Reportaasi: Ruotsin apteekkijärjestelmä ei täytä uudistukselle aikanaan asetettuja tavo... Lue lisää »

Lääkeasioiden tiekarttaa pohjustettiin ministerin ja sidosryhmien tapaamisella tiistain... Lue lisää »

Apteekkariliitto myönsi kaikkiaan 31 000 euroa apurahaa käytännön farmasian tutkimuksee... Lue lisää »

Eilen alkaneella Farmasiaviikolla kerrotaan, mitä asiantuntijatyötä apteekin reseptitis... Lue lisää »

Myyntiluvanhaltijat voivat nyt hakea deksametasonivalmisteilleen indikaatiota koronatau... Lue lisää »

Potilastyöpajoista ideoita apteekkitoiminnan kehittämiseksi

Apteekki palvelee   03.09.2020 13:04  TARU VANHALA KATJA LÖSÖNEN

,

Apteekeilta toivotaan apua lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan, erilaisia neuvontapalveluita ja tukea omahoitoon, niin kivijalassa kuin verkossa.

Lääkkeiden käyttäjien odotuksia apteekkitoiminnan kehittämiseksi selvitetään tänä syksynä laajalla väestökyselyllä. Elokuussa kyselyn pohjatyönä toteutettiin kolme virtuaalista potilastyöpajaa.

Työpajoihin valikoituneilla potilailla oli runsaasti kokemusta apteekki- ja terveyspalvelujen käytöstä omien pitkäaikaisten sairauksiensa ja osalla omaistensa sairauksien hoidon kautta

Keskeisiä työpajoissa esiin nousseita teemoja olivat muun muassa lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan tärkeys, asiakkaan huomioiminen kokonaisuutena kaikkialla terveydenhuollossa sekä tiivis yhteistyö apteekin ja muun terveydenhuollon välillä.

Apteekki linkiksi hoitopolulle?

Potilaat pitävät hyvänä, että apteekissa varmistetaan lääkkeen turvallinen käyttö ja esimerkiksi varmistetaan eri lääkkeiden yhteensopivuus. Neuvontapalvelut ja omahoidon tukeminen koetaan tärkeänä osana lääkkeiden toimittamista ja lääkehoidon toteutusta.

– Potilaat toivovat apteekin olevan tulevaisuudessa yhdistävä tekijä terveydenhuollon suuntaan potilaan hoitopolussa ja lääkehoidon seurannassa, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila Fimesta.

Työpajoissa tuotiin esiin, että hoitoon pääsy on toisinaan vaikeaa eikä potilasta aina kuunnella kokonaisuutena. Potilaat kokevat, että terveydenhuollossa ja apteekissa keskitytään liikaa yksittäiseen sairauteen tai lääkkeeseen. Ammattilaisten vuorovaikutustaitojen tärkeys korostui työpajojen keskusteluissa.

Apteekissa asiointi koetaan yleisesti helpoksi, mutta kiireen tuntu ja yksityisyyden puute saattavat estää omasta lääkehoidosta keskustelua ja asioiden selvittämistä riittävän perusteellisesti.

Digipalveluita kaivataan lisää

Apteekeille sopiviksi palveluiksi potilaat näkevät myös lääkityslistan ylläpidon, lääkehoidon säännöllisen arvioinnin, lääkehoidon seurantaan kuuluvat yksinkertaiset mittaukset, apteekissa toimivan omafarmaseutin, farmaseutin kotikäynnit sekä lääkkeiden kotiinkuljetuksen.

Digitaalisuus ja apteekkien verkkopalveluiden kehittyminen nähdään tärkeänä arkea helpottavana asiana. Esimerkiksi erilaiset chat-palvelut koetaan tarpeellisena lääkkeiden oikeanlaisen käytön opastamisessa ja tilattaessa lääkkeitä verkosta.

Työpajoissa toivottiin erilaisten sovellusten ja verkkopalveluiden muistutusominaisuuksien lisäämistä esimerkiksi lääkkeen ottoajankohdasta, reseptin uusimistarpeesta tai lääkityslistan päivitystarpeesta. Potilaat myös toivoivat saavansa tiedon, mikäli omassa lääkkeessä on saatavuushäiriö.

Lääkkeiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta keskusteltiin myös fyysisen esteettömyyden ja erityisryhmien huomioimisen näkökulmasta. Lisäksi esiin nostettiin potilaan näkökulmasta hankaluus, jos yhdellä apteekkikäynnillä ei saakaan kaikkia tarvitsemiaan lääkepakkauksia mukaansa.

Väestökysely toteutetaan syksyllä

Potilastyöpajat ovat osa Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa hanketta, jonka aikana tarkastellaan lääkkeiden käyttäjien odotuksia apteekkitoiminnalle ja lääkkeiden hintakilpailun aktivointia.

Hanke jakautuu kahteen toisiaan täydentävään työpakettiin. Näistä ensimmäisessä tarkastellaan patenttisuojan menettäneiden lääkevalmisteiden hintakilpailun, lääkemarkkinoiden keskittyneisyyden ja kalliiden lääkkeiden jakelujärjestelmää kehittämistarpeita. Toisessa työpaketissa tarkastellaan apteekkien tehtävien ja toiminnan kehittämistarpeita lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta.

Laaja väestökysely suomalaisten toiveista apteekkitoiminnan kehittämiseen toteutetaan syksyn aikana väestön rakennetta mukailevalla satunnaisotannalla. Tutkimuksen toteuttavat Kela, Fimea, Helsingin yliopisto ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Kyselyn tulokset valmistuvat keväällä 2021.

Arkisto


Ei tullut täydellistä – Ruotsin apteekkijärjestelmä uudistettiin 10 vuotta sitten
24.09.2020 11:47 KYÖSTI HAGERT

24.09.2020 11:47 KYÖSTI HAGERT


Apteekkijärjestelmän osuutta lääkekustannuksista halutaan pienentää
23.09.2020 12:07 HANNA HYVÄRINEN

23.09.2020 12:07 HANNA HYVÄRINEN


Apteekkariliitolta apuraha lääkehoidon seurannan tutkimukselle
22.09.2020 14:24 HANNA HYVÄRINEN

22.09.2020 14:24 HANNA HYVÄRINEN


Farmasiaviikolla kurkistetaan apteekin reseptitiskin taakse
22.09.2020 08:58 TARU VANHALA

22.09.2020 08:58 TARU VANHALA


EMA puoltaa deksametasonin käyttöä vaikeissa covid-19-tapauksissa
21.09.2020 11:13 ERJA ELO

21.09.2020 11:13 ERJA ELO


Tutkimus: Apteekit voivat auttaa parantamaan lääkitysturvallisuutta
18.09.2020 08:38 HANNA HYVÄRINEN

18.09.2020 08:38 HANNA HYVÄRINEN


FIP: Apteekeille lisää päätösvaltaa saatavuushäiriöissä
17.09.2020 14:43 HANNA HYVÄRINEN

17.09.2020 14:43 HANNA HYVÄRINEN


Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta
17.09.2020 07:46 TARU VANHALA

17.09.2020 07:46 TARU VANHALA


Kivut ja harhat vähenivät lääkitysmuutoksilla
16.09.2020 11:28 Johanna Ojala

16.09.2020 11:28 Johanna Ojala


Lääkkeiden hankinta apteekista sujuu suomalaisilta helposti
15.09.2020 15:25 ERJA ELO

15.09.2020 15:25 ERJA ELO