Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloituspaikkoja lisättäisiin noin... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä omassa kot... Lue lisää »

Alan suurin koulutustapahtuma pidetään tänä vuonna turvallisuussyistä etäyhteyksillä, j... Lue lisää »

Parkinsonin taudin salaisuudet aukeavat – runsas antibioottien käyttö yhteydessä sairastumisriskiin

Tutkimus   05.03.2020 09:03  VIRPI EKHOLM INGIMAGE

,

Parkinsonin tauti on vaikeasti invalidisoiva sairaus, jonka hoitoon kaivataan kipeästi uusia lääkkeitä. Tänä vuonna alkava tutkimus selvittää, voiko ulosteensiirto vaikuttaa Parkinsonin taudin kulkuun.

Suomalaistutkimus osoittaa, että runsas antibioottien käyttö on yhteydessä Parkinsonin taudin riskiin. Seuraavaksi HYKS:ssä tutkitaan, voisiko ulosteensiirto vaikuttaa sairauden kulkuun.

Parkinsonin tauti on vaikeasti invalidisoiva sairaus, jonka hoitoon kaivataan kipeästi uusia lääkkeitä. Vaikka nykyiset lääkkeet hillitsevät taudin oireita, ne eivät hidasta sen etenemistä.

Neurologian erikoislääkäri, LT Filip Scheperjans HYKS:stä uskoo, että tulevaisuudessa hoito räätälöidään sen mukaan, millä mekanismilla tauti etenee juuri kyseisellä potilaalla.

– On todennäköistä, että tauti on saanut alkunsa eri paikoista eri potilailla. Osalla se on voinut saada alkunsa suolistosta, osalla esimerkiksi nenän hermoista ja osalla suoraan aivoista, hän kuvailee.

Scheperjansin oma tutkimusryhmä on osoittanut, että noin neljäsosalla Parkinson-potilaista suolen mikrobisto poikkeaa selvästi terveistä verrokeista. Viime vuonna he osoittivat rekisteriaineiston avulla, että runsas antibioottien käyttö on yhteydessä Parkinsonin taudin riskiin.

– Vahvin yhteys oli laajakirjoisilla sekä anaerobisiin mikrobeihin tehoavilla antibiooteilla, joita käytettiin useita kuureja 10–15 vuotta ennen sairastumista. Tämä tukee ajatusta, että yhteys antibioottien ja Parkinsonin taudin riskin välillä välittyy nimenomaan mikrobiston muutosten kautta, Scheperjans sanoo.

Antibiootit eivät kuitenkaan yksin aiheuta Parkinsonin tautia. Todennäköisesti sairastumisen taustalla on sekä perinnöllistä alttiutta että laukaisevia ympäristötekijöitä.

Uusia hoitoja tutuista lääkkeistä?

Itä-Suomen yliopistossa on käynnistynyt tutkimus, jossa Parkinsonin taudin hoitoon etsitään uusia keinoja jo käytössä olevista lääkkeistä. Samalla voidaan saada lisätietoa taudin mekanismeista.

Hankkeessa hyödynnetään FINPARK-rekisteriaineistoa, joka käsittää yli 21 000 Parkinson-potilasta. Heistä jokaiselle on seitsemän verrokkihenkilöä, joilla ei ole Parkinsonin tautia.

– Olemme nyt käyneet systemaattisesti läpi rekisteriaineiston ja tutkimme parhaillaan lääkkeitä, jotka liittyivät matalampaan Parkinsonin taudin riskiin. Seuraavaksi selvitämme yhteistyökumppanimme kanssa, hidastavatko nämä lääkkeet taudin oireiden etenemistä eläinmallissa, kertoo akatemiatutkija, farmasian laitoksen professori Anna-Maija Tolppanen.

Tutkimusryhmä on varautunut myös pettymyksiin. Esimerkiksi kalsiumkanavan salpaajat vaikuttivat aiempien ihmistutkimusten ja eläinkokeiden perusteella lupaavalta hoidolta Parkinsonin tautiin. Kliinisissä tutkimuksissa hyötyä ei kuitenkaan voitu osoittaa.

