LiverTarget-projekti hyödyntää uusinta tutkimustietoa uusien lääkekohteiden valinnassa, kertoo tutkimusjohtaja Reijo Laaksonen. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Uutinen

Suomessa alkaa ainutlaatuinen sepelvaltimotautiin, diabetekseen ja rasvamaksaan keskittyvä lääkekehityshanke

07.09.2022 | 14:01

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Hankkeen tavoitteena on tehostaa yleisten sydänsairauksien ja niihin läheisesti liittyvien sairauksien hoitoa.

Suomessa alkaa kansainvälinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on luoda uusia lääkehoitoja sydänsairauksien ja niihin läheisesti liittyvien sairauksien hoitoon.

– Tavoitteena on luoda uusi tehokas ja turvallinen geenihiljennykseen perustuva tuoteperhe sekä sepelvaltimotaudin että diabeteksen ja rasvamaksan hoitoon, sanoo tutkimusta johtava Reijo Laaksonen Tampereen yliopiston Sydän- ja verisuonitautien tutkimuskeskuksesta.

Euroopassa on arvioitu yksinomaan sydänsairauksien maksavan yhteiskunnalle kaikkiaan 210 miljardia vuodessa. Valtaosa sydänkohtauksista olisi vältettävissä tehokkailla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, kuten oikein kohdennetuilla lääkehoidoilla.  

Uudet tekniikat tehostavat hoitoja ja lääkekehitystä

Tutkimukseen osallistuu yhdeksän valikoitua tutkimuskeskusta ja yritystä Euroopasta. Suomen lisäksi hankkeessa on osaamista Tanskasta, Saksasta, Hollannista, Kreikasta, Italiasta ja Portugalista. 

Tutkimuksessa käytetään ainutlaatuista geenien hiljennystekniikkaa, jolla voidaan kohdentaa hoito samanaikaisesti useampaan haluttuun geeniin. Tähän asti kyseisellä siRNA-tekniikalla tehdyissä lääkkeissä on käytetty yhtä siRNA-tuotetta kerrallaan yhtä kohdegeeniä vastaan.

Nyt alkavan LiverTarget-hankkeen lääkkeissä voidaan yhdistellä jopa 30 erilaista siRNA-tuotetta yhdeksi lääkevalmisteeksi, jolloin on mahdollista tehokkaasti hiljentää valikoituja sairastumiseen johtavia aineenvaihduntareittejä.

Kehitysprosessia nopeuttaa myös uudenlainen teknologia, jossa yhdistetään eri menetelmiä lääkeaineiden turvallisuuden arvioimiseksi. Arvioinnissa hyödynnetään muun muassa soluviljelymenetelmien tuloksia ja analysoidaan tietoja laajasti tekoälyn avulla.

Uuden teknologian arvellaan nopeuttavan turvallisuusarviointia ja vähentävän tarvetta käyttää koe-eläintutkimuksia.

Lääkekehityksen aiheeksi keramidiaineenvaihdunta

Viime vuosina on osoitettu keramidi-nimisten biologisesti aktiivisten rasvayhdisteiden yhteys sepelvaltimotautiin, diabetekseen ja maksan rasvoittumiseen. Keramidien veripitoisuuden mittaamista onkin käytetty sydäninfarktiriskin ennustamiseen Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Nyt keramidiaineenvaihdunta on otettu kohdennetun lääkekehityksen aiheeksi.

LiverTarget-hanke hyödyntää myös nopeasti kehittyvää nanopartikkeliteknologiaa. Se mahdollistaa siRNA-hoitojen kohdistamisen maksasoluihin, joista valtaosa elimistön keramideistä on peräisin.