Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

StV: Lääkkeiden annosjakelun korvauskriteereitä pohdittava vielä

22.10.2008 17:57

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei esitä muutoksia hallituksen esitykseen lääkkeiden annosjakelun korvaamisesta.

Valiokunta toteaa kuitenkin, että Kelan korvaaman annosjakelun piiriin pääsemisen kriteerit ovat kaavamaiset ja jättävät korvauksen ulkopuolelle useita potilasryhmiä, joiden lääkityksessä voitaisiin korvauksen avulla saavuttaa säästöjä.

Erityisesti 75 vuoden ikäraja ja kuuden annosjakeluun sopivan korvattavan lääkkeen raja jättävät joissakin tapauksissa epätarkoituksenmukaisesti potilaita ilman korvausta, valiokunta katsoo mietinnössään (StVM 17/2008).

Valiokunta edellyttää, että annosjakelun korvausten laajentamisesta mahdollisesti saatavat hyödyt ja aiheutuvat kustannukset arvioidaan huolellisesti ottaen huomioon myös muiden Pohjoismaiden kokemukset ja että arvioinnin perusteella lainsäädäntöä kehitetään.

Valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellyttäisi lainmuutokset hyväksyessään, että lääkkeiden annosjakelutoiminnan sääntelyyn liittyvän selvitystyön yhteydessä annosjakelun korvattavuuden rajoitusten tarkoituksenmukaisuus ja kokonaistaloudellisuus arvioitaisiin ja tehtäisiin tarvittavat esitykset lainsäädännön muutoksiksi.

Valiokunnan jäsenistä Anneli Kiljunen (sd), Marjaana Koskinen (sd), Maria Guzenina-Richardson (sd) ja Erkki Virtanen (vas) olisivat olleet valmiita väljentämään korvauskriteereitä jo nyt. Edustajat esittävät vastalauseessaan myös, että viitehintajärjestelmään siirtymisestä saatavia säästöjä kohdennettaisiin esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarvioinnin kehittämiseen.

Annosjakelun kolmivuotinen korvauskokeilu päättyy vuoden lopussa. Hallitus esittää, että korvaus vakinaistetaan ja korvaustasoa hieman parannetaan. Kriteereihin hallitus ei esitä muutoksia. (EK)

Arkisto


Farmasialiitto: Lääkealan keskusta on valmisteltu kehnosti
16.04.2009 12:58

16.04.2009 12:58


Pneumokokin vastustuskyky on lisääntynyt jyrkästi
16.04.2009 10:44

16.04.2009 10:44


Lääkevaihto söi yritysten katteita
15.04.2009 11:20

15.04.2009 11:20


Apteekkariliitto: hoitajareseptistä hyötyä potilaille
08.04.2009 11:13

08.04.2009 11:13


STM: Lääkelaitoksen henkilökunta liioittelee
06.04.2009 20:22

06.04.2009 20:22


Lääkealan keskuksesta tulee Lakes
06.04.2009 13:40

06.04.2009 13:40


Kaksi kolmesta tuntee Terveydeksi!-lehden
03.04.2009 13:41

03.04.2009 13:41


Apteekkiluvat lääkealan keskukseen
03.04.2009 10:30

03.04.2009 10:30


Ruotsin apteekeille luvassa lisärahaa
03.04.2009 10:23

03.04.2009 10:23


Alkuvuoden lääkemyynti miinuksella
02.04.2009 21:27

02.04.2009 21:27