Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja apteekin työntekijään. Vähiten luottamusta lö... Lue lisää »

Yli puolella Suomen apteekeista on ollut vaikeuksia rekrytoida farmaseuttista henkilöku... Lue lisää »

The Solubility Company on erikoistunut lääkeaihioiden liukoisuuden mittaamiseen uuden k... Lue lisää »

Liikunnan aloittaminen pidentää elinikää ja ehkäisee sairauksia riippumatta siitä, miss... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestää Suomen EU-puheenjohtajuuska... Lue lisää »

STM: Terveyspalveludirektiivi tarpeellinen

21.08.2008 16:25

Komission heinäkuussa julkistamat ehdotukset potilaiden oikeuksista valtioiden rajat ylittävässä terveydenhuollossa eivät yllättäneet sosiaali- ja terveysministeriötä.

- Direktiiviehdotusta on jo odoteltu pidemmän aikaa, ja se on jatkumo EY-tuomioistuimen oikeuskäytännössään kymmenen viime vuoden aikana tekemille ratkaisuille, eli mistään täysin uudesta asiasta ei ole kysymys, ylijohtaja Päivi Sillanaukee kommentoi.

Suomi on jo aiemmissa kannanotoissaan katsonut, että oikeusvarmuuden vuoksi on tarpeellista harkita uusia EU-tason säädöksiä nykyisten lisäksi.

- Direktiiviehdotus vastaa pitkälti sitä, mitä ennakkovalmistelujen perusteella on odotettu. Suomalaiset potilaat voivat jo nykyisten säännösten mukaan hakeutua hoitoon toisiin EU-maihin ja saada tietyin edellytyksin hoidon kustannukset osittain korvatuksi.
Mahdollisuutta on käytetty kuitenkin vain hyvin harvoin.

- Jos direktiivi hyväksyttäisiin ehdotetussa muodossaan, sairaanhoitopiirin mahdollisuus edellyttää ennakkolupaa sairaalahoitoon olisi nykyistä rajatumpaa. Tämä vaikeuttaisi sairaalakapasiteetin suunnittelua, mikäli potilasvirrat ulkomaille olisivat merkittäviä, Sillanaukee mainitsee.

Suomen viralliset kannat ehdotukseen valmistellaan ministeriössä alkusyksyn aikana. (EK)

Aiheesta lisää 29.8. ilmestyvässä Apteekkarilehdessä.