Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Kuvat: Vilhelm Sjöström
Uutinen

Ministeri APTEEKKARI 2021 -tapahtumassa: Säilytetään se hyvä, mitä on rakennettu

18.11.2021 | 12:09

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkialaa koskevat uudistuspaineet huolettavat apteekkeja ja haastavat myös ministeriötä ja viranomaisia.

APTEEKKARI 2021 -tapahtuma käynnistyi Messukeskuksessa torstaina valtiovallan tervehdyksellä, jonka toi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Sarkkinen kertasi keskeisimpiä meneillään olevia apteekkialaa koskevia uudistuksia ja niiden perusperiaatteita. Sarkkisen mukaan uudistukset sekä mahdollistavat apteekeille uusia toimintatapoja että haastavat apteekkeja muutokseen.

– Yhteinen tavoite on turvallinen, saavutettava ja rationaalista lääkehoitoa tukeva apteekki.

Sarkkinen muistutti, että maailma muuttuu ja muun muassa digitalisoituu jatkuvasti, ja lääkehuollon on pysyttävä ajassa mukana.

– Lääkehoidon kehittämisvelkaa ei voida enää kasvattaa, ministeri totesi.

Sarkkinen kuitenkin korosti, että kaikkien uudistusten lähtökohtana on – ja tulee olla – se, että lääkehuolto on osa nimenomaan terveydenhuoltoa. Sarkkisen mukaan apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyömalleja selvitetään parhaillaan.

Sarkkinen myös painotti, että apteekkitoiminnan ja lääkemyynnin tulee jatkossakin olla vahvasti säänneltyä.

– Muutoksia on edessä, mutta samalla on pyrittävä säilyttämään sitä hyvää, mitä on aiemmin rakennettu.

Fimean Pelkonen: Lääkehoidon maankattava saatavuus turvattava

Ministerin puheenvuoron jälkeen kuultiin Fimean ylijohtajan Eija Pelkosen puheenvuoro.

Hän aloitti kiittämällä apteekkeja pandemian aikaisesta toiminnasta, joka ”on pitänyt huolta, että lääkejakelu on toiminut erinomaisesti”.

Myös Pelkonen keskittyi meneillään oleviin muutoksiin.

– Tässä muutosmylläkässä meidän jokaisen täytyy yrittää pitää kokonaisuus hallinnassa.

Sarkkisen tavoin Pelkonenkin alleviivasi rationaalisen lääkehuollon edistämistä. Pelkosen mukaan myös maankattava lääkkeiden ja lääkehoidon saatavuus on turvatta kaikissa tilanteissa. Hänen mukaansa koronapandemia on osaltaan osoittanut, että nykyjärjestelmässä tämä toteutuu.

Pelkosen mukaan Fimeassa on uudistusten edessä varauduttu pitkäkestoiseen kehitystyöhön.

– Toivotaan, että tässä on nyt pohja pidempijänteiseen kehittämiseen kuin aiemmin on ollut tapana. 

Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen

Sairaaloiden yhteyteen perustetuista apteekeista hyviä kokemuksia

Yksi muutoksessa oleva asia on apteekkien sijainnin ohjaus, jota ollaan vapauttamassa.

– Ennen meitä kritisoitiin siitä, että apteekki ei päässyt siirtymään. Nyt kritisoidaan sitä, että apteekki pääsee siirtymään, Pelkonen heitti.

Hänen mukaansa sijainninohjauksessa pystytään vapautumisesta huolimatta jatkossakin tekemään tarvittaessa korjausliikkeitä.

Sairaaloiden yhteyteen perustetuista apteekeista on Pelkosen mukaan saatu tähän mennessä hyviä kokemuksia.

– Emme näe mahdollisena mallia, että lääkkeet saisi aina mukaan vastaanotolta. Siellä on nyt kädet täynnä työtä oman toiminnan kehittämisessä.

Siksi kannattaa ennemmin perustaa apteekkeja terveydenhuollon yksiköiden läheisyyteen.

Millä ehdoilla lääkkeillä voidaan kilpailla?

Lääkelain muutoksen mahdollisesti mahdollistama itsehoitolääkkeiden hintakilpailu on Pelkosen mukaan asia, jota valvovan viranomaisenkin on vielä pureskeltava.

– Se, että halutaan kilpailua, on ymmärrettävää, mutta millä ehdoilla kilpailu tapahtuu, jotta oikeat tavoitteet – rationaalinen ja turvallinen lääkehoito – toteutuvat, Pelkonen kysyi.

Tulevien hyvinvointialueiden kehitystyössä Pelkonen kannustaa apteekkeja aktiivisuuteen.

– Voi olla, ettei sieltä huomata sitä pyytää, mutta menkää itse aktiivisesti keskusteluun mukaan.

STM:n erityisasiantuntija Elina Asola.

Apteekkien tekemä lääkitystyrvallisuustyö huomioon

APTEEKKARI-tapahtuman aamupäivässä kuultiin myös sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan Elina Asolan katsaus lääkeasioiden uudistukseen ja sen etenemiseen. Myös tapahtumayleisö pääsi esittämään kysymyksiä uudistuksesta ja sen taustoista.

Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kysyi, miten uudistuksen kokonaisuuden hallinta on varmistettu.

Asolan mukaan resursseja on hankittu, ja tieto valmistelijoiden välillä kulkee, kun samat ihmiset ovat valmistelemassa eri kokonaisuuksia. Haasteita silti on, Asola myönsi.

– Mutta emme voi vain tipauttaa hanskoja, vaikka työ näyttäisi mahdottomalta.

Yleisöstä kysyttiin myös, miksi hoitajamitoitus on päätetty rahoittaa nimenomaan apteekkitalouteen pureutumalla.

Asolan mukaan kyseessä on poliittinen päätös. Hänen mukaansa se tuli hienoisena yllätyksenä myös virkamieskunnalle.

Yleisöstä myös evästettiin valmistelijoita, että näiden tulisi ottaa huomioon myös se työ, mitä apteekit tekevät iäkkäiden lääkehoidon turvaamiseksi.

– Kotihoito ei pyörisi ilman sitä panosta, jonka apteekit antavat, Asolalle painotettiin.