Apteekeilla voisi olla Katri Hämeen-Anttilan mukaan nykyistä suurempi rooli lääkehoitojen onnistumisen seurannassa, koska potilas asioi apteekissa säännöllisesti ja siellä nähdään hänen lääkkeiden käyttönsä kokonaisuutena itsehoitolääkkeitä myöten. kuva: Itä-Suomen yliopisto
Uutinen

Professori Katri Hämeen-Anttila: Apteekit tiiviimmin mukaan lääkehoitojen seurantaan

13.10.2022 | 10:52

Teksti : Erja Elo

Tuore professori pitää haastavana tilannetta, jossa pohditaan apteekkien työmäärän lisäämistä ja samanaikaisesti esitetään apteekin katteen leikkaamista.

Katri Hämeen-Anttila aloitti syyskuussa sosiaalifarmasian, erityisesti lääkepolitiikan professorina Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella.

– Nyt on otollinen hetki tällaiselle professuurille, sillä lääkepoliittiselle tutkimukselle on suuri tarve muun muassa meneillään olevan lääkeasioiden uudistuksen vuoksi. Näin aktiivista jaksoa lääkepolitiikassa ei ole oman urani aikana vielä ollut.

Lääkeasioiden uudistuksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus. 

– Tutkimusta tarvitaan paitsi uudistusten tueksi, myös niiden vaikutusten osoittamiseen, hän sanoo. 

Lääkehoitojen onnistumista pitää seurata

Fimean tutkimus- ja kehittämistehtävissä pitkään työskennellyt Hämeen-Anttila on tutkinut erityisesti apteekkien lääkeneuvontaa.

– Kyselyjen mukaan suomalaiset ovat saamaansa lääkeneuvontaan tyytyväisiä ja he pitävät apteekkeja luotettavana tiedonlähteenä. 

Apteekeilla voisi hänen mukaansa olla nykyistä suurempi rooli lääkehoitojen onnistumisen seurannassa.

– Lääkärit voivat uusia pitkäaikaissairaan lääkereseptejä potilasta kohtaamatta, mutta apteekissa potilas asioi säännöllisesti ja siellä nähdään hänen lääkkeiden käyttönsä kokonaisuutena itsehoitolääkkeitä myöten. On tärkeä kysymys, miten apteekit voisivat tehokkaammin tunnistaa lääkehoidon ongelmia, ratkoa niitä potilaan kanssa ja viestiä niistä myös hoitavalle lääkärille. 

Hämeen-Anttila uskoo, että viestintäkanavia on mahdollisuus kehittää esimerkiksi Kanta-lääkityslistan yhteydessä. 

Lähivuosina toteutettava Kanta-lääkityslista kokoaa yhteen ajantasaiset tiedot potilaan käytössä olevista lääkkeistä. Se tulee potilaan nähtäville Omakantaan ja näkyy samanlaisena kaikille hänen hoitoonsa osallistuville.

Biologisten lääkevaihto voi tiivistää yhteydenpitoa

Hämeen-Anttilan mukaan apteekkien ja terveydenhuollon yhteydenpitoa voi tiivistää myös valmisteilla oleva biologisten lääkkeiden lääkevaihto.

Hän on selvittänyt potilaiden ja muiden toimijoiden näkemyksiä biologisten lääkkeiden tuomisesta apteekkien lääkevaihdon piiriin. Vastauksissa on korostunut asianmukaisen lääkeneuvonnan tärkeys.

– Monet biologiset lääkkeet ovat pistettäviä, ja niiden vaihto edullisempaan biosimilaariin apteekissa edellyttäisi potilaan opastamista esimerkiksi uuden antolaitteen käytössä. Jos tämä uudistus toteutuu, onkin kiinnostavaa tulevaisuudessa tutkia paitsi sen tuomia kustannushyötyjä, myös lääkeneuvonnan ja lääkkeen käytön onnistumista.

Lääkepoliittisten uudistusten haastavuudesta kertoo hänen mukaansa se, että apteekkien mahdollisia uusia tehtäviä pohdittaessa esitetään samanaikaisesti apteekkien katteen leikkaamista.

– Molemmat linkittyvät lääkeasioiden uudistuksen ja Marinin hallitusohjelman linjauksiin, mutta yhteensovittaminen on haastavaa, hän sanoo.

Katri Hämeen-Anttila

  • Sosiaalifarmasian, erityisesti lääkepolitiikan professori, Itä-Suomen yliopisto 1.9.2022–
  • Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea 2016–2022
  • Tutkijan, post doc -tutkijan, ma. professorin ja yliassistentin tehtävät, Kuopion yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto 1999–2011
  • Farmaseutti 1996, proviisori 1999 ja farmasian tohtori 2006, Kuopion yliopisto