Uudistuksen pitäisi tulla voimaan jo huhtikuun alussa, mutta vielä kukaan ei tiedä, mit... Lue lisää »

Sääntelyn keveneminen vauhdittaa apteekkien poistumista kaupungin kivijalasta ja kylien... Lue lisää »

Eduskunta varasi lisäbudjettiin 300 000 euroa lääkehuollon tiekarttaa varten. Lue lisää »

Suomeen on perustettu parissa vuodessa 25 uutta apteekkia. Mäntsälässä kilpailee nyt ka... Lue lisää »

Sijaintialueiden määrä vähentynee Helsingissäkin. Espoossa ja Vantaalla rajana ovat enä... Lue lisää »

Apteekkien välinen kilpailu kiristyy tuntuvasti

   26.10.2018 11:24  ERKKI KOSTIAINEN

Henkilökunnalla varustetut palvelupisteet lisäisivät toimipisteiden määrää ja apteekkien keskinäistä kilpailua huomattavasti. Suomessa on tällä hetkellä yli sata miehittämätöntä palvelupistettä.

STM on valmistellut lääkelakiin muutoksia, joilla toteutetaan lisää hallituksen toissa kevään apteekkilinjauksia ja lisätään tuntuvasti apteekkien välistä kilpailua.

Muutoksilla parannetaan itsehoitolääkkeiden saatavuutta ja sallitaan hintakilpailu rajoitetusti. Hallitus esittää myös apteekkiveron progression kiristämistä.

Hallitus linjasi toissa keväänä, että tiettyjen itsehoitolääkkeiden myyntikanavaa laajennetaan päivittäistavarakauppaan maltillisesti lääketurvallisuutta painottaen ja muotoillen ”esim. lääkerasvat, mutta ei särkylääkkeet”.

Ministeriö on valmistellut myös vaihtoehtoisen mallin, jossa itsehoitolääkkeiden saatavuutta parannettaisiin uudentyyppisillä apteekkien miehitetyillä palvelupisteillä. Näissä olisi paikalla aina farmaseutti tai proviisori.

Ministeriön mukaan palvelupistemalli olisi rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman mukainen ja toteuttaisi muutokselle asetetut tavoitteet, eli parantaisi itsehoitolääkkeiden saatavuutta ja lisäisi kilpailua. Joidenkin itsehoitolääkkeiden kauppamyynnin salliva malli vaatisi viranomaisprosesseihin ja -resursseihin sekä säädösvalmisteluun liittyviä panostuksia, jotka vaikuttavat kohtuuttomilta suhteessa potentiaaleihin hyötyihin, ministeriö arvioi.

Suomessa oli viime vuoden lopussa 107 apteekin palvelupistettä. Ne sijaitsevat pääosin harvaanasutuilla alueilla, mutta niitä on myös esimerkiksi lentokentillä. Nykyiset palvelupisteet ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta miehittämättömiä ja lääkeneuvonta hoidetaan puhelimitse.

Palvelupisteitä myös vilkkaille liikepaikoille

Apteekkari voisi perustaa palvelupisteen jatkossa vapaammin ilmoitusmenettelyllä apteekin sijaintialueen kunnan tai siihen rajoittuvan kunnan alueelle. Enää ei edellytettäisi, että palvelupiste sijaitsisi haja-asutusalueella, vaan se voisi sijaita vaikka kauppakeskuksessa tai hypermarketin sisällä.

Kun samaan aikaan apteekkien määrää ollaan lisäämässä ja itsehoitolääkkeiden hintakilpailu sallimassa, apteekkien välinen kilpailu kiristyy tuntuvasti.

Apteekkariliitto kannattaa etenemistä palvelupistemallin mukaisesti mutta kuitenkin eräin rajoituksin, jotta apteekkien varastonhallinta ja lääkkeiden saatavuuden jatkuvuus voidaan varmistaa myös tilanteessa, jossa kilpailu lisääntyy hyvinkin nopealla aikataululla erityisesti kaupunkimaisilla alueilla.

Liitto esittää, että palvelupisteiden perustamista rajattaisiin aluksi siten, että apteekkarilla olisi mahdollisuus perustaa vain kolme miehitettyä palvelupistettä omalle sijaintialueelle tai sijaintialueeseen rajoittuvalle alueelle. Miehitetyn palvelupisteen etäisyys toisesta apteekkitoimipisteestä tulisi liiton mielestä olla vähintään 300 metriä.

– Kilpailun lisäämiseen palvelupistemalli on itsehoitolääkkeiden jakelukanavan muuttamista parempi toimintamalli, sillä se varmistaa lääkehoitojen kokonaisuuden hallinnan apteekin ammattilaisten avustuksella. Palvelupistemalli muuttaisi apteekkimarkkinoiden dynamiikkaa merkittävästi. Tanskassa tehtiin joitain vuosia sitten saman tyyppinen uudistus, ja toimipisteiden määrä on siellä merkittävässä kasvussa, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kertoo.

