Yleisesti käytettyjä biologisia lääkkeitä, joista on saatavana myös hinnaltaan edullisempia biosimilaareja. Kuva: Erkki Kostiainen
Uutinen

Orion: Biosimilaarien suosiminen säästäisi vuodessa 80 miljoonaa euroa

01.10.2021 | 11:27

Teksti : Erja Elo

Lääkeyhtiön laskelmissa biologisten rinnakkaisvalmisteiden säästöpotentiaali on huomattavasti suurempi kuin aiemmin on arvioitu.

Lääkeyhtiö Orion laskee, että lääkekorvausmenoissa säästettäisiin 80 miljoonaa euroa, jos biosimilaarit otettaisiin Suomessa käyttöön nykyistä tehokkaammin, kuten on tehty esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa sekä Suomen sairaaloissa.

Syntyvällä säästöllä voitaisiin kuitata osa lääkealaan kohdistuvista leikkauksista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö etsii parhaillaan valtion lääkekorvausmenoihin 60 miljoonan euron säästöjä, joilla rahoitetaan hoitajamitoituksen aiheuttamia lisäkustannuksia.

– Biosimilaarien käyttöönotto on ainoa jäljellä oleva helpohko vaihtoehto lääkesäästöjen hakemiseen ilman, että vaarannetaan potilasturvallisuutta tai lääkkeiden saatavuutta, toteaa Orionin Suomen kaupallisten toimintojen johtaja Janne Maksimainen.

Norjassa ja Tanskassa isot säästöt

Orionin laskema säästösumma on huomattavasti suurempi kuin muiden tahojen aiemmin tekemät laskelmat.

Apteekkariliitto arvioi tänä syksynä säästöpotentiaaliksi yli 40 miljoonaa euroa. Alkuperäislääkkeiden valmistajia edustava Lääketeollisuus ry on esittänyt arvion 15 miljoonan euron säästöstä.

Orionin laskelmat perustuvat lääkkeiden hintatietoihin suomalaisten sairaala-apteekkien kilpailutuksista.

Laskelmien pohjana on lisäksi hintatietoa Norjasta ja Tanskasta, joissa biosimilaarien suosiminen on saanut aikaan kovan hintakilpailun.

– Kun alkuperäislääkkeen valmistajilla on ollut aito uhka menettää kilpailutuksessa potilaita, ne ovat pudottaneet hintatasoa merkittävästi tai biosimilaarit ovat vieneet markkinan selvästi matalammalla hintatasolla, Maksimainen kertoo.

Tanskassa kilpailutettiin valtakunnallisesti nivelreuman ja niveltulehdusten hoitoon käytettävä Humira (adalimumabi) sillä seurauksella, että suurin osa käyttäjistä vaihtoi lähes 90 prosenttia edullisempaan biosimilaariin.

Suomessa 80 miljoonan euron säästön toteutuminen ei vaadi Maksimaisen mukaan edes näin suurta hinnanpudotusta, vaan noin 70 prosenttiakin riittää.

Biosimilaarit lääkevaihdon piiriin

Biosimilaareista on toivottu jo useiden vuosien ajan apua kasvaviin lääkehoidon kustannuksiin Suomessa. Silti niiden käyttöä ei ole saatu lisättyä merkittävästi. 

Lääkäreillä on ollut vuodesta 2017 lähtien velvoite suosia edullisinta valmistetta myös biologisissa lääkkeissä. Tämä ei kuitenkaan toteudu aina käytännössä, vaan erityisesti avohoidon lääkärit määräävät edelleen kalliita alkuperäislääkkeitä. 

– Säästöjen realisoituminen vaatii lainsäädännön muutosta. Lääkäreiden on aloitettava hoitoja edullisemmilla valmisteilla ja vaihdettava jo aloitettuja hoitoja edullisempiin reseptejä uusiessaan, Maksimainen sanoo.

Maksimaisen mielestä Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön biologisten lääkkeiden viitehintajärjestelmä ja apteekit voisivat vaihtaa lääkkeitä tarvittaessa. Tällä hetkellä biologiset lääkkeet on rajattu apteekkien normaalin lääkevaihdon ulkopuolelle.

– Muutaman euron säästön vuoksi lääkevaihtoja ei kannata tehdä, koska biosimilaarien annostelulaitteet ovat erilaisia ja niiden käyttö vaatii opettelua. Mutta jos hintaero on useita kymmeniä euroja tai sata euroa, on valmisteen vaihtaminen edullisempaan aina veronmaksajien etu, hän sanoo.

Biologiset lääkkeet voivat olla huomattavan kalliita. Viime vuonna Suomen kymmenestä eniten lääkekorvausmenoja aiheuttaneesta lääkkeestä suurin osa oli biologisia lääkkeitä. Siksi biosimilaarien säästöpotentiaali on suuri. 

Lähitulevaisuudessa lisää edullisia lääkkeitä

Orion laskee, että biosimilaareista saatava säästösumma olisi 80 miljoonaa euroa pelkästään ensimmäisenä vuonna.

Lähivuosina säästö saattaa olla yhtiön mukaan jopa suurempi, koska monen alkuperäisen biologisen lääkkeen patentti on raukeamassa eli niille on mahdollista kehittää edullisempia kilpailijoita.

– Biosimilaarit ovat lääkeyrityksille houkutteleva kohde, jos kilpailumekanismi toimii markkinoilla, Maksimainen sanoo.

Orionilla on Suomen markkinoilla tällä hetkellä kolme biosimilaaria, joita käytetään esimerkiksi tulehduksellisten suolistosairauksien, reuman ja psoriasiksen hoitoon.