Uutinen

Savuttomana leikkaukseen, apteekin kautta

10.03.2017 | 10:02

Teksti : ERJA ELO

Jaa artikkeli:

Oulussa Ylikiimingin apteekki on aloittamassa yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa pilottikokeilua, jossa mietitään apteekin roolia leikkauspotilaiden tupakasta vieroituksen tukemisessa.

Hanke on tärkeä, sillä tupakointi lisää leikkauskomplikaatioita, kuten verenvuotoja ja veritulppia, ja hidastaa leikkauksista toipumista. Tupakoinnista johtuvat komplikaatiot maksavat sairaanhoitopiireille miljoonia euroja vuodessa.

Leikkauksen jälkeenkin tulisi pysytellä ilman tupakkaa vähintään kuusi viikkoa, mielellään koko loppuelämä.

– Tavoitteena on, että potilaat eivät aloita tupakointia uudestaan astuessaan ulos sairaalan ovista, kertoo apteekkari Laura Tuovinen.

Puolet onnistui lopettamaan

Ruotsissa tupakoitsijoiden leikkausriskeihin havahduttiin jo vuosia sitten, ja ratkaisuksi kehitettiin Tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamalli.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa mallia on kokeiltu reilun vuoden ajan kiireettömän verisuonikirurgian potilailla.

Kokemusten perusteella malli toimii, toteaa asiantuntijalääkäri Veikko Kujala Oulun perusterveydenhuollon yksiköstä.

– Leikkaukseen tulevista potilaista noin 40 prosenttia poltti tupakkaa ja heistä puolet onnistui lopettamaan, Kujala kertoo.

Ideana on auttaa nikotiiniriippuvaiset irti tupakasta vähintään 1–2 kuukautta ennen operaatiota.

Ideaalitilanteessa leikkauspotilas pääsee vieroitusohjaukseen, jossa mukana on koko terveydenhuollon hoitoketju: perusterveydenhuollon lääkäri ja hoitaja, erikoissairaanhoidon kirurginen yksikkö sekä paikallinen apteekki.

Hyvien tulosten ansiosta OYS:in johto on suositellut laajentamaan käytäntöä kaikkiin operatiivisen kirurgian yksiköihin, joissa hoidetaan tupakoivia aikuispotilaita.

– Nykyään jokainen operaatioon tuleva potilas saa kutsukirjeen mukana tupakoinnin lopettamisesta potilasohjeen, jossa kerrotaan tupakoivien erityisistä leikkausriskeistä, kertoo Kujala.

Jokainen potilas arvioidaan erikseen ja viime kädessä leikkaava kirurgi päättää, onko leikkaus liian suuri riski tupakoivalle.

Joissain tapauksissa tupakointi on ollut peruste kiireettömän leikkauksen siirtämiselle tai jopa sen perumiselle.

Lääkkeitä ja henkistä tukea

Ylikiimingin apteekille lähtö pilottiin tuntui luontevalta, koska apteekkari Laura Tuovinen teki muutama vuosi sitten proviisorin PD-työn tupakasta vieroittamisesta ja apteekkien yksilöllisestä tupakastavieroituspalvelusta.

Työstä hänelle jäi mieleen erityisesti se, miten suuri merkitys motivoinnilla ja palveluun sitouttamisella on vieroituksen onnistumisessa.

Tutkimusten mukaan vieroitus onnistuu varmimmin, jos lopettamista ehdottaa hoitava lääkäri, minkä jälkeen potilas saa tukea muilta terveydenhuollon ammattilaisilta.

Ylikiimingin apteekki aikoo tukea lopettajia kertomalla nikotiinivalmisteiden vaihtoehdoista. Asiakkaan kanssa käydään esimerkiksi läpi, kuinka pitkään vieroitusta jatketaan milläkin vahvuudella ja miten annosta pienennetään turvallisesti.

Lääketiedon lisäksi tarjolla on henkistä tukea.

– Mietimme asiakkaan kanssa yhdessä valmiiksi keinoja ja tupakoinnin korvaavaa tekemistä vaikeisiin hetkiin. Apteekista saa tulla kysymään neuvoa, jos kuitenkin repsahtaa, Tuovinen kannustaa.

Apteekeilla 15-20 vuoden kokemus

Jatkossa tupakastavieroitustyö saattaa lisääntyä myös muissa apteekeissa, sillä Suomen sairaanhoitopiireistä 80 prosenttia on nyt ottamassa Tupakoimattomana leikkaukseen -mallia käyttöönsä.

Apteekkien merkitystä tupakasta vieroittamisen hoitoketjussa korostaa myös lääkeyhtiö Pfizer.

– Tupakoinnin lopettaminen on ollut 15–20 vuotta apteekkien agendalla, niissä on jo valmiina osaamista ja halua tukea potilaita. Suomalaiset myös käyvät keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa apteekissa, mutta lääkärissä yleensä vain muutaman kerran, kertoo vanhempi tieteellinen asiantuntija, dosentti Kari Linden.

Pfizer on tehnyt yhteistyötä Tupakoimattomana leikkaukseen -malleja kehittävien sairaanhoitopiirien kirurgisten yksiköiden kanssa järjestämällä koulutusta ja tekemällä tutkimusyhteistyötä.

– Sairaanhoitopiireissä on lähtenyt iso draivi päälle, kun on ymmärretty, miten merkittäviä tupakasta vieroittamisen hyödyt ovat ja miten nopeasti potilas saa hyödyn lopettamisesta, Linden sanoo.

Savuttomuus vaikuttaa merkittävästi myös terveydenhuollon kustannuksiin. Pfizer on laskenut, että pelkästään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä voitaisiin säästää leikkausten jälkeisiä komplikaatioita vähentämällä 2 miljoonaa euroa vuodessa.


Sauhuttelijalla suuremmat leikkausriskit

Tupakoiville tulee leikkausten aikana useammin komplikaatioita, kuten verenvuotoja ja veritulppia, jotka voivat johtaa sydän- ja aivoinfarkteihin.

Vaikka itse leikkaus sujuisi ongelmitta, tupakoivilla on kuusinkertainen riski leikkaushaavan tulehduksiin. Nikotiini ja häkä huonontavat verenkiertoa leikkausalueella, mikä heikentää elimistön puolustusmekanismeja infektioita vastaan.

Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta pienentää komplikaatioiden määrää 30–40 prosenttia, tietyissä tapauksissa jopa enemmän. Myös sairaalapäivien määrä sekä teho- ja uusintahoitojen tarve vähenevät.

OYS:in pilottikokeilun perusteella Suomeen rakennetaan nettipohjaista digitaalista tupakasta vieroituspolkua. Ohjeet tulevat kaikkien kansalaisten saataville virtuaalisairaalaan eli erikoissairaanhoidon ylläpitämään Terveyskylä.fi -verkkopalveluun kahden vuoden kuluttua.

Tupakointi maksaa valtiolle 1,5 miljardia

Noin joka viides suomalainen polttaa tupakkaa. THL:n arvion mukaan se maksaa Suomelle vuosittain 1,5 miljardia euroa.

Tupakointi aiheuttaa vuosittain noin 187 000 hoitokäyntiä, 340 000 vuodeosastohoitopäivää ja 4 500 ennenaikaista kuolemaa. THL:n mukaan tupakointi aiheuttaa suuremmat sairaanhoitokulut kuin esimerkiksi alkoholi.