Suurentunut lipoproteiini (a) -pitoisuus on itsenäinen sepelvaltimotaudin sekä sydän- j... Lue lisää »

Lisääntyvä verkkokauppa on muuttanut myös Ruotsin kivijalka-apteekkeja. Lue lisää »

Sähköinen resepti paransi potilaiden lääkityksen hallintaa ja johti lääkehoidon laadun ... Lue lisää »

Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä halutaan yksinkertaistaa. Itsehoitolääkkeille e... Lue lisää »

Apteekkari Heli Mäntysalon mielestä sosiaalinen media on apteekeille vielä vähän käytet... Lue lisää »

Lääkelaitos menettämässä EU-miljoonia

27.03.2009 12:12

,

Lääkelaitoksen toimitilat Helsingin Ruskeasuolla.

Lääkelaitoksen henkilökunta pelkää, että Suomi menettää EU-vaikuttavuutta ja samalla myös rahaa, jos henkilöstöpako Lääkelaitoksesta jatkuu.

Lääkelaitoksen tuloista merkittävä osa tulee Euroopan lääkevirasto EMEAlta, joka maksaa sille lääkkeiden myyntilupiin liittyvistä raportointi- ja tunnustamismenettelyyn liittyvistä tehtävistä noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

- Menetämme merkittävästi tätä rahaa, koska emme voi nykytilanteessa kilpailla ja ottaa näitä tehtäviä hoitaaksemme, Lääkelaitoksen tulonmuodostuksen tunteva henkilöstön edustaja kertoo ja arvioi, että Lääkelaitoksen viiden vuoden siirtymäaikana menetetään yli 8 miljoonan euron EU-tulot.

Lääkelaitos on nettobudjetoitu virasto, joka rahoittaa toimintansa yli 90-prosenttisesti myyntiluvan haltijoilta, lääkeyrityksiltä, lääketukkukaupoilta ja apteekeilta perittävillä maksuilla. Suurimmat tulot kertyvät myyntilupamaksuista. Tälle vuodelle maksuja arvioidaan kertyvän noin 19 miljoonaa euroa.

Lääkelaitos raportoi ministeriölle riskeistä

Lääkelaitoksesta on irtisanoutunut jo 25 työntekijää sen jälkeen, kun alueellistamiskaavailut tulivat julkisuuteen viime elokuussa. Laitoksen tietohallinnosta on lähtenyt jo neljä kymmenestä. Irtisanoutumisia on luvassa lisää, sillä moni Lääkelaitoksen henkilökunnasta etsii parhaillaan uutta työpaikkaa pääkaupunkiseudulta.

Lääkelaitos on hiljattain toimittanut ministeriölle parikymmensivuisen muistion, jossa arvioidaan muun muassa irtisanoutumisista aiheutuvia toiminnallisia riskejä. Muistion mukaan nykyisen asiantuntijakadon jatkuminen johtaa vuositasolla esimerkiksi useiden tuhansien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyn viivästymiseen yli lain salliman määräajan.

Muistion mukaan valtion talousarvioon tarvitaan alueellistamisesta johtuviin menoihin kertamenoina vähintään 11 miljoonaa euroa ja vuotuisina lisämenoina 2,2 miljoonaa euroa, eli lähes Lääkelaitoksen vuosituloja vastaava summa.

Oikeuskanslerin ratkaisu huhtikuussa?

Oikeuskansleri arvioi parhaillaan Lääkelaitoksen henkilökunnan tekemää kantelua, jonka mukaan alueellistamisselvitys ja päätös alueellistamisesta on tehty lain- ja alueellistamisesta annettujen ohjeiden vastaisesti.

- Ratkaisua ollaan parhaillaan työstämässä ja jollei lisäselvityksiä enää tarvita, niin arvioisin, että ratkaisu voisi tulla noin kuukauden kuluttua. Tämä on kuitenkin aika karkea arvio, kertoo esittelijäneuvos Marjo Mustonen Oikeuskanslerinvirastosta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan Lääkealan keskuksen perustamisen mahdollistavaa lakiesitystä. Keskuksen on määrä käynnistää toimintansa Kuopiossa jo syyskuun alussa. (EK)

Arkisto


Ruotsi vetää isot särkylääkepakkaukset itsehoidosta
22.04.2009 15:18

22.04.2009 15:18


Valproaatti voi heikentää syntyvän lapsen älykkyyttä
17.04.2009 10:56

17.04.2009 10:56


Statiinit pienentävät aivohalvauksen riskiä
16.04.2009 15:33

16.04.2009 15:33


Farmasialiitto: Lääkealan keskusta on valmisteltu kehnosti
16.04.2009 12:58

16.04.2009 12:58


Pneumokokin vastustuskyky on lisääntynyt jyrkästi
16.04.2009 10:44

16.04.2009 10:44


Lääkevaihto söi yritysten katteita
15.04.2009 11:20

15.04.2009 11:20


Apteekkariliitto: hoitajareseptistä hyötyä potilaille
08.04.2009 11:13

08.04.2009 11:13


STM: Lääkelaitoksen henkilökunta liioittelee
06.04.2009 20:22

06.04.2009 20:22


Lääkealan keskuksesta tulee Lakes
06.04.2009 13:40

06.04.2009 13:40


Kaksi kolmesta tuntee Terveydeksi!-lehden
03.04.2009 13:41

03.04.2009 13:41