Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Mahalääkkeet voivat viedä Plavixin tehon

03.08.2009 13:31

Protonipumpun estäjiä ei tule käyttää Plavix-hoidon aikana. Muut mahahappoa vähentävät lääkkeet ovat turvallisia. Potilaiden on tärkeä jatkaa Plavixin käyttöä entiseen tapaan.

Viime aikoina on julkaistu useita kliinisiä tutkimuksia, jotka viittaavat klopidogreelin ja protonipumpun estäjien mahdolliseen yhteisvaikutukseen.

Plavixin sisältämä klopidogreeli on aihiolääke, jonka on metaboloiduttava maksassa, osittain sytokromi P450 2C19 –entsyymin (CYP2C19) välityksellä, ennen kuin se on biologisesti aktiivinen. Protonipumpun estäjät saattavat estää CYP2C19-entsyymin aktiivisuutta ja siten vähentää biologisesti aktiivisen klopidogreelin pitoisuutta. Tämä saattaa heikentää klopidogreelin aikaansaamaa verihiutaleiden aggregaation estoa. Muita mahdollisia CYP2C19-inhibiittoreita ovat fluvoksamiini, fluoksetiini, moklobemidi, vorikonatsoli, flukonatsoli, tiklopidiini, siprofloksasiini, simetidiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini ja kloramfenikoli.

Euroopassa hyväksyttyihin valmisteyhteenvetoihin on lisätty kehotus välttää protonipumpun estäjien ja muiden CYP2C19-inhibiittoreiden samanaikaista käyttöä Plavixin kanssa, ellei yhteiskäyttö ole todella välttämätöntä. Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC selvittää parhaillaan yhteisvaikutuksen kliinistä merkitystä tutkimusohjelman avulla. (CS)

Arkisto


Remdesiviirille myyntilupa EU:ssa
06.07.2020 12:46 TARU VANHALA

06.07.2020 12:46 TARU VANHALA


Vuokratyöntekijät joustavat koronaepidemiassa
06.07.2020 08:25 HANNA HYVÄRINEN

06.07.2020 08:25 HANNA HYVÄRINEN


Joditablettien kysyntä kasvoi apteekeissa
03.07.2020 12:46 ERJA ELO

03.07.2020 12:46 ERJA ELO


Joutsen apteekista tuli viinibaari Apotek
03.07.2020 09:35 ERJA ELO

03.07.2020 09:35 ERJA ELO


Verkkoapteekkien suosio huikeassa kasvussa
01.07.2020 09:35 ERJA ELO

01.07.2020 09:35 ERJA ELO


Fimean verkosto laajenee – uusi toimipiste Ouluun
29.06.2020 09:53 ERJA ELO

29.06.2020 09:53 ERJA ELO


FIP-kongressi siirtyy ensi vuoteen
29.06.2020 09:51 HANNA HYVÄRINEN

29.06.2020 09:51 HANNA HYVÄRINEN


Konsortio selvittää, mitä asiakkaat odottavat apteekkipalveluilta
25.06.2020 11:23 HANNA HYVÄRINEN

25.06.2020 11:23 HANNA HYVÄRINEN


Apteekit tekivät hyvää työtä kaaoksen keskellä
25.06.2020 09:28 ERJA ELO

25.06.2020 09:28 ERJA ELO


Apteekkariliitto ehdottaa lääkkeiden hintoja alentavaa uudistusta
24.06.2020 10:30 ERKKI KOSTIAINEN

24.06.2020 10:30 ERKKI KOSTIAINEN