Uutinen

Lihavuuden lääkehoitoon tulossa viimein vaihtoehtoja

27.01.2015 | 08:23

Jaa artikkeli:

Laihdutuslääke orlistaatti on vuosien tauon jälkeen saamassa haastajia lihavuuden hoidon lääkevalikoimaan.

Euroopan lääkevirasto EMA on suositellut myyntiluvan myöntämistä kahdelle uudelle reseptillä saatavalle lääkkeelle: naltreksonia ja bupropionia sisältävälle yhdistelmävalmisteelle (Mysimba) sekä diabeteslääkkeenä tunnetulle liraglutidille (Saxenda).

Orlistaatti on hallinnut lihavuuden hoidon lääkemarkkinoita vuodesta 2010, jolloin sibutramiinin (Reductil) myyntilupa peruutettiin sydän- ja verisuonihaittoihin liittyvien turvallisuusongelmien takia EU:ssa. Samoin kävi kahta vuotta aiemmin rimonabantille (Acomplia), jonka ongelmana olivat psyykkiset haitat.

Apulaisprofessori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksiköstä iloitsee lihavuuden hoidon lääkevalikoiman monipuolistumisesta. Hänen mukaansa juuri lääkevalikoiman suppeus on ollut iso puute lihavuuden hoidossa.

– On tärkeää, että meillä on käytössä työkaluja ravinnosta ja psykologiasta lääkkeisiin ja leikkauksiin. Useampi lääkevaihtoehto helpottaa lisäksi tilanteita, joissa tietty lääke ei tehoa tai se aiheuttaa haittoja. Uskon tämän virkistävän lihavuuden hoitoa ylipäänsä.

Vaikutusmekanismi lisää potentiaalia

Orlistaatin vaikutus perustuu rasvan imeytymisen estämiseen. Bupropioni-naltreksoniyhdistelmä ja liraglutidi sen sijaan vaikuttavat suoraan ruokahaluun. Juuri vaikutusmekanismi tekee niistä potentiaalisempia lihavuuden lääkehoidossa orlistaattiin verrattuna, arvioi Pietiläinen.

Orlistaatin Pietiläinen arvioi sopivaksi vaihtoehdoksi silloin, kun lihavuuden syynä on nimenomaan liiallinen rasvan saanti.

Sekä bupropioni-naltreksoniyhdistelmä että liraglutidi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä vähäkalorisen ruokavalion ja liikunnan kanssa. Ne on tarkoitettu aikuisille, joiden painoindeksi on vähintään 30, tai yli 27, jos samanaikaisesti on liikapainoon liittyviä sairauksia, kuten tyypin 2 diabetes tai sydän- ja verisuonisairauksia.

Bupropioni on aiemmin hyväksytty tupakasta vieroitukseen ja masennuksen hoitoon, naltreksoni opioidi- ja alkoholiriippuvuuden hoitoon.

Liraglutidi on tuttu Novon markkinoille tuomana diabeteslääke Victozana, mutta sen on tutkimuksissa havaittu pudottavan myös painoa. Saxendassa liraglutidiannos on suurempi (3 mg/vrk) kuin Victozassa (korkeintaan 1,8 mg/vrk).

Myyntiluvat vahvistaa lopullisesti Euroopan komissio.

PIRKKO PAAKKARI, TIINA KUOSA