– Tämä on tutkimusalue, jossa epäonnistumisen riskit ovat suuret. Toisaalta, jos tietäisimme, mikä toimii, meidän ei tarvitsisi tehdä tutkimusta, Tolppanen huomauttaa.

Ulosteensiirto kannattaa tutkia

Filip Scheperjans toivoo, että suoliston mikrobiston muokkaamisesta löytyisi uusia keinoja Parkinsonin taudin hoitoon.

HYKS:ssä on alkamassa tänä vuonna tutkimus, jossa selvitetään ulosteensiirron vaikutusta taudin kulkuun.

– Tämä on pitkä ja kivinen tie, mutta ehdottomasti asia, joka kannattaa tutkia, Scheperjans sanoo.

HYKS:ssä on käynnissä myös tutkimus, jossa testataan uutta, Helsingin yliopistossa kehitettyä CDNF-molekyylia Parkinsonin taudin hoidossa. Lääkeaine annostellaan suoraan aivoihin erityisen annostelulaitteen avulla. Eläinkokeissa se on hidastanut taudin oireiden etenemistä.

– Tutkimuksen vaihe, jossa potilaat saivat joko lääkeainetta tai lumetta, on saatu juuri päätökseen. Nyt kaikki mukana olevat potilaat saavat lääkeainetta.

Tutkimuksesta vastaa suomalainen lääkeyritys Herantis Pharma. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä tänä vuonna.

Antibiootteja käytettävä hallitusti

Tieto antibioottien ja Parkinsonin taudin yhteydestä voi herättää huolta potilaissa. Uskaltaako antibiootteja edelleen käyttää?

Scheperjans muistuttaa, että antibiootit ovat erittäin tarpeellisia lääkkeitä, kun potilaalla on hoitoa vaativa bakteeri-infektio. Niiden käytössä kannattaa kuitenkin olla maltillinen ja pyrkiä mahdollisimman osuvaan ja kapeakirjoiseen hoitoon.

– Jos käytämme antibiootteja hallitsemattomasti, bakteerit voivat kehittää vastustuskyvyn niitä vastaan. Viimeaikainen tutkimus osoittaa, että antibiootit voivat altistaa pitkällä viiveellä myös muille sairauksille, kuten tulehduksellisille suolistosairauksille, allergioille, ylipainolle – tai Parkinsonin taudille.

Lähde: Movement Disorders 2019; online 18.11.2019

Arkisto


Apteekkariliiton jäsenapteekit mukaan Helsinki-avun yhteistyöhön
22.04.2020 11:49 ERJA ELO

22.04.2020 11:49 ERJA ELO


Väärä tieto leviää kuin virus itse
21.04.2020 11:50 HANNA HYVÄRINEN

21.04.2020 11:50 HANNA HYVÄRINEN


Koronaepidemia hiljensi myös osan apteekeista
20.04.2020 13:08 ERKKI KOSTIAINEN

20.04.2020 13:08 ERKKI KOSTIAINEN


Ensin tultiin joukolla apteekkiin, sitten ryhdyttiin tilaamaan lääkkeet kotiin
17.04.2020 09:24 HANNA HYVÄRINEN

17.04.2020 09:24 HANNA HYVÄRINEN


Apteekkihenkilöstö koronavirustestauksen piiriin
16.04.2020 13:43 ERJA ELO

16.04.2020 13:43 ERJA ELO


Raaka-aineiden huono saatavuus haittaa käsidesin valmistusta apteekeissa
15.04.2020 09:13 ERJA ELO

15.04.2020 09:13 ERJA ELO


Käsidesin tukkuhinta noussut paikoin moninkertaiseksi
14.04.2020 10:55 ERJA ELO

14.04.2020 10:55 ERJA ELO


STM rajoitti salbutamolilääkkeiden myyntiä
13.04.2020 16:53 ERKKI KOSTIAINEN

13.04.2020 16:53 ERKKI KOSTIAINEN


Suomalaiset löysivät sähköisen valtuutuksen
09.04.2020 16:20 TARU VANHALA

09.04.2020 16:20 TARU VANHALA


Kehysriihi: Lääkehuollon tiekarttaan 12 miljoonaa euroa
09.04.2020 14:08 HANNA HYVÄRINEN

09.04.2020 14:08 HANNA HYVÄRINEN