELO


Räty vastaanotti adressin Joutsen apteekin pelastamiseksi
19.03.2015 15:41

19.03.2015 15:41