Kipulääkkeet hintakilpailun ulkopuolelle

Itsehoitolääkkeiden hintakilpailu toteutettaisiin siten, että nykyinen lääketaksan mukainen hinta olisi jatkossa enimmäishinta. Apteekki voisi siis antaa alennusta omasta katteestaan tinkimällä, ja tukkuhintasääntely säilyisi ennallaan.

Hintakilpailusta ehdotetaan rajattavaksi pois lääkkeitä haittavaikutusten tai muiden kansanterveydellisten syiden vuoksi, tai kun käyttö edellyttää erityistä lääkeneuvontaa.

Hintakilpailun ulkopuolelle jäisivät ainakin alkuvaiheessa lisäneuvontaa vaativat itsehoitolääkkeet (LVI), kuten jälkiehkäisyvalmisteet, systeemiset kipulääkkeet, yskänlääkkeet, vilustumislääkkeet (R05), eräät ummetuslääkkeet ja loperamidia sisältävät ripulilääkkeet.

Apteekkariliitto kannattaa itsehoitolääkkeiden hintakilpailun sallimista, mutta arvioi vaikutusten jäävän pieniksi, ellei alennuksia sallita samalla myös sisäänosto- eli tukkuhinnoissa.

Apteekkiveroa kiristetään

Hallitus haluaa edelleen tasata apteekkien tuloja ja turvata lääkejakelun alueellista kattavuutta apteekkiverolla. Se linjasi toissa keväänä, että apteekkien tulonmuodostusta seurataan ja luodaan tarvittaessa uusi ylin maksuporras apteekkiveroon.

Ministeriö lähetti lausuntokierrokselle kuitenkin myös kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa korotettaisiin nykyisen apteekkiverotaulukon neljän ylimmän portaan progressiota ja toisessa lisäksi lisättäisiin uusi maksuporras 7,5 miljoonan euron liikevaihdon kohdalle. Eri vaihtoehtojen vaikutus apteekkiverokertymään vaihtelisi ministeriön laskelmien mukaan 1,24-5,15 miljoonaan euroon.

– Apteekkiveron progression kiristämiselle tai ainakaan sen ulottamiselle alempiin maksuluokkiin ei ole esitetty yhteiskunnallisia perusteita, eikä se vastaa hallituksen linjausta. Apteekkiveroa ja lääketaksaa tulisi edelleen tarkastella kokonaisuutena, eli apteekkiveromuutokseen tulee liittää lääketaksan uudistaminen ja se pitäisi käynnistää välittömästi, Hirvonen sanoo.

Apteekkivero ehdotetaan poistettavaksi apteekin tuottamista farmaseuttisista palveluista.

Noutolokeron sijoitus vapaammaksi

Lääkelain muutoksella halutaan myös huomioida teknologian mahdollistamat uudet tavat toimittaa ja välittää lääkkeitä. Esimerkiksi verkkoapteekkitoiminnassa hyödynnettävä apteekin noutolokero voitaisiin sijoittaa apteekin sijaintialueelle, kun sijainnin tulee nyt olla apteekin välittömässä läheisyydessä. Noutolokeroita on tällä haavaa jo 50-100 apteekilla.

Apteekkariliitto kannattaa ehdotusta, jonka mukaan uusien apteekkien perustamiseen liittyviä muutoksenhaluprosesseja nopeutettaisiin poistamalla oikaisuvaatimusmenettely eräiden Fimean apteekkipäätösten osalta. Valitus olisi edelleen mahdollinen, mutta se tehtäisiin suoraan hallinto-oikeuteen.

Apteekkariliiton lausunnon kokonaisuudessaan voi lukea täältä.


Kauppakeskukset imevät apteekkeja – apteekkarit kertovat miksi
19.12.2019 11:50 TARU TAIPALE

19.12.2019 11:50 TARU TAIPALE


Lääkealan uudistaminen alkaa
13.12.2019 13:25 OLLI-PEKKA TIAINEN

13.12.2019 13:25 OLLI-PEKKA TIAINEN


Uusien apteekkien perustaminen etenee
11.12.2019 14:05 INKERI MERILUOTO

11.12.2019 14:05 INKERI MERILUOTO


Apteekit valitsevat paikkansa yhä vapaammin
05.12.2019 15:23 OLLI-PEKKA TIAINEN

05.12.2019 15:23 OLLI-PEKKA TIAINEN


Ei tuote, vaan hoito
14.11.2019 16:51 MERJA HIRVONEN

14.11.2019 16:51 MERJA HIRVONEN


Väitöskirja antaa karun kuvan Ruotsin apteekkiuudistuksesta
01.08.2019 15:39 EMMI PUUMALAINEN

