Lääkejäämiä päätyy vesistöön yhä suurempia määriä, koska lääkkeiden käyttö lisääntyy. kuva: Eeva Anundi
Uutinen

Lääkepäästöt huomioitava nykyistä paremmin ympäristöluvissa

12.05.2021 | 08:38

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Lääkepäästöjen sääntelyyn tulee kiinnittää selkeämmin huomiota lääketuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupaharkinnassa, esittää SUDDEN-tutkimuskonsortio tuoreessa politiikkasuosituksessaan.
 
Lääkeaineiden pitoisuudet ympäristössä ovat Suomessa tällä hetkellä vielä alhaisia, mutta useat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että lääketuotantolaitosten päästöjen vaikutus ympäristöön voi olla paikallisesti merkittävä.
 
– Lääkeaineiden ympäristövaikutusten paremmalle huomioimiselle on tarvetta, muistuttaa yliopistotutkija Mirella Miettinen Itä-Suomen yliopistosta.
 
Jätevedenpuhdistamoille tulee lääkepäästöjä monista eri lähteistä, joista tärkeimpiä ovat kotitaloudet, sairaalat ja muut hoitolaitokset.
 
Jos lääkeaineet huomioitaisiin lupamääräyksissä paremmin, voitaisiin pienentää lääkepäästöjä lääketuotantolaitoksilta viemäriverkostoon. Samalla saataisiin seurantatietoa lääketuotantolaitosten jätevesien lääkeainepitoisuuksista ja toksisuudesta.
 

Hyviä esimerkkejä Sveitsistä

SUDDEN-tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja lääkkeen elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi. Hyviä esimerkkejä on saatu esimerkiksi Sveitsistä.
 
Sveitsissä on velvoitettu lainsäädännöllä noin sataa jätevedenpuhdistamoa tehostamaan jätevesien käsittelyä, jotta muun muassa lääkeaineet ja torjunta-aineet saataisiin paremmin poistettua jätevedestä. 
 
– Sveitsi on päätynyt asettamaan lainsäädäntöä pienentääkseen vesistöihin tulevaa kuormitusta, suojellakseen herkkiä vesiekosysteemejä ja turvatakseen juomavesivarantonsa, Miettinen sanoo.

EU:n tarkkailulistalla antibiootteja ja sienilääkkeitä

Suomen lainsäädännössä on annettu yleisiä päästöraja-arvoja aineille, jotka ovat vesiympäristölle haitallisia. Lisäksi ympäristöluvissa huomioidaan aineet, joilla on esimerkiksi karsinogeenisia, mutageenisia tai lisääntymiseen vaikuttavia ominaisuuksia.

– Myös lääkeaineilla voi olla kyseisiä ominaisuuksia, Miettinen sanoo.

Ympäristön lääkejäämistä kannetaan huolta myös EU-tasolla. EU pitää yllä tarkkailulistaa, jonka avulla kerätään tietoa vesiympäristölle mahdollisesti haitallisista aineista, joista ei ole vielä riittäviä seurantatietoja. Tarkkailulista päivitetään joka toinen vuosi.

– Uusimpaan versioon on lisätty muun muassa antibiootit sulfametoksatsoli ja trimetopriimi, masennuslääke venlafaksiini sekä sienilääkkeet klotrimatsoli, flukonatsoli ja mikonatsoli, Miettinen kertoo.
 
SUDDEN on monitieteinen tutkimuskonsortio, jossa työskentelee Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin tutkijoita.