Uutinen

Sari Sarkomaa: Hallituksen ”takalautakirjaus” tulee muistaa

26.04.2018 | 11:23

Teksti : INKERI MERILUOTO

APTEEKKARI 2018 –tapahtumassa puhunut kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) muistutti, että mikäli apteekkien määrää ei saada nopeasti lisättyä nykyisillä keinoilla, hallitus joutuu tarkastelemaan koko lupajärjestelmää.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) toi APTEEKKARI 2018 –tapahtuman kuulijoille terveisiä niistä tunnelmista, joilla kevään 2019 eduskuntavaaleihin ollaan politiikassa valmistautumassa.

Sarkomaa ennusti, että Alkon monopoli ja apteekkien sääntely tulevat olemaan tulevien eduskuntavaalien varma puheenaihe.

Sarkomaa totesi, että paine uudistaa apteekkeja on ollut viime aikoina suurta ja pahoitteli, että apteekki- ja koko lääkealaa koskevat uudistukset ovat jääneet sote-uudistuksen jalkoihin.

Sarkomaa totesi myös sen, että sosiaalinen media vaikuttaa käytävään keskusteluun.

- Ainakin joltain osin asioita yksinkertaistetaan ja virheelliset väittämätkin elävät osin omaa elämäänsä. Apteekkialan säätely on monimutkaista, ja se mahdollistaa myös väärinymmärryksiä kovin helposti, hän totesi.

Apteekkien on vastattava muuttuviin tarpeisiin ja apteekkien määrän pitää kasvaa

Sarkomaa painotti, että apteekkien on uudistuttava maailman muuttuessa.

- Ihmisten tarpeet ja odotukset apteekkipalvelujen suhteen muuttuvat vauhdilla. Moni nuori ei osaa ajatellakaan kuin verkkoasiointia. Myös poliittiset toiveet apteekkien kehittämiseksi ovat varsin vahvoja ja kannat eduskuntaryhmien sisälläkin ovat varsin moninaisia, hän kuvaili.

Sarkomaa muistutti myös hallituksen apteekkilinjauksista. Hallitus linjasi, että apteekkilupien määriä pitää lisätä ripeästi ja että apteekkilupien myöntämisestä pitää tehdä läpinäkyvämpää ja joustavampaa.

Sarkomaa muistutti, että linjaukseen liittyy myös niin sanottu ”takalautakirjaus”: mikäli alueellinen saatavuus ei parane tai apteekkien määrä lisäänny, on hallituksella oltava valmius ripeästi selvittää vallitsevan lupajärjestelmän toimivuutta.

Sarkomaa viittaisi puheessaan keskusteluun, jota on käyty Espoon ja Vantaan alueelle perustettavista uusista apteekeista ja uusista aluejaoista.

- Onkin ollut todella ikävä seurata tilannetta, jossa tehdyt oikaisuvaatimukset ja valitukset ovat viivästyttäneet uusien apteekkien perustamista. Asia herättää varsin terävää keskustelua päättäjien keskuudessa. On selvää, että asia on esillä myös keskustelussa, kun hallitus antaa esityksensä, jolla Fimean oikeuksia lisätä apteekkien lukumäärää laajennetaan.