PGEU kehottaa apteekkeja aktiiviseen ympäristönäkökulmien esillä pitämiseen ja lääkejätteen keräyspisteiden tarjoamiseen. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

PGEU: Lääkkeiden ympäristövaikutukset otettava suurennuslasin alle

15.03.2021 | 12:50

Teksti : Hanna Hyvärinen

EU:n apteekkijärjestö kannustaa niin apteekkeja kuin viranomaisiakin tarttumaan toimeen lääkkeiden ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Euroopan Unionin apteekkijärjestö PGEU peräänkuuluttaa eri toimijoilta tekoja lääkkeiden ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi. Järjestö toivoo toimenpiteitä paitsi apteekeilta, myös muiden muassa Euroopan komissiolta ja EU:n jäsenmailta.

Komissiolta järjestö toivoo muun muassa rahoitusta ja kannusteita tutkimukseen, jolla selvitettäisiin lääkkeiden ympäristövaikutuksia yhä kattavammin. Komissiolta toivotaan myös tukea eri jäsenmaissa tehtyjen, hyviksi havaittujen toimintatapojen jakamiseksi jäsenmaiden kesken.

PGEU:n mukaan komission tulisi rohkaista myös EU:n ulkopuolisia maita nykyistä ympäristöystävällisempään lääketuotantoon ja varovaisempaan lääkeaineiden käsittelyyn. Järjestön huolena ovat paitsi ympäristöongelmat myös esimerkiksi antimikrobiresistenssi, jonka torjuminen vaatii nykyistä enemmän huomiota ja harkintaa lääkkeiden valmistukseen, käyttöön ja määräämiseen.

Lääkkeille ympäristöstandardit

EU:n jäsenmaita järjestö kehottaa panostamaan muun muassa lääkejätteiden oikeaoppiseen keräämiseen ja hävittämiseen sekä terveydenhuollon ja farmasian alojen ammattilaisten kouluttamiseen myös ympäristönäkökulmasta.

Järjestön mukaan jäsenmaissa voitaisiin myös vaatia lääkkeiltä ympäristöstandardeja, mikä kannustaisi entistä ympäristöystävällisempään lääkevalmistukseen.

Suomessa valmistellaan parhaillaan lääkkeiden ympäristöluokitusta, antaisi tietoa lääkeaineiden käyttömääristä, riskeistä ja ympäristökuormasta. Tavoitteena on tarjota tietoa lääkkeiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista alkaen esimerkiksi lääketehtaan energiankäytöstä.

Apteekit avainasemassa

Apteekkeja järjestö kehottaa aktiiviseen ympäristönäkökulmien esillä pitämiseen ja lääkejätteen keräyspisteiden tarjoamiseen. Järjestön mukaan apteekkien tulisi olla aktiivisia myös lääkäreiden suuntaan, jotta nämä määräisivät vain tarvittavia lääkkeitä.

Apteekkien tulisi kiinnittää huomiota myös lääkkeiden pakkausjätteiden määrään ja laatuun.

PGEU:n mukaan yksi tapa pienentää lääkealan ympäristöjalanjälkeä on sekin, että asiakkaat saavat lääkkeensä mahdollisimman läheltä, mieluiten kävelymatkan päästä.