Tapiola on neliöhinnoissa mitattuna Espoon kallein asuinalue. Otso apteekki sijaitsee aivan Tapiolan keskustassa. Apteekkiluvan saanut Reet Teng voisi siirtää apteekin kaupungin rajojen sisällä mihin tahansa paitsi Jorvin sairaala-alueelle. kuva: Erja Elo
Uutinen

Lupapäätöksistä valittava proviisori jarruttaa uusien apteekkien perustamista Espoossa

17.09.2021 | 11:27

Teksti : Erja Elo

Uusien apteekkien perustaminen Espooseen lykkääntyy edelleen, koska apteekkiluvan saanut proviisori on valittanut viidestä muusta Espoon apteekkilupapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päätti lokakuussa 2017, että Espooseen perustetaan kuusi uutta apteekkia.

Toistaiseksi kaupunkiin on saatu vasta yksi uusi apteekki, joka avattiin keväällä 2020 Jorvin sairaala-alueelle.

Viiden muun apteekin perustaminen on jäissä, koska apteekkarivalinnoista on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Tapausten oikeuskäsittely on kesken.

Kaikkien valitusten takana on virolaistaustainen proviisori Reet Teng, joka itse sai toukokuussa Fimealta apteekkiluvan Espoon Tapiolan Otso apteekkiin ja Otaniemessä sijaitsevaan sivuapteekkiin. 

Päätös on lainvoimainen eli Teng voisi ryhtyä apteekkariksi ostamalla edelliseltä apteekkarilta apteekin lääkevaraston. Espoossa apteekkien sijoittuminen on vapaata, joten hänellä on mahdollisuus siirtää apteekkinsa kaupungin rajojen sisällä mihin tahansa, lukuun ottamatta Jorvin sairaala-aluetta.

Teng ei kuitenkaan ole ottanut apteekkeja vastaan.

Sen sijaan hän on jatkanut valittamista Fimean apteekkilupapäätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen. Tengillä on valitusten tekemiseen perustuslaillinen oikeus, koska hän on itse hakenut kyseisten apteekkien apteekkilupia.

Apteekkiluvan saamisen jälkeen tehdyistä valituksista viisi koskee Espooseen perustettavia apteekkeja ja yksi helsinkiläisessä Kauppakeskus Kaaressa sijaitsevaa Apteekki Isokannelta.

Tengin lisäksi kukaan muu ei ole tehnyt valituksia Espooseen perustettavista uusista apteekeista. 

Valitusten käsittely hallinto-oikeudessa vie tavallisesti useita kuukausia eli uusien apteekkien saaminen Espooseen lykkääntyy vähintään tämän ajan. 

Valitusprosessi saattaa pitkittyä lisää, jos se etenee oikeudessa, kuten on käynyt Helsingin Oulunkylän apteekkia koskevassa valituksessa. Tässä tapauksessa Fimea on hakenut valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Teng ei kommentoi

Apteekkari-lehti soitti Reet Tengille ja kysyi, aikooko hän ottaa vastaan Tapiolan Otso apteekin ja miksi hän jatkaa edelleen apteekkilupapäätöksistä valittamista, vaikka on jo saanut apteekkiluvan samalle alueelle.

Teng kieltäytyi kommentoimasta tilannetta mitenkään, koska asia on hänen mukaansa mutkikas ja oikeuskäsittelyt ovat kesken.

Myöskään Fimea ei kommentoi keskeneräistä asiaa.

Teng on hakenut vuosina 2019–2021 yhteensä 17:n apteekin apteekkilupaa Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Järvenpäästä, Lahdesta ja Hämeenlinnasta.

Hän on jäänyt ilman apteekkilupaa 14 kertaa, kahdesta apteekkiluvan saajasta ei ole vielä Fimean päätöstä. Teng tehnyt yhdeksän valitusta hallinto-oikeuteen tähän mennessä. Osassa päätöksissä on vielä valitusaikaa jäljellä.

Ulkomailta hankittu työkokemus otettava huomioon

Helsingin hallinto-oikeuden syyskuussa 2020 antamasta päätöksestä selviää, että Reet Teng vetoaa valituksissaan ulkomailla hankkimaansa työkokemukseen, jonka perusteella hän katsoo olevansa kokeneempi kuin osa henkilöistä, joille Fimea on myöntänyt apteekkiluvan.

Teng on vaatinut Fimeaa ottamaan huomioon hänen pitkän työkokemuksensa Neuvostoliitossa, Virossa, Venäjällä ja Suomessa. Kertomansa mukaan hän on toiminut lääkehuollon tehtävissä vuodesta 1984 alkaen ja ollut muun muassa Yliopiston apteekin Viron apteekkiketjun johtajana.

Suomessa hänet on laillistettu proviisoriksi vuonna 2018. Fimea on huomioinut apteekkilupa-asiaa käsitellessään vain Suomessa tämän jälkeen kertyneen työkokemuksen.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Fimean tulee ottaa apteekkilupaharkinnassa yhdenmukaisin perustein huomioon myös toisessa EU-jäsenvaltiossa kerätty ammattikokemus. Oikeus palautti asian Fimean käsittelyyn.

Uusia apteekkeja Helsinkiin ja Vantaalle

Fimea on myöntänyt viime vuosina useita lupia uusien apteekkien perustamiseksi pääkaupunkiseudulle. 

Vantaalle on tulossa neljä uutta apteekkia Fimean helmikuussa 2018 tekemän päätöksen mukaan. Samalla Vantaalta poistuvat apteekkien sijaintia määrittelevät aluejaot, eli kaupungissa tulee toimimaan 16 pääapteekkia, jotka saavat valita paikkansa vapaasti.

Kaksi uusista apteekeista avataan Vantaalla loppuvuoden aikana. Vantaan Sanomien mukaan Sirpa Nieminen avaa apteekin marraskuussa Kivistön juna-aseman viereen ja Eija Malinen lokakuun lopussa Tammiston Lidlin yhteyteen.

Fimea ilmoitti toukokuussa 2021 harkitsevansa viiden uuden apteekin perustamista Helsinkiin. Näistä yksi sijoittuisi Meilahden sairaala-alueelle ja loput neljä saisivat sijoittua vapaasti kaupungin alueella, koska apteekkien sijaintialueista luovuttaisiin myös Helsingissä.

Apteekkariliitto kannattaa valitusprosessien lyhentämistä

Uusien apteekkien perustamiseen liittyvät pitkät valitusprosessit ovat herättäneet huomiota julkisuudessa.

Valitusprosesseja pyritään lyhentämään ja sujuvoittamaan lääkelain muutoksella, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Uudistusten yhtenä tavoitteena on nopeuttaa apteekkarinvaihdostilanteita. Lisäksi uusien apteekkien perustamista helpotetaan niin, että muutoksenhaun ensimmäinen vaihe olisi hallinto-oikeuteen tehtävä valitus, eikä Fimealle tehtävä oikaisuvaatimus. 

Apteekkariliitto on ilmoittanut kannattavansa näitä muutoksia.