Uutinen

Ravintovalmiste voi hidastaa Alzheimeria – jos potilaalla on siihen varaa

23.02.2018 | 08:50

Teksti : VIRPI EKHOLM

Tutkimusnäyttö hoidon hyödyistä on saatu vähintään kolmen kuukauden päivittäisestä käytöstä. Satunnaisesta valmisteen käytöstä ei siis todennäköisesti ole hyötyä.

Rasvahappoja ja vitamiineja sisältävä Souvenaid-ravintovalmiste voi hidastaa varhaisen Alzheimerin taudin etenemistä ja ylläpitää toimintakykyä.

Tähän tulokseen päädyttiin Itä-Suomen yliopiston johtamassa tutkimuksessa, joka julkaistiin lokakuussa Lancet Neurology -lehdessä.

Muistisairauksien Käypä hoito -suosituksen kokoava kirjoittaja, vastaava lääkäri Ari Rosenvall Mehiläinen Ympyrätalosta pitää ravintovalmistetta mielenkiintoisena mahdollisuutena vaikuttaa Alzheimerin tautiin hyvin varhaisessa vaiheessa, johon varsinaisia lääkehoitoja vasta etsitään.

– Kerron potilaille, joilla todetaan varhainen Alzheimerin tauti, että tällainen ravintovalmiste on olemassa, ja suosittelen kokeilemaan sitä. Potilas voi tehdä itse johtopäätökset sen hyödyllisyydestä noin kolmen kuukauden käytön jälkeen.

Rosenvallin mukaan hinta on suurin syy, miksi ravintovalmisteen käyttö ei ole kaikille mahdollista. Valmisteen säännöllinen käyttö maksaa potilaalle noin sata euroa kuukaudessa.

Kela ei ainakaan vielä osallistu kustannuksiin.

– Tutkimusnäyttö hoidon hyödyistä on saatu vähintään kolmen kuukauden päivittäisestä käytöstä. Satunnaisesta valmisteen käytöstä ei siis todennäköisesti ole hyötyä, Rosenvall toteaa.

Tärkein vaikuttava aine on dokosaheksaeenihappo

Souvenaid-valmisteen tärkein vaikuttava aine on kalaöljyistä saatava dokosaheksaeenihappo eli DHA, jonka on solu- ja hiirimalleissa todettu vähentävän aivoihin kertyvän beeta-amyloidin tuotantoa.

Lisäksi valmisteessa on antioksidantteja ja vitamiineja, jotka estävät DHA:ta hapettumasta.

Souvenaidia myydään apteekeissa ilman reseptiä. Sitä tulisi kuitenkin käyttää terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Kalaöljyjen runsas käyttö voi lisätä aivotelynverenvuodon riskiä potilailla, joilla riski on muutenkin korkea.

Ari Rosenvallin mukaan ravintovalmiste ei kuitenkaan vaikuta veren hyytymiseen olennaisesti enempää kuin kalan syöminen päivittäin. Sen kanssa ei silti kannata käyttää erillistä kalaöljyvalmistetta.

Yksi haaste valmisteen käytössä on, että se tulisi aloittaa hyvin varhaisessa taudin vaiheessa.

Rosenvallin mukaan potilaat pääsevät edelleen tutkimuksiin turhan myöhään.

– Meillä tulisi olla enemmän matalan kynnyksen hoitopaikkoja, joissa tehdään muistitutkimuksia ja joihin potilaiden ja läheisten on helppo ottaa yhteyttä, hän pohtii.

Hoito voi hidastaa taudin etenemistä, jos se aloitetaan varhaisessa vaiheessa

Souvenaidin hyödyt varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla osoitettiin satunnaistetussa tutkimuksessa, jota johti neurologian professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimus oli osa laajempaa eurooppalaista, EU:n rahoittamaa LiPiDiDiet-hanketta.

Monikeskustutkimukseen osallistui noin 300 potilasta Suomessa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa. Potilaista puolet käytti kahden vuoden ajan päivittäin ravintovalmistetta ja puolet lumetta.

Ravitsemushoito hidasti merkittävästi potilaiden ajattelu- ja toimintakyvyn heikkenemistä arjen tilanteissa.

Lisäksi ravintovalmisteen käyttäjillä todettiin vähemmän aivojen surkastumista. Vaikutus oli sitä parempi, mitä aiemmin hoito aloitettiin.

Hilkka Soininen pitää tuloksia merkittävinä.

– Meillä ei ole parantavaa hoitoa Alzheimerin tautiin, eikä ravintovalmistekaan ole sellainen. Hoito voi kuitenkin hidastaa taudin etenemistä ja tukea potilaiden toimintakykyä taudin varhaisessa vaiheessa, hän painottaa.

Vaikutusta ensisijaiseen päätemuuttujaan eli kognitiiviseen toimintakykyyn kokonaisuutena ei voitu tutkimuksessa osoittaa.

Soinisen mukaan ryhmien välille syntyi kyllä eroa, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Valmisteen hyödyt mahdollista saada täyspainosesta ravinnosta

Translationaalisen neurotieteen professori Heikki Tanila Itä-Suomen yliopistosta pitää aivojen surkastumisen hidastumista tutkimuksen vakuuttavimpana löydöksenä.

Hän on itse tutkinut Souvenaidin tehoa Alzheimerin tautia mallintavilla hiirillä.

– Nyt julkaistu tutkimus osoittaa, että valmisteesta on kiistatta hyötyä, mutta vaikutus ei ollut dramaattinen, hän arvioi.

Periaatteessa kaikki valmisteen ainesosat voisi saada myös hyvin tasapainotetusta ravinnosta. Tämä vaatisi esimerkiksi kalan, pähkinöiden ja siemenien runsasta käyttöä.

– Valmisteen selkeä etu on tiivis pakkaus, joka tarjoaa ”täyden kattauksen” muutamalla lusikallisella. Tämä on iloksi vielä kotona asuvilla Alzheimer-potilailla, joilla syöminen tahtoo jäädä kovin yksipuoliseksi, Tanila kiteyttää.