Omahoito on keskeinen osa sydämen vajaatoiminnan hoitoa. Potilaan tulisi mitata verenpainettaan ja painoaan, käyttää lääkkeitä säännöllisesti ja toteuttaa arjessa sydänterveellisiä elintapoja. Jotta tämä voisi toteutua, potilaille tulisi tarjota riittävästi tietoa ja tukea. Kuva: Ingimage
Uutinen

Sydämen vajaatoimintaa sairastavat jäävät usein vaille tukea

30.05.2023 | 09:52

Teksti : Virpi Ekholm

Apteekissa olisi hyvä kannustaa potilaita käyttämään lääkkeitään ohjeiden mukaan. 

Lähes joka kolmas sydämen vajaatoimintaa sairastava ei tiedä, mihin hän voi ottaa yhteyttä, jos hän tarvitsee neuvoa ja tukea sairautensa hoitoon.  

Potilaat, joilta hoitokontakti puuttuu, kokevat muita useammin, että sairaus on aiheuttanut heille pelkoa ja masennusta. Harvempi heistä tietää, mistä sydämen vajaatoiminta johtuu, ja he ovat myös muita useammin epävarmoja lääkityksestään. 

Tiedot kävivät ilmi Sydänliiton ja Boehringer-Ingelheimin kyselystä, johon vastasi yhteensä 825 vajaatoimintapotilasta. 

– Usein jo tieto siitä, mistä apua voi saada, hälventää sairauteen liittyvää masennusta ja pelkoja, ylilääkäri Anna-Mari Hekkala Sydänliitosta sanoo. 

Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus, johon kuuluu tyypillisesti tasaisempia ja pahenemisvaiheita. Pahenemisvaiheen voi laukaista esimerkiksi jokin infektio tai ongelma lääkityksessä. Tällöin potilaat päätyvät herkästi päivystykseen ja sairaalahoitoon. Tutkimusten mukaan sairaalahoidolta voidaan välttyä, jos pahenemisvaiheisiin puututaan ajoissa tehostamalla lääkitystä.

Omahoito on keskeinen osa sydämen vajaatoiminnan hoitoa. Potilaan tulisi mitata verenpainettaan ja painoaan, käyttää lääkkeitä säännöllisesti ja toteuttaa arjessa sydänterveellisiä elintapoja. Jotta tämä voisi toteutua, potilaille tulisi tarjota riittävästi tietoa ja tukea. 

– Meillä pitäisi olla kattava sydänhoitajien verkosto, jotta potilailla olisi tiedossa henkilö, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Osa potilaista voi saada apua myös digitaalisista palveluista. 

Apteekissa olisi hyvä kannustaa potilaita käyttämään lääkkeitään ohjeiden mukaan. 

– Vaikka lääkkeitä on usein paljon, niistä kaikilla on oma tärkeä merkityksensä vajaatoiminnan noidankehän pysäyttämisessä, Hekkala muistuttaa.