Lääkkeiden myynti lääketukuista apteekeille lisääntyi viime vuonna 4 prosenttia. Lue lisää »

Kuntapäättäjät: Lääkitysturvallisuuden varmistaminen kotihoidossa ja palveluasumisyksik... Lue lisää »

Epidemian huippua odotetaan maaliskuulle. Rokotteen teho on kohtuullisen hyvä. Lue lisää »

Suomalaisista 93 prosenttia on yleisesti tyytyväinen apteekkeihin. Lue lisää »

Uudistuksen pitäisi tulla voimaan jo huhtikuun alussa, mutta vielä kukaan ei tiedä, mit... Lue lisää »

Proviisorit ja farmaseutit nettiin

29.01.2009 15:49

Kaikki laillistetut farmaseutit ja proviisorit löytyvät jatkossa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston eli Valviran julkisesta verkkopalvelusta.

Osa Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon ammattirekisteristä tulee julkiseen käyttöön verkkopalvelussa. Kansalaiset voivat hakea tietoja terveydenhuollon ammattihenkilöistä ainoastaan yksittäisinä hakuina käyttäen hakuperusteena rekisteröidyn nimeä tai rekisteröintinumeroa.

Julkisesta verkkopalvelusta saa terveydenhuollon ammattihenkilön nimen ja rekisteröintinumeron lisäksi tiedon tämän syntymävuodesta ja ammattipätevyydestä, maininnat mahdollisista erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärioikeuksista sekä tiedot ammatinharjoittamisoikeuksien rajoituksista. Palvelusta ei saa mitään osoite- tai työpaikkatietoja.

Uudistus helpottaa kansalaisten tiedonsaantia ja tarjoaa mahdollisuuden varmistua terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja heidän pätevyydestään. Julkinen tietopalvelu helpottaa myös viranomaisten ja apteekkien toimintaa ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön valvontaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat lääkärit, hammaslääkärit, proviisorit, psykologit, puheterapeutit, ravitsemusterapeutit, farmaseutit, sairaanhoitajat, kätilöt, terveydenhoitajat, fysioterapeutit, laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat, suuhygienistit, toimintaterapeutit, optikot ja hammasteknikot. (CS)

Arkisto