Pohjoismaissa on eroja muun muassa siinä, mitä lääkkeitä verkkoapteekista voi ostaa. Kuva: Ingimage
Uutinen

STM selvitti Pohjoismaiden verkkoapteekkitoimintaa ja sen sääntelyä

02.11.2021 | 12:39

Teksti : Hanna Hyvärinen

Maiden välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta erojakin löytyy.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tiistaina tilannekatsauksen, jossa kuvataan Pohjoismaiden verkkoapteekkitoimintaan ja lääkkeiden etämyyntiin liittyvää sääntelyä.

Katsaus liittyy Suomessa meneillään olevaan lääkeasioiden uudistukseen, jonka yhtenä osana tarkastellaan apteekkien verkkopalvelutoiminnan ja lääkkeiden etämyynnin kehittämistä.

Tilannekatsaus toteutettiin kyselyllä, joka lähetettiin pohjoismaisille lääkealan valvoville viranomaisille. Kysymykset käsittelivät muun muassa lupajärjestelmää, viranomaisvalvontaa, sääntelyä, lääkkeiden toimittamista verkkoapteekista, neuvontaa, tuotevalikoimaa sekä mahdollisia kehittämishankkeita.

Katsauksen mukaan Pohjoismaiden verkkoapteekkilainsäädännöistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. 

Verkossa saa Pohjoismaissa myydä sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä, ja lääkkeiden etämyynti vaatii kaikissa maissa erillisen luvan.

Lääkkeiden etämyynti noudattaa pääosin tavanomaisen lääkemyynnin sääntelyä, joskin siihen liittyy joitakin lisärajoitteita ja –velvoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi kylmäsäilytettäviin lääkkeisiin ja huumausaineisiin sekä lääkkeiden kuljetusolosuhteisiin, lääkeneuvonnan antamiseen ja tietosuojan toteutumiseen.

Eroja maiden välillä on muun muassa siinä, saako apteekki toimia ainoastaan verkossa, ja mitä verkon välityksellä saa myydä. Ruotsin ja Tanskan kansallinen lainsäädäntö sallii pelkästään verkossa toimivat apteekit, kun taas muualla verkkoapteekkitoiminta on kytketty kivijalka-apteekkeihin.

Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa verkkoapteekin kautta voidaan toimittaa kaikkia myynnissä olevia lääkkeitä, kun taas muissa maissa verkkomyynti on joidenkin lääkkeiden kohdalla kiellettyä. Itsehoitolääkkeitä voidaan Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa myydä verkon välityksellä myös muualta kuin apteekeista, mitä muiden maiden sääntely ei salli.

STM:n tilannekatsaukseen voi tutustua tarkemmin täällä.