Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus. Aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus on harvinainen alle 65-vuotiailla, mutta yli 85-vuotiaista sitä esiintyy 15–20 prosentilla. kuva: Ingimage
Uutinen

Muistilääkkeet hidastavat Alzheimerin tautia

08.07.2021 | 09:13

Teksti : Virpi Ekholm

Jaa artikkeli:

Ruotsalainen rekisteritutkimus osoittaa, että Alzheimerin taudin hoidossa yleisesti käytetyt asetyylikoliiniesteraasin estäjät eli AKE-estäjät hidastavat muistin heikkenemistä ja vähentävät kuolleisuutta viiden vuoden kuluessa diagnoosista.

Tutkimuksessa oli mukana noin 11 700 Alzheimer-potilasta, joita oli hoidettu AKE-estäjällä, sekä noin 5 800 verrokkia. Lääkehoitoa saaneiden riski menehtyä oli viiden vuoden aikana 27 prosenttia matalampi kuin verrokeilla, jotka eivät saaneet lääkehoitoa.

Alzheimerin taudin hoidossa on käytössä kolme AKE-estäjää, donepetsiili, rivastigmiini ja galantamiini. Niistä galantamiini osoittautui tehokkaimmaksi hidastamaan muistin heikkenemistä, ja se myös vähensi ainoana kolmesta tutkitusta lääkkeestä vaikean dementian ilmaantumista.

Tutkimuksen toteuttivat Tukholman Karoliininen Instituutti ja Uumajan yliopisto.