Rahapeliriippuvuus on ongelma, joka saattaa jäädä tunnistamatta lääkärin vastaanotolla. Kuva: iStock
Uutinen

Naloksoni ei hillinnyt rahapelihimoa

15.02.2022 | 09:44

Teksti : Virpi Ekholm

Jaa artikkeli:

Edes annostelu nenäsuihkeena ei parantanut tehoa suomalaisessa tutkimuksessa.

Opioidireseptorin salpaajat naltreksoni ja nalmefeeni auttavat tutkimusten mukaan alkoholiongelman hoidossa, kun henkilö haluaa vähentää juomista. Ennen alkoholinkäyttöä otettu tabletti jarruttaa alkoholinhimoa ja tukee hallitumpaa alkoholin käyttöä. 

Opioidisalpaajia on tutkittu myös rahapeliriippuvuuden hoidossa, mutta tulokset ovat olleet vaatimattomia. Suomalaistutkijat halusivat selvittää, voisiko nopeavaikutteinen, nenäsuihkeena annosteltava naloksoni hillitä rahapelihimoa tehokkaammin. 

Vuosina 2017– 2019 tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 126 rahapeliriippuvuudesta kärsivää ihmistä, joista puolet sai naloksonia ja puolet lumevalmistetta. Osallistujat annostelivat nenäsuihketta ennen rahapelaamista, rahapelihimon yhteydessä tai ennen tilanteita, joissa he kokivat rahapelaamisen riskin suureksi. 

– Kaikki osallistujat saivat myös psykososiaalista tukea. Tuloksena oli, että molemmat ryhmät hyötyivät yhtä paljon, kertoo erikoistutkija, dosentti Sari Castrén Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Osallistujille tarjottiin psykososiaalista tukea yhteensä viisi kertaa 12 viikon tutkimusjakson aikana. Lisäksi he pitivät digitaalista päiväkirjaa rahapelaamisesta ja nenäsuihkeen käytöstä. Pelaamisen vakavuus laski ja mieliala nousi sekä lume- että lääkeryhmässä. 

– Tässä tutkimuksessa ei erikseen tutkittu päiväkirjan tai psykososiaalisen tuen vaikutusta, mutta molemmat saattoivat motivoida muutokseen, Castrén toteaa. 

Riippuvuus ei näy päälle päin

Rahapeliriippuvuus on ongelma, joka saattaa jäädä tunnistamatta lääkärin vastaanotolla. Usein rahapeliongelmaiset kärsivät myös päihderiippuvuudesta tai masennuksesta. 

– Rahapeliriippuvuus jää usein muiden oirekuvien alle. Se ei näy päälle päin, sitä ei välttämättä osata kysyä vastaanotolla ja sitä salaillaan, Castrén kuvailee. 

Tehokkainta rahapeliriippuvuuden hoitoa on tutkimusten mukaan psykososiaalinen tuki, erityisesti motivoiva haastattelu ja kognitiivinen käyttäytymisterapia. Erilaisia lääkkeitä on kokeiltu tukihoitona, mutta niiden tehosta ei ole saatu vakuuttavaa näyttöä.