Koronapandemia koettelee monen mielenterveyttä. Apteekit ovat mukana keräyksessä, jossa... Lue lisää »

Koronavirus siirsi porvoolaisen eläkeläisryhmän liikuntaharrastuksen verkkoon ja osalli... Lue lisää »

Sairastumiseen voivat vaikuttaa iän ja perussairauksien lisäksi muun muassa sukupuoli, ... Lue lisää »

Bussi tuo lääkkeet lähipysäkille vain muutama tunti tilauksen jälkeen. Lue lisää »

Apteekkien lisäksi kiitosta saavat päivittäistavara-ala, terveydenhuolto, koulut, halli... Lue lisää »

StV: Lääkkeiden annosjakelun korvauskriteereitä pohdittava vielä

22.10.2008 17:57

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei esitä muutoksia hallituksen esitykseen lääkkeiden annosjakelun korvaamisesta.

Valiokunta toteaa kuitenkin, että Kelan korvaaman annosjakelun piiriin pääsemisen kriteerit ovat kaavamaiset ja jättävät korvauksen ulkopuolelle useita potilasryhmiä, joiden lääkityksessä voitaisiin korvauksen avulla saavuttaa säästöjä.

Erityisesti 75 vuoden ikäraja ja kuuden annosjakeluun sopivan korvattavan lääkkeen raja jättävät joissakin tapauksissa epätarkoituksenmukaisesti potilaita ilman korvausta, valiokunta katsoo mietinnössään (StVM 17/2008).

Valiokunta edellyttää, että annosjakelun korvausten laajentamisesta mahdollisesti saatavat hyödyt ja aiheutuvat kustannukset arvioidaan huolellisesti ottaen huomioon myös muiden Pohjoismaiden kokemukset ja että arvioinnin perusteella lainsäädäntöä kehitetään.

Valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellyttäisi lainmuutokset hyväksyessään, että lääkkeiden annosjakelutoiminnan sääntelyyn liittyvän selvitystyön yhteydessä annosjakelun korvattavuuden rajoitusten tarkoituksenmukaisuus ja kokonaistaloudellisuus arvioitaisiin ja tehtäisiin tarvittavat esitykset lainsäädännön muutoksiksi.

Valiokunnan jäsenistä Anneli Kiljunen (sd), Marjaana Koskinen (sd), Maria Guzenina-Richardson (sd) ja Erkki Virtanen (vas) olisivat olleet valmiita väljentämään korvauskriteereitä jo nyt. Edustajat esittävät vastalauseessaan myös, että viitehintajärjestelmään siirtymisestä saatavia säästöjä kohdennettaisiin esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarvioinnin kehittämiseen.

Annosjakelun kolmivuotinen korvauskokeilu päättyy vuoden lopussa. Hallitus esittää, että korvaus vakinaistetaan ja korvaustasoa hieman parannetaan. Kriteereihin hallitus ei esitä muutoksia. (EK)

Arkisto


Lääkelaitoksen henkilökunta kirjelmöi nyt Kataiselle
09.01.2009 15:18

09.01.2009 15:18


Lääkeyhtiö Ratiopharm myyntiin
08.01.2009 13:25

08.01.2009 13:25


Orion vähentää Suomessa noin 205 henkilöä
07.01.2009 10:28

07.01.2009 10:28


Ratiopharmin ja Phoenixin omistaja teki itsemurhan
06.01.2009 21:29

06.01.2009 21:29


Parasetamolin käyttöä tulisi lisätä Suomessa
06.01.2009 13:50

06.01.2009 13:50


Hyssälä: annosjakelu vähentää lääkkeiden liikakäyttöä
06.01.2009 12:20

06.01.2009 12:20


Geenihoitojen kehittäjälle Matti Äyräpään palkinto
02.01.2009 10:03

02.01.2009 10:03


KHO luokitteli Cholexitin ravintolisäksi
02.01.2009 08:23

02.01.2009 08:23


Lääkäreihin ja apteekkareihin luotetaan
30.12.2008 22:50

30.12.2008 22:50


STM:n selvitys valottaa Lääkealan keskuksen syntyä
18.12.2008 17:58

18.12.2008 17:58