Suomalaiset ovat tyytyväisiä apteekkien antamaan lääke- ja hintaneuvontaan. Kuva: Taru Vanhala
Uutinen

Selvitys: Lääkkeiden hintakilpailua aktivoitava

05.05.2021 | 13:08

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Hintakilpailu ei toimi biologisten lääkkeiden välillä, kertoo Kelan, Fimean, Helsingin yliopiston ja THL:n julkaisema selvitys.

Tänään (5.5.) julkaistun selvityksen mukaan lääkkeiden hintakilpailua voitaisiin tehostaa vaikuttamalla viitehintajärjestelmän hintajaksojen pituuteen sekä markkinoiden keskittyneisyyteen.

Hintakilpailu ei toimi erityisesti biologisten lääkkeiden kohdalla. Markkinoilla on kalliiden alkuperäislääkkeiden lisäksi edullisempia biosimilaareja. Selvityksen mukaan olisi tärkeää ohjata lääkäreitä määräämään halvinta biologista valmistetta.

Hintakilpailua voitaisiin aktivoida myös biologisten valmisteiden lääkevaihdolla ja viitehinnoittelulla.

Keskeinen keino saavuttaa säästöjä biologisten ja muiden kalliiden lääkkeiden kustannuksissa voisivat selvityksen mukaan olla avohoidon lääkkeiden tarjouskilpailut. Niillä on jo saavutettu lupaavia tuloksia Suomen sairaalapuolella ja muissa maissa myös avohoidossa.

Selvityksestä käy ilmi, että rinnakkaislääkkeiden markkinat ovat Suomessa varsin keskittyneet ja viitehintaryhmien edullisimpien valmisteiden markkinaosuudet ovat pieniä.

Hintakilpailua heikentävät kolmen kuukauden viitehintakautta lyhyemmät kahden viikon hintajaksot sekä apteekin kannustin myydä ja pitää varastossa viitehintaisia valmisteita.

Apteekkien palvelut saavat kiitosta

Selvityksen tavoitteena oli tarkastella lääkkeiden hintakilpailun lisäksi myös väestön odotuksia apteekkitoiminnalle.

Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista on tyytyväisiä apteekkien nykyiseen toimintaan ja lakisääteisiin palveluihin, kuten lääke- ja hintaneuvontaan, lääkevaihdon toteuttamiseen sekä apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuuteen. 

– Vastaajat ovat tyytyväisiä apteekin lääkeneuvontaan. Apteekit ovat hyvin tärkeässä asemassa lääketiedon lähteenä lääkäreiden ja pakkausselosteiden ohella, kertoo Fimean tutkija Maarit Dimitrow.

Apteekkiasioinnissa kehityskohteena nousee esiin yksityisyyden suojan kehittäminen, vaikka Dimitrowin mukaan monissa apteekeissa on jo korjattu asiaa erilaisilla tilaratkaisuilla.

Lääkevaihto toteutuu apteekeissa hyvin ja käyttäjät ovat tyytyväisiä apteekkien hintaneuvontaan. Dimitrow kertoo, että hintaneuvonta halvimmasta saatavilla olevasta valmisteesta ei aina toteudu. Syynä on usein se, ettei apteekilla ole kyseistä valmistetta varastossa.

Itsehoitolääkkeet halutaan ostaa apteekeista

Suomalaiset ovat tyytyväisiä apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuuteen. Fimean väestökyselyyn vastanneista suurin osa ilmoitti, että apteekkeja on riittävän lähellä ja lääkkeiden saaminen sujuu vaivattomasti.

Suurin osa hankkisi itsehoitolääkkeet apteekeista. Vähän yli kolmannes ostaisi ne mieluummin päivittäistavarakaupasta, tätä mieltä olivat erityisesti 18-34-vuotiaat. 

Kyselyn perusteella suomalaisilla on halua ja valmiuksia käyttää uusia ja digitaalisia palveluita lääkkeiden hankinnassa ja lääkeneuvonnassa. Selvityksen perusteella apteekkeihin toivotaan lisää digitaalisia palveluja. Vastaajista yli puolet saattaisi käyttää esimerkiksi chat-lääkeneuvontaa.

Lisäksi vastaajat käyttäisivät nykyistä laajemmin terveydenhoidon palveluita apteekeissa, jos niitä olisi tarjolla. Tällaisia palveluita olisivat esimerkiksi pitkäaikaisen lääkehoidon jatkuvuuteen ja lääkemääräysten uudistamiseen liittyvät palvelut, pienten vaivojen hoito sekä apteekin terveyspisteen palvelut.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hintakilpailua tutkittiin käyttämällä Kelan reseptitiedoston ja Kanta-palvelujen reseptiarkiston aineistoja sekä laatimalla järjestelmällinen kirjallisuushaku.

Suomalaisista apteekkipalvelututkimuksista laadittiin järjestelmällinen kirjallisuushaku vuosilta 2010–2020. Väestön näkemyksiä apteekkien tehtävistä ja toiminnasta selvitettiin verkkokyselyllä, joka suunnattiin 18-79-vuotiaille suomalaisille.