01.08.2019 15:39 EMMI PUUMALAINEN


Painoa terveydelle!
27.06.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN

27.06.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN


Rinteen hallitus jatkaa apteekkialan uudistamista
06.06.2019 08:09 ERJA ELO

06.06.2019 08:09 ERJA ELO


Valmiina löylyyn – puheenjohtajan sauna lämpiää arkena ja pyhänä
18.04.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN

18.04.2019 13:50 OLLI-PEKKA TIAINEN


Sääntelyllä ohjataan lääkealan kokonaistaloutta
27.03.2019 16:05 ILKKA HARJULA

27.03.2019 16:05 ILKKA HARJULA


Taksin hinta ja apteekit
06.03.2019 16:03 ERKKI KOSTIAINEN

06.03.2019 16:03 ERKKI KOSTIAINEN


Fimean apteekeilta perimät maksut säilymässä ennallaan
25.02.2019 11:57 ERJA ELO

25.02.2019 11:57 ERJA ELO


Liberalisointi on vähentänyt apteekkien työntekijöitä
15.02.2019 14:55 OLLI-PEKKA TIAINEN

15.02.2019 14:55 OLLI-PEKKA TIAINEN


Lisää lukemista - apteekkialasta taas uusi selvitys
13.12.2018 06:30 OLLI-PEKKA TIAINEN

13.12.2018 06:30 OLLI-PEKKA TIAINEN


Apteekkari uskoo yhä Rediin
21.11.2018 10:11 OLLI-PEKKA TIAINEN

21.11.2018 10:11 OLLI-PEKKA TIAINEN


Farmasian järjestöt kaipaavat yli vaalien ulottuvia visioita
14.11.2018 15:00 ERJA ELO

14.11.2018 15:00 ERJA ELO


Hallitus: hintakilpailu kaikkiin itsehoitolääkkeisiin
02.11.2018 13:11 OLLI-PEKKA TIAINEN

02.11.2018 13:11 OLLI-PEKKA TIAINEN


Rokotukset apteekkiin, omistus proviisoreilla
31.10.2018 13:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

31.10.2018 13:00 OLLI-PEKKA TIAINEN


Omistajat ohjaavat apteekkien kehitystä
04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN

04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN


Oikeusprofessori lyhentäisi apteekkivalituksia
03.10.2018 16:20 INKERI MERILUOTO

03.10.2018 16:20 INKERI MERILUOTO


Lakiesitys: hintakilpailu itsehoitolääkkeisiin, apteekkiveroa kiristetään
28.09.2018 16:30 OLLI-PEKKA TIAINEN

28.09.2018 16:30 OLLI-PEKKA TIAINEN


Millaisen APTEEKIN sinä haluat? Apteekit kartoittavat suomalaisten toiveita
13.08.2018 09:00 INKERI MERILUOTO

13.08.2018 09:00 INKERI MERILUOTO


Fimea on perustanut parin vuoden sisällä yli 20 uutta apteekkia, ja uusia on tulossa lisää
18.06.2018 15:40 INKERI MERILUOTO

18.06.2018 15:40 INKERI MERILUOTO


Enemmistö EU-maista asettaa ehtoja apteekkien sijainnille
12.06.2018 11:15

12.06.2018 11:15


Boots, Apotek 1, Ditt Apotek... Vertikaalinen integraatio yleistyy Euroopassa, kolmella lääketukulla tuhansia apteekkeja
12.06.2018 09:05 ERJA ELO

12.06.2018 09:05 ERJA ELO


Kohti etelän keskuksia - Näin apteekkisääntelyn purkaminen vaikuttaisi farmasian ammattilaisten yrittäjäintoon
11.06.2018 09:30 ERJA ELO

11.06.2018 09:30 ERJA ELO


Selvitys itsehoitolääkkeiden myyntikanavista valmistui – Fimea jyrähtää lääkkeiden ja apteekkipalveluiden markkina-ajattelulle
08.06.2018 11:11 INKERI MERILUOTO

08.06.2018 11:11 INKERI MERILUOTO


Kokoomuksen puoluehallitus lieventäisi apteekkisääntelyä, proviisoriomistus säilyisi
25.05.2018 14:59 ERJA ELO

25.05.2018 14:59 ERJA ELO


Professori: Apteekkien välistä kilpailua kannattaa lisätä tehostamalla nykyjärjestelmää
26.04.2018 14:30 ERKKI KOSTIAINEN

26.04.2018 14:30 ERKKI KOSTIAINEN