Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimipiste aloittaa Oulun yliopistollise... Lue lisää »

Espanjan tautitilanne laantuu, mutta vielä ei varmasti tiedetä, mitä tapahtuu, kun rajo... Lue lisää »

StV: Lääkkeiden annosjakelun korvauskriteereitä pohdittava vielä

22.10.2008 17:57

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei esitä muutoksia hallituksen esitykseen lääkkeiden annosjakelun korvaamisesta.

Valiokunta toteaa kuitenkin, että Kelan korvaaman annosjakelun piiriin pääsemisen kriteerit ovat kaavamaiset ja jättävät korvauksen ulkopuolelle useita potilasryhmiä, joiden lääkityksessä voitaisiin korvauksen avulla saavuttaa säästöjä.

Erityisesti 75 vuoden ikäraja ja kuuden annosjakeluun sopivan korvattavan lääkkeen raja jättävät joissakin tapauksissa epätarkoituksenmukaisesti potilaita ilman korvausta, valiokunta katsoo mietinnössään (StVM 17/2008).

Valiokunta edellyttää, että annosjakelun korvausten laajentamisesta mahdollisesti saatavat hyödyt ja aiheutuvat kustannukset arvioidaan huolellisesti ottaen huomioon myös muiden Pohjoismaiden kokemukset ja että arvioinnin perusteella lainsäädäntöä kehitetään.

Valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellyttäisi lainmuutokset hyväksyessään, että lääkkeiden annosjakelutoiminnan sääntelyyn liittyvän selvitystyön yhteydessä annosjakelun korvattavuuden rajoitusten tarkoituksenmukaisuus ja kokonaistaloudellisuus arvioitaisiin ja tehtäisiin tarvittavat esitykset lainsäädännön muutoksiksi.

Valiokunnan jäsenistä Anneli Kiljunen (sd), Marjaana Koskinen (sd), Maria Guzenina-Richardson (sd) ja Erkki Virtanen (vas) olisivat olleet valmiita väljentämään korvauskriteereitä jo nyt. Edustajat esittävät vastalauseessaan myös, että viitehintajärjestelmään siirtymisestä saatavia säästöjä kohdennettaisiin esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarvioinnin kehittämiseen.

Annosjakelun kolmivuotinen korvauskokeilu päättyy vuoden lopussa. Hallitus esittää, että korvaus vakinaistetaan ja korvaustasoa hieman parannetaan. Kriteereihin hallitus ei esitä muutoksia. (EK)

Arkisto


Kolesterolilääke Inegyn Kela-korvaus poistuu
24.11.2008 13:27

24.11.2008 13:27


Pfizer haki Viagraa itsehoitolääkkeeksi
20.11.2008 13:53

20.11.2008 13:53


Orion aloittaa yt-neuvottelut
19.11.2008 10:07

19.11.2008 10:07


Ongelma ei kelpaa sairauspäivärahan perusteeksi
17.11.2008 11:20

17.11.2008 11:20


Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnassa laadukasta opetusta
14.11.2008 22:47

14.11.2008 22:47


Helsingin Itäväylän apteekista Vuoden opetusapteekki
14.11.2008 19:00

14.11.2008 19:00


Samuli Hirsjärvi sai Albert Wuokon palkinnon
14.11.2008 18:30

14.11.2008 18:30


Jussi Huttunen ei pidä lääkehallinnon alueellistamista järkevänä
14.11.2008 14:58

14.11.2008 14:58


Pharmadata tuo markkinoille uuden pd3-apteekkijärjestelmän
14.11.2008 12:33

14.11.2008 12:33


Luotettava ehkäisy tarpeen aknelääke isotretinoiinilla hoidettaessa
14.11.2008 11:02

14.11.2008 11:02