Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esittää nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin palauttamista takaisin apteekkeihin. Kuva: Eeva Anundi
Uutinen

STM:n työryhmän esitys: Nikotiinilääkkeiden myynti takaisin apteekkeihin

31.01.2023 | 14:18

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Työryhmän mukaan apteekkien ulkopuolella tapahtuvassa myynnissa tupakoinnin lopettamisen tueksi ei saa neuvontaa. Myös tuotteiden markkinointi voi ohjata väärinkäyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esittää, että nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti tulee palauttaa takaisin apteekkeihin. Työryhmä julkaisi tiistaina mietintönsä siitä, kuinka Suomesta saadaan savuton vuoteen 2030 mennessä.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti on ollut vuodesta 2006 lähtien sallittua ruokakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Myynnin vapauttamista apteekkien ulkopuolelle perusteltiin aikanaan sillä, että parempi saatavuus lisäisi tupakoinnin lopettamista.

Tällä hetkellä valtaosa nikotiinikorvaushoitovalmisteista myydään apteekkien ulkopuolella – vuonna 2020 osuus oli lähes 90 prosenttia.

Työryhmä toteaa, että nikotiinikorvaushoitovalmisteiden kulutus ja euromääräinen myynti ovat moninkertaistuneet vapauttamisen jälkeen, ja nikotiini on jo vuosia ollut euromääräisesti Suomen myydyin lääkeaine. Myynnin vapauttamisella ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta tupakoinnin vähenemiseen.

Korvaustuotteita käytetään muuhun kuin lopettamiseen

Työryhmän mukaan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin jatkuva ja apteekkien ulkopuoliseen myyntiin keskittyvä kasvu viittaa siihen, että valmisteita käytetään nykyään enemmän muihin tarkoituksiin kuin tupakoinnin lopettamiseen.

Korvaushoitovalmisteita saatetaan käyttää esimerkiksi tilapäisesti korvaamaan savukkeita tilanteissa, joissa tupakointi ei ole sallittu.

Työryhmän mukaan muuhun kuin lopettamiseen kannustavat viestit mahdollisesti korostuvat tuotteiden ollessa myynnissä apteekkien ulkopuolella.

Korvaushoito vaatii myös neuvontaa

Kun nikotiinikorvaushoidon myynti tapahtuu apteekkien ulkopuolella, valmisteiden käyttöön ei ole saatavilla ohjausta tai lääkeneuvontaa. Tutkimusten mukaan neuvonnan puuttuessa nikotiinikorvaushoitoa käytetään epätarkoituksenmukaisesti esimerkiksi liian lyhyen aikaa, liian pitkään tai vääränlaisella annostuksella.

Apteekkien farmaseuttisella henkilöstöllä sen sijaan on lääkelain nojalla velvollisuus antaa ohjausta ja neuvontaa tupakoinnin lopettamiseen. Apteekeissa on tätä varten koulutettua henkilöstöä.

Esimerkiksi tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositus toteaa, että apteekin farmaseuttisen henkilökunnan toteuttama tupakasta vieroitus luultavasti lisää tupakoinnin lopettamista.

Aiemmin nikotiinikorvaustuotteiden palauttamista apteekkeihin pohti muiden muassa sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.

STM:n tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietintö löytyy kokonaisuudessaan valtioneuvoston sivuilta.