Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimipiste aloittaa Oulun yliopistollise... Lue lisää »

Espanjan tautitilanne laantuu, mutta vielä ei varmasti tiedetä, mitä tapahtuu, kun rajo... Lue lisää »

Raptiva saattaa aiheuttaa vakavia keskushermostohaittoja

20.02.2009 09:47

Euroopan lääkevirasto EMEA suosittelee  efalitsumabi-valmiste Raptivan myyntiluvan väliaikaista peruuttamista, koska lääke saattaa aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.

Efalitsumabi on monoklonaaninen vasta-aine, joka on tarkoitettu keskivaikean ja vaikean plakkipsoriaasin hoitoon, kun muut lääkkeet eivät ole tehonneet riittävästi tai niitä ei voida käyttää.

EMEAn lääkevalmistekomitea CHMP arvioi, että Raptivan käyttöön liittyy vakavia keskushermostoon ja immuunijärjestelmään kohdistuvia haittavaikutuksia. Lisäksi lääkkeen hyödyt ovat rajalliset.

Lääkkeen käyttäjillä on ilmennyt esimerkiksi vakavaa keskushermostosairautta, progressiivista multifokaalista leukoenkefalopatiaa. Kolmen Raptivaa yli kolme vuotta saaneen potilaan tiedetään sairastuneen PML:ään, ja heistä kaksi menehtyi. Lisäksi tiedossa on neljäs Raptivaa käyttänyt potilas, jonka PML-diagnoosia ei pystytty varmistamaan.

Lääkelaitoksen mukaan lääkäreiden ei tule aloittaa Raptiva-hoitoa uusille potilaille. Tällä hetkellä Raptivaa käyttävien potilaiden ei tule lopettaa hoitoaan äkillisesti, vaan heidän tulisi varata aika omalta lääkäriltään hoidon vaihtamista varten.

Suomessa Raptivaa on saanut alle 100 potilasta. Lääkelaitoksen haittavaikutusrekisteriin on tullut yhteensä viisi ilmoitusta Raptivan käytön yhteydessä ilmenneestä haitasta. Yhdessäkään ilmoituksessa ei ole kuvattu vakavia, hermostoon kohdistuvia haittoja. (VE)

Lisätietoja apteekeille Salkussa ja SALnetissa.

Arkisto


PSA-seulonnan hyötyjä ja haittoja tulee vielä punnita
20.03.2009 12:27

20.03.2009 12:27


Apteekkariliitto varauksellinen simvastatiiniin itsehoidossa
19.03.2009 12:23

19.03.2009 12:23


Juha Koponen Tamron konsernijohtajaksi
19.03.2009 12:11

19.03.2009 12:11


Maxx pyrkii Ruotsin markkinoille
17.03.2009 12:18

17.03.2009 12:18


YA avaa syksyllä apteekin Ruotsiin
17.03.2009 12:06

17.03.2009 12:06


Kivi: Lääkeyritykset ja apteekit eivät rikkoneet kilpailunrajoituslakia
13.03.2009 11:41

13.03.2009 11:41


Yhä useampi apteekki palkannut vartijan
13.03.2009 10:07

13.03.2009 10:07


Koneellista annosjakelua tarjoaa pian puolet apteekeista
12.03.2009 16:06

12.03.2009 16:06


Paksu kerros perusvoidetta atooppisen ekseeman hoitoon
11.03.2009 15:20

11.03.2009 15:20


Apteekeilla edelleen pulaa farmaseuteista
06.03.2009 12:11

06.03.2009 12:11