Maskeja voi edelleen käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikentee... Lue lisää »

PÄIVITETTY 4.6.2020 11:05 | Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloit... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä omassa kot... Lue lisää »

Lääkevaihto söi yritysten katteita

15.04.2009 11:20

Lääkevaihto on kutistanut katteita sekä alkuperäislääkkeisiin että rinnakkaislääkkeisiin erikoistuneissa yrityksissä, osoittaa Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksen tuore tutkimus. Jälkimmäiset ovat kuitenkin kasvattaneet liikevaihtoaan selvästi.

Tutkimuksessa tehtiin kaksi kyselyä vuosina 2004 ja 2008 eli vuoden ja viiden vuoden kuluttua lääkevaihdon alkamisesta. Kyselyyn vastasi 23 yritystä vuonna 2004 ja 22 yritystä vuonna 2008.

Alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneissa yrityksissä liikevaihto pieneni keskimäärin 11,5 prosenttia vuonna 2004 ja vajaat 3 prosenttia vuonna 2008. Rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa yrityksissä liikevaihto puolestaan kasvoi molempina tutkimusvuosina noin 20 prosenttia.

Myyntikateprosentti pieneni alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä keskimäärin 5 prosenttia vuonna 2004 ja 3,5 prosenttia vuonna 2008. Rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä myyntikateprosentti pieneni keskimäärin 10 ja 30 prosenttia.

Heikentyneitä myyntikatteita on kompensoitu monin eri keinoin. Alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneet yritykset ovat vähentäneet erityisesti henkilöstöä, investointeja ja markkinointia sekä tuoneet uusia valmisteita markkinoille. Rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa yrityksissä yleisimpiä keinoja ovat olleet lääkevalmisteiden poistaminen markkinoilta, uusien valmisteiden tuominen markkinoille ja markkinoinnin vähentäminen.

Tulokset julkaistiin kansainvälisen Health Policy -lehden verkkoversiossa. Lääkevaihdon vaikutuksista ei ole aikaisemmin julkaistu tutkimuksia lääkeyritysten näkökulmasta.

Tutkimus on osa suurempaa lääkevaihdon etuja ja riskejä selvittävää tutkimusprojektia, jota johtaa professori Riitta Ahonen Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitokselta. (VE)

Arkisto