Laihon mukaan potilaan ohjaus lääkkeen käyttöön onnistuu apteekissa, vaikka pakkaus poikkeaisi reseptistä. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Mia Laiho: Apteekeissa voitaisiin taklata saatavuushäiriöitä lääkevaihdoilla

09.02.2022 | 08:21

Teksti : Hanna Hyvärinen

Laiho on aiemmin ehdottanut lakialoitteessaan, että apteekeilla olisi häiriötilanteessa mahdollisuus vaihtaa reseptilääkkeen vahvuutta ja säätää annostus sen mukaiseksi. Tämä helpottaisi niin apteekkien kuin terveydenhuollon työtaakkaa.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok) taklaisi lääkkeiden saatavuushäiriöitä sallimalla apteekeille nykyistä laajemmat oikeudet lääkevaihtoon häiriötilanteessa.

Laiho on aiemmin, vuonna 2020, laatinut aiheesta lakialoitteen, jossa hän ehdottaa, että apteekeilla olisi saatavuushäiriötilanteessa oikeus muuttaa reseptilääkkeiden vahvuutta, kappalemääriä ja pakkauskokoa niin, ettei lääkärin määräämä lääkevalmisteen annostus ja hoidon kesto muutu.

– Apteekeissa on paras osaaminen, joten potilaan ohjaus lääkkeen käyttöön kyllä onnistuu, vaikka pakkaus poikkeaisi reseptistä, Laiho totesi puheenvuorossaan, jonka hän piti Lääketeollisuus ry:n järjestämässä Lääkealan saatavuusfoorumissa tiistaina.

Kokoomuksen kansanedustajan Mia Laihon mukaan apteekin joustavammat oikeudet vähentäisivät myös terveydenhuollon taakkaa.

Laiho muistutti, että lääkkeiden saatavuushäiriöt kuormittavat sekä apteekkien että terveydenhuollon henkilöstöä, joista etenkin jälkimmäinen on valmiiksi kuormittunutta henkilöstöpulan ja pandemian poikkeusjärjestelyiden vuoksi.

Apteekkien osalta Laiho viittasi Apteekkariliiton taannoiseen selvitykseen, jonka mukaan saatavuushäiriöistä kertyy apteekeissa noin 6,5 tuntia lisätyötä viikoittain.

– Apteekin oikeus vaihtaa vahvuutta, kappalemääriä ja pakkauskokoa parantaisi kaikkien osapuolten tilannetta.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler otti Laihon ehdotuksen vastaan ilahtuneena.

– Erinomainen aloite edustaja Laiholta. Rajallinen mahdollisuus vaihtaa lääkettä apteekin terveydenhuollon ammattilaisen toimesta todella sujuvoittaisi toimintaa vaarantamatta potilasturvallisuutta, Sandler kommentoi foorumin keskusteluosiossa.

Suomi takaisin osaamisen kärkeen

Nykyistä laajemman apteekkivaihdon lisäksi Laiho ehkäisisi saatavuushäiriöitä muun muassa parantamalla raportointia ja seurantaa sekä lisäämällä Pohjoismaiden yhteistyötä huoltovarmuuden näkökulmasta. Monien muiden saatavuusfoorumiin osallistuneiden tapaan Laiho kaipaa uudistuksia myös velvoitevarastointilakiin.

Lisäksi Laiho nosti esiin tieteen ja tutkimuksen merkityksen. Hän sanoi olevansa huolissaan suomalaisen lääketieteellisen osaamisen kehityksestä.

– Tämä trendi tulee saada takaisin vahvalle kasvu-uralle, jotta pysymme osaamisen kärjessä.