Tampereella kehitetty rokote esti enterovirusten aiheuttaman diabeteksen geneettisesti ... Lue lisää »

Maskien kysyntä on kasvanut kovaa vauhtia jo heinäkuun lopulta lähtien. Toistaiseksi sa... Lue lisää »

Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät, millaisia muutoksia nopeat masennushoidot ai... Lue lisää »

PÄIVITETTY 15:13 | Uusi lääke puolitti potilaiden korkeat LDL-kolesteroliarvot, kun se ... Lue lisää »

Medikalisaatio tekee entistä useammasta sairaan ja käy perusterveydenhuollon kukkarolle... Lue lisää »

Mahalääkkeet voivat viedä Plavixin tehon

03.08.2009 13:31

Protonipumpun estäjiä ei tule käyttää Plavix-hoidon aikana. Muut mahahappoa vähentävät lääkkeet ovat turvallisia. Potilaiden on tärkeä jatkaa Plavixin käyttöä entiseen tapaan.

Viime aikoina on julkaistu useita kliinisiä tutkimuksia, jotka viittaavat klopidogreelin ja protonipumpun estäjien mahdolliseen yhteisvaikutukseen.

Plavixin sisältämä klopidogreeli on aihiolääke, jonka on metaboloiduttava maksassa, osittain sytokromi P450 2C19 –entsyymin (CYP2C19) välityksellä, ennen kuin se on biologisesti aktiivinen. Protonipumpun estäjät saattavat estää CYP2C19-entsyymin aktiivisuutta ja siten vähentää biologisesti aktiivisen klopidogreelin pitoisuutta. Tämä saattaa heikentää klopidogreelin aikaansaamaa verihiutaleiden aggregaation estoa. Muita mahdollisia CYP2C19-inhibiittoreita ovat fluvoksamiini, fluoksetiini, moklobemidi, vorikonatsoli, flukonatsoli, tiklopidiini, siprofloksasiini, simetidiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini ja kloramfenikoli.

Euroopassa hyväksyttyihin valmisteyhteenvetoihin on lisätty kehotus välttää protonipumpun estäjien ja muiden CYP2C19-inhibiittoreiden samanaikaista käyttöä Plavixin kanssa, ellei yhteiskäyttö ole todella välttämätöntä. Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC selvittää parhaillaan yhteisvaikutuksen kliinistä merkitystä tutkimusohjelman avulla. (CS)

Arkisto


Erityisäitiysrahasta päätetään tapauskohtaisesti
25.08.2009 15:50

25.08.2009 15:50


Ruotsin apteekkeja havittelee 15 yritystä
25.08.2009 14:15

25.08.2009 14:15


Pandemiarokotteet vaikuttavat turvallisilta
24.08.2009 15:58

24.08.2009 15:58


Apoteket yhteistyöhön Ica-kauppaketjun kanssa
24.08.2009 14:44

24.08.2009 14:44


Ruotsi julkisti H1N1-rokotuslinjauksensa
21.08.2009 12:33

21.08.2009 12:33


Sähköisen reseptin yhteistestaus alkaa
21.08.2009 10:12

21.08.2009 10:12


Apteekkarit hakevat ketjuista yhteishenkeä
20.08.2009 15:27

20.08.2009 15:27


Ravintolisästä löytyi sildenafiilin kaltaisia aineita
19.08.2009 14:57

19.08.2009 14:57


Pogostaepidemian alkua odotellaan
19.08.2009 13:18

19.08.2009 13:18


Antibioottien käytössä on Pohjoismaissa suuria eroja
19.08.2009 13:03

19.08.2009 13:03