Sijaintialueiden määrä vähentynee Helsingissäkin. Espoossa ja Vantaalla rajana ovat enä... Lue lisää »

Suomessa alkaa migreenitutkimus, maailmalla edonkannabinoidien hajottajien estäjä on ed... Lue lisää »

Kuusi farmasian ammattilaista sai kunniamerkin, korkein myönnettiin professori Marja Ai... Lue lisää »

Uusi tutkimus kyseenalaistaa verenpainelääkityksen vakiintuneen annostelua-ajan. Asiant... Lue lisää »

Kainuussa sijaitseva Suomussalmen apteekki palkittiin Vuoden opetusapteekkina Farmasian... Lue lisää »

StV: Lääkkeiden annosjakelun korvauskriteereitä pohdittava vielä

22.10.2008 17:57

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei esitä muutoksia hallituksen esitykseen lääkkeiden annosjakelun korvaamisesta.

Valiokunta toteaa kuitenkin, että Kelan korvaaman annosjakelun piiriin pääsemisen kriteerit ovat kaavamaiset ja jättävät korvauksen ulkopuolelle useita potilasryhmiä, joiden lääkityksessä voitaisiin korvauksen avulla saavuttaa säästöjä.

Erityisesti 75 vuoden ikäraja ja kuuden annosjakeluun sopivan korvattavan lääkkeen raja jättävät joissakin tapauksissa epätarkoituksenmukaisesti potilaita ilman korvausta, valiokunta katsoo mietinnössään (StVM 17/2008).

Valiokunta edellyttää, että annosjakelun korvausten laajentamisesta mahdollisesti saatavat hyödyt ja aiheutuvat kustannukset arvioidaan huolellisesti ottaen huomioon myös muiden Pohjoismaiden kokemukset ja että arvioinnin perusteella lainsäädäntöä kehitetään.

Valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellyttäisi lainmuutokset hyväksyessään, että lääkkeiden annosjakelutoiminnan sääntelyyn liittyvän selvitystyön yhteydessä annosjakelun korvattavuuden rajoitusten tarkoituksenmukaisuus ja kokonaistaloudellisuus arvioitaisiin ja tehtäisiin tarvittavat esitykset lainsäädännön muutoksiksi.

Valiokunnan jäsenistä Anneli Kiljunen (sd), Marjaana Koskinen (sd), Maria Guzenina-Richardson (sd) ja Erkki Virtanen (vas) olisivat olleet valmiita väljentämään korvauskriteereitä jo nyt. Edustajat esittävät vastalauseessaan myös, että viitehintajärjestelmään siirtymisestä saatavia säästöjä kohdennettaisiin esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarvioinnin kehittämiseen.

Annosjakelun kolmivuotinen korvauskokeilu päättyy vuoden lopussa. Hallitus esittää, että korvaus vakinaistetaan ja korvaustasoa hieman parannetaan. Kriteereihin hallitus ei esitä muutoksia. (EK)

Arkisto


Sosiaali- ja terveysvaliokunta siunasi viitehintalait
06.11.2008 13:20

06.11.2008 13:20


Apteekkari Klaus Holttisen muotokuva paljastettiin
05.11.2008 22:29

05.11.2008 22:29


Lipitor saa kilpailijan Norjassa
04.11.2008 14:20

04.11.2008 14:20


Viitehintalait voidaan käsitellä tavallisina lakimuutoksina
04.11.2008 13:50

04.11.2008 13:50


Lääkelaitos: Vain apteekit saavat annosjaella lääkkeitä
31.10.2008 14:32

31.10.2008 14:32


Valion Evolus-väitteet Eviran syyniin
31.10.2008 11:26

31.10.2008 11:26


Apoteket AB teki hyvän tilin alkuvuonna
30.10.2008 10:45

30.10.2008 10:45


Suomi tukee lääkkeiden annosjakelua kitsaasti
30.10.2008 05:00

30.10.2008 05:00


Katainen tukee alueellistamisessa Hyssälää
26.10.2008 15:10

26.10.2008 15:10


Lahteen tulee kaksi uutta apteekkia
24.10.2008 14:20

24.10.2008 14:20