Selvityksen mukaan apteekkien verkkopalveluja tulee kehittää osana lähiapteekkien monikanavaisia palveluja. Verkkoapteekin ja lähiapteekin parhaat puolet tulee selvityksen mukaan yhdistää siten, että verkkoapteekkitoimintaa harjoittava apteekki voi tehdä yhteistyötä muiden apteekkien kanssa.  Kuva: Vuokko Salo
Uutinen

Selvitys: Apteekkien verkkopalvelua kannattaa kehittää osana lähiapteekkien verkostoa

14.12.2022 | 11:39

Teksti : Hanna Hyvärinen

Sari Sarkomaan mukaan apteekkien keskinäisen yhteistyön lisäämiselle verkkopalveluissa ei ole estettä. "Päinvastoin."

Apteekkariliiton teettämä tuore selvitys verkkoapteekkitoiminnan kehittämisestä nostaa esiin viisi konkreettista toimenpide-ehdotusta apteekkien verkkopalveluiden kehittämiseksi.

Selvityksen mukaan apteekkien verkkopalveluja tulee kehittää osana lähiapteekkien monikanavaisia palveluja. Lisäksi asiakkaille tulee mahdollistaa omien reseptitietojen tarkastelu verkkoapteekissa.

Verkkoapteekin ja lähiapteekin parhaat puolet tulee selvityksen mukaan yhdistää siten, että verkkoapteekkitoimintaa harjoittava apteekki voi tehdä yhteistyötä muiden apteekkien kanssa. 

– Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas voi tilata lääkkeen yhden apteekin verkkokaupasta, mutta lääkkeen käyttöön liittyvää neuvontaa voi antaa toinen, ehkä lähempänä sijaitseva apteekki, havainnollistaa toinen selvityksen tekijöistä, farmasian tohtori Inka Puumalainen.

Myös tietojärjestelmät kaipaavat kehittämistä niin, että apteekkien ammattilaisille annetaan pääsy lääkehoidon kannalta olennaisiin potilastietoihin ja lääkkeen käyttäjälle annetaan nykyistä parempi mahdollisuus osallistua oman hoitonsa toteutukseen digitaalisilla hoitopoluilla.

Selvitys julkistettiin Helsingissä keskiviikkona, ja sitä kommentoivat tuoreeltaan ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ja Helsingin yliopiston sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen.

Sarkomaa oli selvityksen kanssa yhtä mieltä siitä, että terveydenhuollon tietojärjestelmiä on kehitettävä niin, että tieto todella kulkee ja myös asiakkaat pääsisivät tarkastelemaan omia reseptitietojaan verkkoapteekissa.

– Tätä rajapintaa tulisi avata, jotta asioimista voidaan sujuvoittaa.

Näen ison riskin siinä, jos verkkoapteekkitoimintaa lähdetään katsomaan erillään muusta apteekkitoiminnasta ja terveydenhuollosta.

Sari Sarkomaa

Sarkomaan mukaan apteekkien verkkopalveluita tulee ylipäätään katsoa osana terveydenhuoltoa ja turvallisuus edellä.

– Näen ison riskin siinä, jos verkkoapteekkitoimintaa lähdetään katsomaan erillään muusta apteekkitoiminnasta ja terveydenhuollosta.

Hänen mukaansa verkkoapteekkitoimintaa kehitettäessä yhteistyötä tulee lisätä paitsi apteekin ja terveydenhuollon, myös apteekkien välillä. Yksi apteekki voisi siis myydä lääkkeen verkossa ja toinen hoitaa neuvonnan.

– Ei ole perusteltua syytä, ettei tätä sallittaisi. Päinvastoin. Yhteistyö pitää sallia.

Sarkomaan mukaan eduskunnassa iso kysymys juuri nyt on, miten suomalaisille taataan yhdenvertaisesti laadukas terveydenhuolto ja miten vastataan terveydenhuollon asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin ja henkilöstöpulaan.

– On hyvä, että meillä on toimijoita, jotka toimivat hyvin. Näen apteekit aarrearkkuna.

Sarkomaan mukaan apteekkien rooli matalan kynnyksen terveyspalveluiden tarjoajana tulee säilyttää jatkossakin, kun verkkopalveluita kehitetään.

Sarkomaan mukaan apteekkien verkkopalveluita tulee katsoa osana terveydenhuoltoa ja turvallisuus edellä. Kuva: Roni Rekomaa / Apteekkariliiton arkisto

Professori Marja Airaksinen puolestaan painotti lääkkeiden käyttäjien kuuntelemista, jotta palveluita varmasti kehitetään siihen suuntaan, joka tuo hoidollista vaikuttavuutta.

– Ei pidä katsoa vain lääkepakettia ja sen hintaa. On katsottava lääkehoidon vaikuttavuutta, hän korosti.

Lisäksi hän painotti neuvonnan tärkeyttä.

– Ihmisillä on valtavaa tarve saada tietoa lääkkeistä ja niiden käytöstä.

Myös Airaksinen piti epäkohtana sitä, että apteekeilla ei ole pääsyä potilastietoihin.

– Toivon, että tähän tartutaan Arkadianmäellä. Muuten lääkeneuvontaa ei pystytä räätälöimään potilaan tarpeisiin.

Professori Marja Airaksinen peräänkuulutti lääkkeiden käyttäjien kuuntelemista. Kuva: Markku Ojala / Apteekkariliiton arkisto

Keskiviikkona julkistetun selvityksen on laatinut Rud Pedersen Public Affairs. Selvityksen tavoitteena oli hahmottaa suuntaviivoja verkkoapteekkitoiminnan kehittämiseen osana lähiapteekkien palveluverkostoa.

Selvityksessä hyödynnettiin viranomaisten ja muiden tahojen tekemiä selvityksiä sekä tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi haastateltiin useita apteekki-, terveys- ja verkkoliiketoiminnan asiantuntijoita.

Apteekkariliiton toimitusjohtajan Merja Hirvosen mukaan selvitys antaa hyviä eväitä verkkoapteekkitoiminnan kehittämiseen.

– Selvitys huomioi, että lääke tarvitaan usein akuuttitarpeeseen, eli lääkkeitä on oltava saatavissa myös läheltä, Hirvonen muistuttaa.

Myös Hirvosen mukaan verkkoapteekkiostosten logistiikka kannattaa hoitaa lähiapteekista, mutta tietyt toiminnot, kuten aukioloajoiltaan laajat neuvontapalvelut, on mahdollistettava apteekkien välisenä yhteistyönä.

– Haluamme vastata kuluttajakysynnän muutokseen niin, että myös apteekkien lähipalvelut säilyvät, sillä valtaosa suomalaisista haluaa edelleen asioida apteekissa kasvokkain.

Selvitykseen voi kokonaisuudessaan tutustua täällä.