Apteekkari Tuomo Lahti käyttää viikonlopun lisätunnin hyödyksi ja solmii taas lenkkarit... Lue lisää »

Melkein kaikki sairastuvat johonkin pitkäaikaissairauteen, mutta välttämällä kolme risk... Lue lisää »

Lihavuus ja liikakilot voivat tuoreen tutkimuksen mukaan rasittaa munuaisia ja vuosien ... Lue lisää »

Lihavuus ja liikakilot suurentavat riskiä sairastua moniin syöpiin erityisesti naisilla... Lue lisää »

Huonossa fyysisessä kunnossa olevat saattavat menehtyä muita todennäköisemmin jo neliky... Lue lisää »

Lihavuus on pahin terveysuhka

Elämäntavat   06.06.2014 09:00

, ISTOCK

Suomalaisten mielestä ylipaino, liian vähäinen liikunta ja liiallinen alkoholin käyttö ovat suurimmat uhat terveydelle, kertoo tuore kysely.

Taloustutkimuksen kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan suurimpia terveysuhkia suomalaisten terveydelle. Vastaajille annettiin valittavaksi 14 vaihtoehtoa.

Erittäin tai melko suurena uhkana suomalaiset pitävät ylipainoa (86 % vastaajista), liian vähäistä liikuntaa (83 %), liiallista alkoholin käyttöä (83 %), tupakointia (76 %) ja epäterveellistä ruokavaliota (74 %).

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että myös huumeet (69 %), istumatyö (58 %) ja antibioottiresistenssi (56 %) ovat erittäin tai melko suuri uhka suomalaisten terveydelle.

Vähäisimpinä terveysuhkina pidetään digitalisaatiota (31 %) eli tietotekniikan käytön leviämistä kaikille elämänalueille, HIV/AIDSia (32 %), sikainfluenssaa tappavampaa pandemiaa (33 %), rokotusvastaisuutta (38 %), ilmastonmuutosta (39 %) ja lääkeväärennöksiä (45 %).

Naiset ja yli 50-vuotiaat arvioivat lähes kaikki tutkitut tekijät keskimääräistä suuremmiksi uhkiksi terveydelle.

- Valtaosa suomalaisista pitää suurimpina terveysuhkina tekijöitä, joihin voi ainakin jossakin määrin itse vaikuttaa. Näyttää myös siltä, että mitä korkeampi koulutus, sitä harvemmin tutkitut tekijät koetaan terveysuhiksi rokotusvastaisuutta ja ilmastonmuutosta lukuun ottamatta, tulkitsee tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy:stä.

Rokotuskriittisyys lisääntynyt hieman

Tutkimuksessa kysyttiin myös suhtautumista rokotuksiin. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta ajattelee niistä erittäin (48 %) tai melko (42 %) myönteisesti, eikä viimeaikainen rokotusten käsittely mediassa ole muuttanut enemmistön kantaa. Yhdellä viidestä (19 %) suhtautuminen on kuitenkin muuttunut kielteisemmäksi, joka kymmenennellä (11 %) puolestaan myönteisemmäksi.

Myönteisimmin rokotuksiin suhtautuvat akateemisesti koulutetut, toimihenkilöt sekä asiantuntijatehtävissä toimivat.

Taloustutkimus Oy toteutti Aikamme terveysuhat -tutkimuksen Suomen Apteekkariliiton, Suomen Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten suhtautumista erilaisiin terveysuhkiin. Tutkimuksessa haastateltiin 28.4.-18.5.2014 välisenä aikana 1 010 iältään 15–79 -vuotiasta suomalaista ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttia suuntaansa.

ERKKI KOSTIAINEN, ERJA ELO

Arkisto


Painonhallinnan ohjausta apteekista
23.06.2015 08:23 TIINA KUOSA

23.06.2015 08:23 TIINA KUOSA


Liikunnan puute lihavuutta pahempi tappaja
19.01.2015 10:45

19.01.2015 10:45


Apteekki lähettää liikkumaan
11.12.2014 10:59

11.12.2014 10:59


Apteekit mukana arkiliikunnan SM-kisoissa
21.10.2014 09:17

21.10.2014 09:17